Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
DSC-5307/2019 Michael ORLOW, 15.11.1986 - oznámení o možnosti převzetí uložené písemnosti oznámení DSC 20.7.2019 - 4.8.2019
TSK-5318/2019 Na Petřinách 1945/55, parc.č. 3477/289, k.ú. Břevnov záměr TSK 20.7.2019 - 4.8.2019
TSK-5319/2019 staveništní vjezd Libocká záměr TSK 20.7.2019 - 4.8.2019
HOM-5322/2019 pozemek parc.č. 1881 (trvalý travní porost), včetně částečného oplocení, LV 525, v k.ú. Jeřmanice, obec Jeřmanice, okr. Liberec dražební vyhláška HOM 19.7.2019 - 25.9.2019
HOM-5312/2019 ubytovací zařízení, Jeřmanice, č.p. 349, na pozemku parc.č. St. 46 a pozemek parc.č. 1880 (trvalý travní porost), LV 525, v k.ú. Jeřmanice, včetně příslušenství, obec Jeřmanice, okr. Liberec dražební vyhláška HOM 19.7.2019 - 11.9.2019
PKD-5310/2019 Vyhrazený pruh Kamýcká veřejná vyhláška PKD 19.7.2019 - 2.9.2019
HOM-5311/2019 movité věci: př. nárazník Porsche Cayenne; sada alu kol Toyota; sada alu kol 22"; sada alu kol Porsche 20"; sada 2ks alu kol Audi dražební vyhláška HOM 19.7.2019 - 20.8.2019
HOM-5308/2019 spoluvlastnický podíl id. 30618/108393 - pozemek parc.č. 79 (ostatní plocha, zeleň), LV 13295 v k.ú. Žižkov, obec Praha dražební vyhláška HOM 19.7.2019 - 20.8.2019
PER-5325/2019 referent / referentka správy majetku v odboru hospodaření s majetkem volná pracovní místa na MHMP PER 19.7.2019 - 14.8.2019
OCP-5317/2019 EIA - závěr zjišťovacího řízení „SMÍCHOV CITY SOUTH“ oznámení OCP 19.7.2019 - 8.8.2019
PER-5326/2019 vedoucí oddělení řízení organizací v odboru dopravy volná pracovní místa na MHMP PER 19.7.2019 - 5.8.2019
SLU-5327/2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 85845/2019, ze dne 28. 6. 2019, (Adrian Kijonka, Karviná) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 94713/2019 veřejná vyhláška SLU 19.7.2019 - 4.8.2019
PKD-5320/2019 Generála Šišky zábor NR P12 opatření PKD 19.7.2019 - 4.8.2019
PKD-5321/2019 Opatovská TTP opatření PKD 19.7.2019 - 4.8.2019
PKD-5306/2019 Vltavská opatření PKD 19.7.2019 - 3.8.2019