Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-2184/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jana Motejzíková oznámení SCZ 20.2.2019 - 20.4.2019
ROZ-2144/2019 spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinná rekreace, Rouské, č.e. 4, na pozemku parc.č. St. 94 a pozemek parc.č. St. 96 (zastavěná plocha), LV 207, v k.ú. Rouské, obec Rouské, okr. Přerov dražební vyhláška ROZ 20.2.2019 - 11.4.2019
OCP-2077/2019 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení (26. změna) v zařízení „Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně“ provozovatele Českomoravský cement, a.s., IČ 26209578. rozhodnutí OCP 20.2.2019 - 22.3.2019
SCZ-2132/2019 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 13.02.2019 oznámení SCZ 20.2.2019 - 20.3.2019
SML-2142/2019 Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 konkursy na ředitele / ředitelky městských organizací SML 20.2.2019 - 14.3.2019
HOM-1925/2019 prodej pozemků v k.ú. Stodůlky záměr - Prodat HOM 20.2.2019 - 13.3.2019
HOM-1946/2019 prodej pozemků v k.ú. Libeň záměr - Prodat HOM 20.2.2019 - 13.3.2019
ODA-2176/2019 Řásnovka Wilma Film opatření ODA 20.2.2019 - 8.3.2019
HOM-2083/2019 pronájem pozemku parc.č. 4417, k.ú. Dejvice záměr - Pronajmout HOM 20.2.2019 - 8.3.2019
TSK-2123/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 20.2.2019 - 7.3.2019
ODA-2185/2019 Nádražní opatření ODA 20.2.2019 - 7.3.2019
ODA-2186/2019 Podbělohorská opatření ODA 20.2.2019 - 7.3.2019
ODA-2187/2019 Svornosti veřejná vyhláška ODA 20.2.2019 - 7.3.2019
OCP-2129/2019 části pozemků parc.č. 2098/1 a 2098/5 v k.ú. Braník o výměře 178 m2, spol. KORMAK Praha a.s., IČO 48592307, za účelem provedení obnovy kNN, Praha 4 - Braník, ul. Psohlavců, a to od 16.3.2019 do 22.4.2019, za dohodnuté nájemné ve výši 5,- Kč/m2/den. záměr - Pronajmout OCP 20.2.2019 - 7.3.2019
TSK-2130/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 20.2.2019 - 7.3.2019