Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-7595/2018 odročení dražby na neurčito: podíl 1/2 rodinný dům č.p. 183 Bohnice, na pozemku parc.č. 304/8; pozemek parc.č. 304/2 (zahrada), s příslušenstvím ( přípojky IS), na LV 19, v k.ú. Bohnice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 21.6.2018 - 3.9.2018
ROZ-7591/2018 movité věci: SALENTO PÁNVE (24 cm, 20 cm a 28 cm). Věci budou draženy jednotlivě. dražební vyhláška ROZ 21.6.2018 - 20.7.2018
ROZ-7592/2018 movité věci: vysavač, moulinex; Rotoped, lampitello; dřevěná soška; obrazy; tiskárna, canon; dřevěná truhla; hliníkové schůdky; pc, aktiva; koloběžka, courage; horská kola; zahradní sekačky; zahradní lavička dražební vyhláška ROZ 21.6.2018 - 20.7.2018
ROZ-7593/2018 movitá věc: elektronická sestava-apc (černá barva - apc - server) dražební vyhláška ROZ 21.6.2018 - 20.7.2018
PER-7589/2018 specialista / specialistka posuzování vlivů na životní prostředí v odboru ochrany prostředí - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 21.6.2018 - 12.7.2018
ROZ-7600/2018 zrušení dražby: byt č. 1487/312 Braník, č.p. 1485-1490, byt. dům na pozemcích parc.č. 166/2-166/7 včetně podílu na společ. částech domu a pozemku, LV č. 4890 a 2421 v k.ú. Braník, obec Praha dražební vyhláška ROZ 21.6.2018 - 11.7.2018
PER-7590/2018 specialista / specialistka informací o životním prostředí v odboru ochrany prostředí volná pracovní místa na MHMP PER 21.6.2018 - 9.7.2018
HOM-7508/2018 ČEPRO, a.s. záměr - Pronajmout HOM 21.6.2018 - 8.7.2018
STR-7585/2018 Oznámení o doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí - umístění stavby "bytový dům Troja Horizons", k.ú. Troja, Praha 8 oznámení STR 21.6.2018 - 7.7.2018
ODA-7594/2018 OOP - Mladoboleslavská - letiště opatření ODA 21.6.2018 - 7.7.2018
ODA-7597/2018 Jižní spojka_rekonstrukce ČSPH Shell opatření ODA 21.6.2018 - 6.7.2018
TSK-7556/2018 Pronájem části komunikace za účelem umístění kontejnerů na separovaný textil, hračky a obuv Praha 4 - Braník záměr TSK 21.6.2018 - 6.7.2018
TSK-7568/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2339/4, 2372/1, 2371, 2353 k.ú. Nové Město záměr TSK 21.6.2018 - 6.7.2018
TSK-7569/2018 par.č.2244/2 v k.ú. Vinohrady záměr TSK 21.6.2018 - 6.7.2018
OCP-7572/2018 oznámení návrhu opatření obecné povahy - stanovení záplavového území a aktivní zóny ZÚ Vinořského potoka úsek ř.km 8,46 - 10,715 oznámení OCP 21.6.2018 - 6.7.2018