Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SLU-68686/2020 Oznámení - Vyhlášení popisu věcí - motorové vozidlo Nissan Primera 1.9 DCi, stříbrné metalízy, bez spz (původně 3A76213), oznámení SLU 5.2.2020 - 5.8.2020
OVO-68676/2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.161 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků kap. 0901 z roku 2019 do roku 2020 a úpravu rozpočtu v kap. 09 v roce 2020 rozpočtové opatření OVO 27.1.2020 - 26.1.2022
OVO-68677/2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.157 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy kap. 06 rozpočtové opatření OVO 27.1.2020 - 26.1.2022
OVO-68678/2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.155 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku rozpočtové opatření OVO 27.1.2020 - 26.1.2022
OVO-68679/2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.154 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT rozpočtové opatření OVO 27.1.2020 - 26.1.2022
OVO-68680/2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.153 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2020 u školského zařízení, které je zřizované hlavním městem Prahou rozpočtové opatření OVO 27.1.2020 - 26.1.2022
OVO-68681/2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.129 - k záměru odboru SML MHMP v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky Konzervatoř a VOŠ J. Ježka, P4 - rekonstrukce stoupaček ZTI rozpočtové opatření OVO 27.1.2020 - 26.1.2022
OVO-68613/2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.13/42 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 06, odboru 62 - KUC MHMP - převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020 rozpočtové opatření OVO 24.1.2020 - 23.1.2022
OVO-68614/2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.13/41 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelových neinvestičních dotací Integračnímu centru Praha o.p.s. na zajištění bazálního chodu organizace v r. 2020 a na realizaci projektu Interkul rozpočtové opatření OVO 24.1.2020 - 23.1.2022
KUC-8603/2020 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2020 NAD 200.000 Kč granty KUC 24.1.2020 - 31.1.2021
KUC-8605/2020 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2020 NAD 200.000 Kč INVESTIČNÍ granty KUC 24.1.2020 - 31.1.2021
KUC-8606/2020 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÁ JEDNOLETÁ SMLOUVA GRANTŮ KUL 2020 NAD 200.000 Kč granty KUC 24.1.2020 - 31.1.2021
KUC-8607/2020 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÉ VÍCELETÉ GRANTY KUL 2021 - 2024 granty KUC 24.1.2020 - 31.1.2021
KUC-8608/2020 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÁ VÍCELETÁ SMLOUVA GRANTŮ KUL 2021 - 2024 granty KUC 24.1.2020 - 31.1.2021
KUC-8609/2020 USNESENÍ ZHMP KE GRANTŮM KUL 2020 NAD 200.000 Kč A VÍCELETÝM GRANTŮM KUL 2021 - 2024 granty KUC 24.1.2020 - 31.1.2021