Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-4619/2019 č. parc. 2081, k. ú. Košíře, Musílkova 309/57, Praha 5 záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
PKD-4620/2019 Bělocerkevská x 28. pluku_jeřáb opatření PKD 14.6.2019 - 29.6.2019
OCP-4641/2019 Zahájení řízení dle § 34 zák. 114/1992 Sb. ve věci žádosti o povolení výjimky ze zákazu povolovat stavby na území přír. rezervací a udělení souhlasu k provádění staveb v ochr. pásmu dle § 37 v souvislosti s obnovou vodovodu DN 300 přiváděcí - Rohožník oznámení o zahájení řízení OCP 14.6.2019 - 22.6.2019
HOM-4626/2019 odročení dražby: rodinný dům, Zličín, č.p. 35, na pozemku parc.č. 355/1, LV 236, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Zličín, obec Praha, na den 1.11.2019 dražební vyhláška HOM 13.6.2019 - 1.11.2019
HOM-4609/2019 spoluvlastnický podíl 3609/526713 - pozemek parc.č. 523/640 (ostatní plocha, zeleň), LV 2550, v k.ú. Horní Měcholupy, obec Praha dražební vyhláška HOM 13.6.2019 - 14.8.2019
ZDR-4625/2019 Vyhlášení výběrového řízení na ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Chartlotty Masarykové výběrové řízení ZDR 13.6.2019 - 31.7.2019
HOM-4594/2019 byt č. 46/25, Podolí, č.p. 46,48, byt. dům, na pozemku parc.č. 61/6 a podíl 505/36284 na společných částech domu a pozemku, LV 5828, v k.ú. Podolí, obec Praha dražební vyhláška HOM 13.6.2019 - 25.7.2019
HOM-4606/2019 movité věci: pc monitor, fujitsu-siemens (1 ks); kávovar, tchibo (1 ks); plocha tv+do, changhong (1 ks); robotický vysavač, červený (1 ks) dražební vyhláška HOM 13.6.2019 - 19.7.2019
PER-4604/2019 právník / právnička v odboru zdravotnictví volná pracovní místa na MHMP PER 13.6.2019 - 1.7.2019
PKD-4629/2019 rekonstrukce kanalizace Vodičkova x Žitná x Karlovo nám. opatření PKD 13.6.2019 - 29.6.2019
PKD-4630/2019 oprava horkovodu ul. Soběslavská opatření PKD 13.6.2019 - 29.6.2019
SLU-4631/2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 71336/2019, ze dne 22. 5. 2019, (David Chudlaský, Praha 4) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 80483/2019 veřejná vyhláška SLU 13.6.2019 - 29.6.2019
PER-4600/2019 referent / referentka správy majetku v odboru evidence majetku (1953) volná pracovní místa na MHMP PER 13.6.2019 - 28.6.2019
PER-4602/2019 specialista / specialistka správy majetku v odboru evidence majetku volná pracovní místa na MHMP PER 13.6.2019 - 28.6.2019
PER-4603/2019 referent / referentka správy majetku v odboru evidence majetku (3244) volná pracovní místa na MHMP PER 13.6.2019 - 28.6.2019