Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3669/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3049 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3670/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3084 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3671/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3088 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3672/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3086 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatření a jejich finanční rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3673/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3089 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé školství na rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3674/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3056 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3675/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3055 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3676/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3079 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP a změnu účelu použití ponechaných investičních prostředků z roku 2016 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3521/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/64 - k návrhu na poskytnutí účelové dotace městským částem Praha - Dolní Měcholupy, Praha - Ďáblice a Praha - Velká Chuchle z rozpočtu kap. 07 - rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3522/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/63 - k návrhu na poskytnutí účelové individuální investiční dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy z rozpočtu kap. 07 - rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3523/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/79 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP a poskytnutí jednorázové účelové individuální investiční dotace v oblasti kultury v r. 2017 rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3524/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/72 - k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2017 v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Nebušice rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3525/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/78 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3526/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/83 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol, zřizovaných hlavním městem Prahou rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3527/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/77 - k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.27/59 ze dne 25.5.2017 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019