Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-6003/2018 zábory záměr HOM 14.4.2018 - 29.4.2018
HOM-6004/2018 zábory záměr HOM 14.4.2018 - 29.4.2018
TSK-6144/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 14.4.2018 - 29.4.2018
TSK-6145/2018 U Santošky 6, Praha 5, parc.č. 4959, k.ú. Smíchov záměr TSK 14.4.2018 - 29.4.2018
TSK-6146/2018 Pod Havránkou 657/10b, parc.č. 1680/5, k.ú. Troja záměr TSK 14.4.2018 - 29.4.2018
ODA-6150/2018 OOP - Navalis 2018 opatření ODA 14.4.2018 - 29.4.2018
ODA-6151/2018 Vyskočilova - přechod 1 opatření ODA 14.4.2018 - 29.4.2018
ODA-6154/2018 OOP §19a - Muzejní noc opatření ODA 14.4.2018 - 29.4.2018
DSC-6156/2018 Christian KIRSCHENMANN, 01.02.1973 - oznámení o možnosti převzetí uložené písemnosti oznámení DSC 14.4.2018 - 29.4.2018
ODA-6157/2018 OOP - Muzejní noc 2018 opatření ODA 14.4.2018 - 29.4.2018
ODA-6158/2018 OOP § 19a - Pražské schody opatření ODA 14.4.2018 - 29.4.2018
ODA-6159/2018 OOP Pražské schody 2018 opatření ODA 14.4.2018 - 29.4.2018
TSK-6161/2018 Zborovská, Praha 5 záměr TSK 14.4.2018 - 29.4.2018
TSK-6162/2018 Deponie + montáž stavebního materiálu - kolejových polí na pozemku parc.č. 1969/4 v k.ú. Braník na Praze 4 záměr TSK 14.4.2018 - 29.4.2018
SCZ-6140/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Eva Vinařová oznámení SCZ 13.4.2018 - 12.6.2018