Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-7390/2018 odročení dražby z 20.6.2018 - podíl 1/2 na rodinný dům č.p. 183 Bohnice, na pozemku parc.č. 304/8; pozemek parc.č. 304/2 (zahrada), s příslušenstvím ( přípojky IS), na LV 19, v k.ú. Bohnice, obec Praha, z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení dražební vyhláška ROZ 15.6.2018 - 13.9.2018
HOM-7239/2018 prodej pozemku v lokalitě Neherovská - Na Špitálce výběrové řízení HOM 15.6.2018 - 13.8.2018
ROZ-7391/2018 movité věci: plocha tv, jvc (1 ks); plocha tv, sony (1 ks) dražební vyhláška ROZ 15.6.2018 - 20.7.2018
HOM-7276/2018 Prodej části pozemku parc. č. 670/18 v k.ú. Bubeneč záměr - Prodat HOM 15.6.2018 - 6.7.2018
ODA-7397/2018 SSZ 3.301 opatření ODA 15.6.2018 - 1.7.2018
ODA-7398/2018 SSZ 9.905 opatření ODA 15.6.2018 - 1.7.2018
ODA-7399/2018 SSZ 9.901 opatření ODA 15.6.2018 - 1.7.2018
ODA-7402/2018 SSZ 1.077 veřejná vyhláška ODA 15.6.2018 - 1.7.2018
TSK-7354/2018 Neklanova 15, par.č. 264/1, kat.ú. Vyšehrad záměr - Pronajmout TSK 15.6.2018 - 30.6.2018
TSK-7358/2018 parc.č.2397, k.ú. Nové Město záměr TSK 15.6.2018 - 30.6.2018
TSK-7360/2018 parc.č.2332, k.ú. Nové Město záměr TSK 15.6.2018 - 30.6.2018
TSK-7361/2018 Janáčkovo náb, Zborovská záměr TSK 15.6.2018 - 30.6.2018
ODA-7378/2018 VV § 19a - Challenge veřejná vyhláška ODA 15.6.2018 - 30.6.2018
ODA-7387/2018 Čakovická - přeložka vodovodu opatření ODA 15.6.2018 - 30.6.2018
SLU-7403/2018 Oznámení pronajmout na dobu určitou do 31. 12. 2018 sloupy veřejného osvětlení za účelem umístění a provozování reklamních ploch s velikostí inzertní plochy do 1 m2 nájemcům uvedeným v příloze tohoto záměru, s nimiž byly uzavřeny nájemní smlouvy záměr SLU 15.6.2018 - 30.6.2018