Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3923/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3279 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 - vrácení části neinvestičního příspěvku poskytnutého na pokrytí rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3924/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3243 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3925/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3232 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3926/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3233 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3927/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3211 - k návrhu na poskytnutí finančního daru České republice - Krajskému ředitelství policie hl.m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy kap. 07 - BEZPEČNOST rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3928/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3227 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3929/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3230 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3930/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3189 - k návrhu na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, dle dílčí výzvy k rámcové smlouvě DOH/40/05/003239/2016 - 7. dílčí zakázka k Rámcové rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3931/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3188 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku ISMP - POVS: Zařízení pro mobilní sběr dat rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3932/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3229 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3933/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3237 - k přijetí/vrácení účelových transferů ze státního rozpočtu a státních fondů a k navazujícím úpravám rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3934/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3236 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na Program regenerace rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3935/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3246 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3936/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3226 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3937/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3235 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví v rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019