Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PRI-6306/2018 Výzva č. 12 Zprostředkujícího subjektu ITI - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky II. oznámení PRI 23.4.2018 - 31.7.2018
HOM-6107/2018 pacht pozemku v k.ú. Dubeč výběrové řízení HOM 23.4.2018 - 7.6.2018
HOM-6108/2018 Pacht pozemků v k.ú. Jinonice výběrové řízení HOM 23.4.2018 - 7.6.2018
HOM-6110/2018 pozemek parc. č. 1330/69 k.ú. Dolní Počernice výběrové řízení HOM 23.4.2018 - 7.6.2018
HOM-6111/2018 pozemky parc. č. 1330/71,72,73 a 1330/92, vše v k.ú. Dolní Počernice výběrové řízení HOM 23.4.2018 - 7.6.2018
HOM-6104/2018 Pacht pozemku v k.ú. Holyně výběrové řízení HOM 23.4.2018 - 7.6.2018
ROZ-6312/2018 rozestav stavba na pozemku parc.č. 1410/4 a zahrada parc.č. 1410/3, LV 1678; podíl id. 1/37 na pozemcích parc.č. 1411/17 a 1411/18), LV 1670 a podíl id. 1/19 na pozemku parc.č. 1410/1 (zahrady), LV 1668 + příslušenství v k.ú. Uhříněves, obec Praha dražební vyhláška ROZ 23.4.2018 - 29.5.2018
ROZ-6311/2018 movité věci: tv+do, samsung (1 ks); tablet, vodafone (1 ks) dražební vyhláška ROZ 23.4.2018 - 18.5.2018
ROZ-6292/2018 movité věci: ntb, hp (1 ks); btv, jvc (1 ks) a tablet, alcatel (1 ks) dražební vyhláška ROZ 23.4.2018 - 18.5.2018
ROZ-6293/2018 movité věci: ntb a brašna, ibm (1 ks) dražební vyhláška ROZ 23.4.2018 - 18.5.2018
ROZ-6294/2018 movité věci: tv-plocha, soncor_do (1 ks) dražební vyhláška ROZ 23.4.2018 - 18.5.2018
ROZ-6295/2018 movité věci: tv-plocha, sony_do (1 ks); xbox 360, ovlad_kamera (1 ks) dražební vyhláška ROZ 23.4.2018 - 18.5.2018
ROZ-6298/2018 movité věci: monitor, benq (1 ks); pc, hal3000 (1 ks) dražební vyhláška ROZ 23.4.2018 - 18.5.2018
PRI-6305/2018 Výzva č. 16 Nositele ITI - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky II. oznámení PRI 23.4.2018 - 14.5.2018
HOM-5865/2018 Arnošta Valenty 669 - gar.stání záměr - Prodat HOM 23.4.2018 - 11.5.2018