Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-5751/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.679 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06, příspěvkové organizace Galerie hlavního města Prahy v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5752/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.658 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5753/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.682 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na dotační rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5754/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.629 - k posílení autobusové dopravy na Letiště Václava Havla v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5755/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.640 - k vytvoření nové investiční akce pod názvem 0000 TV Rekonstrukce stoky D rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5756/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.654 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s financováním rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5757/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.681 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT na rozvojový program rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5758/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.656 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5759/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.678 - k návrhu na použití finančních prostředků z peněžních fondů příspěvkové organizace Divadlo v Dlouhé a na úpravu rozpočtu kap. 0662 v r. 2018 rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5760/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.685 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na program rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5761/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.659 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5762/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.684 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na dotační rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5763/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.686 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5764/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.683 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT na rozvojový program rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5765/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.655 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020