Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-1970/2019 parc. č. 544, v kat. území Nusle záměr - Pronajmout HOM 14.2.2019 - 1.3.2019
HOM-1971/2019 parc. č. 1256/23, v kat. území záměr - Pronajmout HOM 14.2.2019 - 1.3.2019
HOM-1972/2019 parc. č. 2086/1, v kat. území Dejvice záměr - Pronajmout HOM 14.2.2019 - 1.3.2019
TSK-1990/2019 Oprava fasády BD, ul.5. května 1208/55, Praha 4, k.ú. Nusle záměr TSK 14.2.2019 - 1.3.2019
TSK-1991/2019 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2343, 2345 k.ú. Nové Město záměr TSK 14.2.2019 - 1.3.2019
TSK-1992/2019 stavba parkovacího zálivu v ul. U pekáren parc.č. : 253/2, k.ú.: Hostivař záměr TSK 14.2.2019 - 1.3.2019
TSK-2006/2019 Praha 7 Pod Havránkou č.p. 238 parc.č.1680/5 k.ú. Troja nepodchodné lešení záměr TSK 14.2.2019 - 1.3.2019
TSK-2007/2019 Pronájem části komunikace za účelem umístění infopoutače - Praha 6 Bubeneč záměr TSK 14.2.2019 - 1.3.2019
TSK-2008/2019 č. parc. 2573/2, k. ú. Strašnice, NN 1649 u SVO 005692, Praha 10 záměr TSK 14.2.2019 - 1.3.2019
TSK-2009/2019 č. parc. 4359/1, k. ú. Žižkov, Ondříčkova 383/31, Praha 3 záměr TSK 14.2.2019 - 1.3.2019
TSK-2010/2019 č. parc. 852/1, k. ú. Hodkovičky, Pod Lysinami 472/21, Praha 4 záměr TSK 14.2.2019 - 1.3.2019
TSK-2011/2019 č. parc. 140/66, k. ú. Lhotka, Jílovská 420/33, Praha 4 záměr TSK 14.2.2019 - 1.3.2019
TSK-2012/2019 č. parc. 2062/1, k. ú. Bubeneč, Vítězné nám. 13, Praha 6 záměr TSK 14.2.2019 - 1.3.2019
TSK-2013/2019 č. parc. 4137/198, k. ú. Modřany, Mráčkova naproti SVO 406424, Praha 12 záměr TSK 14.2.2019 - 1.3.2019
TSK-2017/2019 č. parc. 1731, k. ú. Strašnice, U Krbu 1515/35, Praha 10 záměr TSK 14.2.2019 - 1.3.2019