Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-4120/2018 oznámení o skončení exekuce č.j. 167 EX 854/17-26 (dříve 033 EX) exekuční příkaz ROZ 9.1.2018 - 25.1.2018
ROZ-4121/2018 oznámení o skončení exekuce č.j. 167 EX 4240/16-49 (dříve 033 EX) exekuční příkaz ROZ 9.1.2018 - 25.1.2018
ROZ-4122/2018 oznámení o skončení exekuce č.j. 167 EX 3980/16-70 (dříve 033 EX) exekuční příkaz ROZ 9.1.2018 - 25.1.2018
ROZ-4123/2018 oznámení o skončení exekuce č.j. 167 EX 1136/17-35 (dříve 033 EX) exekuční příkaz ROZ 9.1.2018 - 25.1.2018
TSK-4083/2018 V úhlu 2, Praha 4, parc.č. 1720/3 zahrada záměr TSK 9.1.2018 - 24.1.2018
TSK-4087/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2322 k.ú. Nové Město záměr TSK 9.1.2018 - 24.1.2018
TSK-4093/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2517 v k.ú. Nové Město záměr TSK 9.1.2018 - 24.1.2018
TSK-4095/2018 č. parc. 1989/6, k. ú. Košíře, naproti domu Zahradníčkova 1121/8, Praha 5 záměr TSK 9.1.2018 - 24.1.2018
TSK-4096/2018 č. parc. 2860/79, k. ú. Stodůlky, Suchý vršek naproti domu 2136/5, Praha 13 záměr TSK 9.1.2018 - 24.1.2018
TSK-4097/2018 č. parc. 155/132, k. ú. Stodůlky, naproti Hábova 1569/18, Praha 5 záměr TSK 9.1.2018 - 24.1.2018
TSK-4098/2018 č. parc. 1351/1, k. ú. Vršovice, naproti domu 28. pluku 241/46, Praha 10 záměr TSK 9.1.2018 - 24.1.2018
TSK-4099/2018 č. parc. 2098, k. ú. Žižkov, Roháčova 1681/105, Praha 3 záměr TSK 9.1.2018 - 24.1.2018
TSK-4100/2018 č. parc. 1846/8, k. ú. Vršovice, Kišiněvská 801/6, Praha 10 záměr TSK 9.1.2018 - 24.1.2018
TSK-4101/2018 č. parc. 2254, k. ú. Holešovice, U Smaltovny 1157/6, Praha 7 záměr TSK 9.1.2018 - 24.1.2018
TSK-4104/2018 Lucemburská 1496/8, Praha 3 - ZS, ohrada, kontejner záměr TSK 9.1.2018 - 24.1.2018