Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-8752/2018 movité věci: přilba, cassida (1 ks); adata (1 ks); KENTOYA MAXIMUS-I, VIN: LUJTCJPF5GA611056, RZ: 1AH 292 (1 ks) dražební vyhláška ROZ 20.8.2018 - 21.9.2018
ROZ-8754/2018 movité věci: ntb, acer (1 ks); ntb bez zdroje, acer bílý (1 ks) dražební vyhláška ROZ 20.8.2018 - 21.9.2018
PRI-8610/2018 Výzva č. 17 Nositele ITI - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy II. oznámení PRI 20.8.2018 - 20.9.2018
HOM-8571/2018 Pronájem pozemků parc. č. 473/296, 473/407 v k.ú. Veleslavín záměr - Pronajmout HOM 20.8.2018 - 6.9.2018
HOM-8596/2018 pozemek parc. č. 1001/12 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 20.8.2018 - 6.9.2018
ODA-8753/2018 V Holešovičkách - staveništní vjezd a výjezd opatření ODA 20.8.2018 - 5.9.2018
STR-8762/2018 Umístění stavby "Domov pro seniory Parukářka" na pozemcích v k.ú. Žižkov - seznámení s podklady rozhodnutí oznámení STR 20.8.2018 - 5.9.2018
STR-8763/2018 Umístění stavby s názvem "Novostavba bytového domu Rezidence Kopanina včetně připojení na komunikaci a IS, Přední Kopanina, K Padesátníků rozhodnutí STR 20.8.2018 - 5.9.2018
HOM-8392/2018 pronájem id. 1/2 pozemků parc.č. 2167, parc.č. 2401/50 a parc.č. 2401/85 v k.ú. Stodůlky záměr - Pronajmout HOM 20.8.2018 - 5.9.2018
ODA-8765/2018 Barrandovský most - měření opatření ODA 20.8.2018 - 4.9.2018
SE7-8757/2018 „Úprava aktivit SC 3.1 v rámci revize č. 5 Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020“ oznámení SE7 20.8.2018 - 4.9.2018
SE7-8758/2018 Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 verze 13.0 (EK 5.0) oznámení SE7 20.8.2018 - 4.9.2018
OBF-8625/2018 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytů v ulici Smikova a Vašátkova, Praha 14 - Černý Most výběrové řízení OBF 20.8.2018 - 4.9.2018
ODA-8615/2018 DZ Kamýcká veřejná vyhláška ODA 18.8.2018 - 2.10.2018
HOM-8621/2018 pozemek parc.č. 544 k.ú. Prosek záměr - Prodat HOM 18.8.2018 - 2.9.2018