Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3777/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3152 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3778/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3154 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3779/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3183 - k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů investičních akcí a čerpání peněžních fondů příspěvkových organizací v působnosti odboru rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3780/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3150 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3781/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3155 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3782/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3111 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Služby integrace a konfigurace systému na předávání datových sad z rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3783/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3145 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3784/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3149 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3785/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3142 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o vratky finančních prostředků ze státního rozpočtu rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3786/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3148 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer určený městské části Praha 9 na projekt spolufinancovaný EU v rámci rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3787/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3120 - k návrhu na navýšení celkových nákladů investiční akce č. 42517 Výstavba budovy Palata II příspěvkové organizace hl.m. Prahy Palata - Domov pro rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3788/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3164 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP - Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3789/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3113 - k uzavření smlouvy na dílčí zakázku Pořízení licencí k softwarovým produktům VMware rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3790/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3151 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3815/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3115 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy za účelem dofinancování nákladů na provoz dopravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019