Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-8023/2019 Počernická 53, p.č. 517/53, Malešice záměr TSK 14.12.2019 - 29.12.2019
TSK-8026/2019 Táborská 378/44, parc.č. 3016/1, k.ú. Nusle záměr TSK 14.12.2019 - 29.12.2019
TSK-8027/2019 Heřmanova 408/12, parc.č. 2250/1, k.ú. Holešovice záměr TSK 14.12.2019 - 29.12.2019
TSK-8028/2019 Táborská 378/44, parc.č. 3016/1, k.ú. Nusle záměr TSK 14.12.2019 - 29.12.2019
TSK-8029/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 14.12.2019 - 29.12.2019
TSK-8030/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 14.12.2019 - 29.12.2019
TSK-8031/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 14.12.2019 - 29.12.2019
OVO-68035/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.12/44 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městským částem Praha 8 a MČ Praha - Kolovraty na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 13.12.2019 - 12.12.2021
OVO-68036/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.12/80 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové individuální účelové investiční dotace z kap. 0582 Všeobecné fakultní nemocnici v Praze rozpočtové opatření OVO 13.12.2019 - 12.12.2021
OVO-68037/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.12/81 - k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha 7 a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 13.12.2019 - 12.12.2021
OVO-68038/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.12/88 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 04 - školství, mládež a sport a návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy městské části Praha 13 na dof rozpočtové opatření OVO 13.12.2019 - 12.12.2021
OVO-68039/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.12/42 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 10 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 13.12.2019 - 12.12.2021
OVO-68040/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.12/43 - k návrhu na poskytnutí účelových dotací MČ Praha - Suchdol na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 13.12.2019 - 12.12.2021
OVO-68042/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.12/41 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 13.12.2019 - 12.12.2021
OVO-68046/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.12/89 - k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2019 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport MČ HMP rozpočtové opatření OVO 13.12.2019 - 12.12.2021