Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-5592/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.582 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5593/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.608 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy související s platbami projektů za PRK z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5594/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.611 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků projektů OP Z a OP TP z roku 2017 do roku 2018 a na úpravu běžných výdajů kap. 09 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5595/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.584 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5596/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.576 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5597/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.580 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer určený městské části Praha 9 na projekt spolufinancovaný EU v rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5598/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.575 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5491/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.541 - k návrhu na použití výnosů z prodeje majetku hlavního města Prahy ve správě příspěvkových organizací hlavního města Prahy za rok 2017 a k návrhu na rozpočtové opatření OVO 15.3.2018 - 14.3.2020
OVO-5492/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.544 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl. m. Prahy v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 15.3.2018 - 14.3.2020
OVO-5449/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.505 - k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 4 - Školství mládež a sport v působnosti odboru SVC MHMP - převod rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5450/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.485 - k návrhu na využití prostředků z Fondu investic příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy v kap. 01 rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5451/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.477 - k návrhu na úpravu rozpočtu cyklistických stezek (zapojení úspory hospodaření minulých let) MHMP- RFD SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5452/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.470 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Dodávka, implementace a podpora při provozu nástroje podporujícího rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5453/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.509 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5454/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.528 - k návrhu na úpravu rozpočtu a použití fondu investic u příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020