Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-6042/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.793 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 10.4.2018 - 9.4.2020
OVO-6043/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.765 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 10.4.2018 - 9.4.2020
OVO-6044/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.788 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 v souvislosti s Programem Čistá energie Praha rozpočtové opatření OVO 10.4.2018 - 9.4.2020
OVO-6045/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.794 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 10.4.2018 - 9.4.2020
OVO-6046/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.764 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 10.4.2018 - 9.4.2020
OVO-6047/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.789 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkové organizace Divadlo v Dlouhé rozpočtové opatření OVO 10.4.2018 - 9.4.2020
OVO-6048/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.760 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0464 a úpravu rozpočtu příspěvkových organizací v působnosti odboru SVC MHMP na rok 2018 a k návrhu na rozpočtové opatření OVO 10.4.2018 - 9.4.2020
OVO-6049/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.763 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 10.4.2018 - 9.4.2020
OVO-5875/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.724 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5876/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.723 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění bydlení rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5877/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.725 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5878/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.737 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2018 rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5879/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.729 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o vratky finančních prostředků ze státního rozpočtu rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5880/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.727 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5881/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.728 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020