Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-1136/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jana Myslivečková oznámení SCZ 19.12.2018 - 1.3.2019
SCZ-1137/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Naděžda Havránková oznámení SCZ 19.12.2018 - 1.3.2019
ODA-1115/2018 Vrak - Sokolovská - před č.p. 967/187 vyhláška ODA 19.12.2018 - 17.2.2019
ROZ-1103/2018 movité věci: SALENTO PÁNEV (24 cm á 4 ks); SALENTO PÁNEV (20 cm á 4 ks); SALENTO PÁNEV (20 cm á 20 ks). Věci budou draženy jednotlivě. dražební vyhláška ROZ 19.12.2018 - 18.1.2019
ROZ-1096/2018 movité věci: btv-plocha, Ig- 43LF54OV (1 ks); obraz, krajina (1 ks) dražební vyhláška ROZ 19.12.2018 - 18.1.2019
STR-1098/2018 Umístění stavby "Bytový dům Smíchov" na pozemcích č. parc. 574/1,2; 583/1 v k.ú. Smíchov rozhodnutí STR 19.12.2018 - 4.1.2019
STR-1099/2018 Umístění stavby s názvem "Administrativní centrum Kačerov" na pozemcích v k.ú. Michle rozhodnutí STR 19.12.2018 - 4.1.2019
HOM-1048/2018 pozemek parc. č. 2372/44 v k.ú. Kunratice záměr - Pronajmout HOM 19.12.2018 - 4.1.2019
ODA-1108/2018 OHŇOSTROJ opatření ODA 19.12.2018 - 4.1.2019
ODA-1113/2018 SSZ 9.213 opatření ODA 19.12.2018 - 4.1.2019
STR-1114/2018 Umístění stavby s názvem "knihovna Petřiny, ulice Mahulenina v Praze 6, včetně napojení na inženýrské sítě a přeložek inženýrských sítí" rozhodnutí STR 19.12.2018 - 4.1.2019
ODA-1104/2018 Kolbenova x poštovská - definitivní DZ vyhláška ODA 19.12.2018 - 3.1.2019
ODA-1094/2018 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu Nad Krocínkou opatření ODA 19.12.2018 - 3.1.2019
ODA-1095/2018 Mozartova opatření ODA 19.12.2018 - 3.1.2019
THM-1117/2018 Umístění nereklamních doplňků na stožárech VO záměr THM 19.12.2018 - 3.1.2019