Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
INF-1716/2018 Provozní podpora Informačního systému krizového řízení veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 29.8.2017 - 29.8.2020
OVO-1717/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2024 - k návrhu na uzavření dohody o narovnání mezi hlavním městem Prahou na straně jedné a společností MARBES CONSULTING s. r.o., na straně druhé, v rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1718/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2143 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy, Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1719/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2020 - k předložení objednávky služeb a výzvy k podání nabídek na VZMR dle příkazní smlouvy o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1720/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2142 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - Adaptabilita v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1721/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2027 - k návrhu na převod finančních prostředků z rozpočtu kapitálových výdajů OSI MHMP do rozpočtu běžných výdajů RFD MHMP a RFD - SK rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1722/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2026 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 03 - Doprava na úhradu navýšení mezd řidičů autobusů pro zajištění služeb v přepravě rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1723/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2085 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1724/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2081 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1725/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2084 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1726/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2083 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1727/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2072 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky přijaté od MČ hl.m. Prahy a jejich vrácení Ministerstvu financí rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1728/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2123 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy v působnosti odboru ZSP MHMP rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1729/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2135 - k návrhu na zvýšení CIN (celkových investičních nákladů) odboru OTV MHMP v roce 2017 v kap. 02 rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1730/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2086 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019