Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-4027/2018 pronájem části pozemku parc. č. 2976/1 v k.ú. Smíchov záměr - Pronajmout HOM 8.1.2018 - 24.1.2018
HOM-4043/2018 Výpůjčka pozemků v k.ú. Háje záměr - Vypůjčit HOM 8.1.2018 - 24.1.2018
ROZ-4085/2018 spoluvlastnický podíl 1/4 - pozemek parc.č. 335/2 (orná půda), LV 27 v k.ú. Svárov u Unhoště, okr. Kladno a podíl 1/4 - pozemek parc.č. 211 (orná půda), LV 58 v k.ú. Červený Újezd, okr. Praha-západ exekuční příkaz ROZ 8.1.2018 - 24.1.2018
ROZ-4086/2018 nařízení exekuce prodejem movitých věcí povinného - čj. 027 EX 01044/17-021 exekuční příkaz ROZ 8.1.2018 - 24.1.2018
ODA-4092/2018 Rohanské nábřeží - Negrelliho viadukt opatření ODA 8.1.2018 - 24.1.2018
STR-4107/2018 Umístění stavby "BARRANDOV KASKÁDY, etapa VI,VII,IX 1. etapa - objekty C,DE na pozemcích v k.ú. Hlubočepy" - vyrozumění o zastavení řízení o odvolání oznámení STR 8.1.2018 - 24.1.2018
HOM-4000/2017 VT VSS - BODY WAY záměr - Ostatní HOM 8.1.2018 - 23.1.2018
HOM-4008/2018 Pražská tržnice - stánek II/37 záměr - Pronajmout HOM 8.1.2018 - 23.1.2018
HOM-4024/2018 pronájem NP - sklad - k.ú. Libuš záměr - Pronajmout HOM 8.1.2018 - 23.1.2018
HOM-4028/2018 VSS - ČSUS - výměna kanceláří záměr - Pronajmout HOM 8.1.2018 - 23.1.2018
HOM-4033/2018 Pražská tržnice - ČSOB Bankomaty záměr - Pronajmout HOM 8.1.2018 - 23.1.2018
HOM-4042/2018 pronájem parkovacího stání ozn. č. 25 na dvoře objektu č.p. 437 ul. Trojická 20, Praha 2 k.ú. Nové Město záměr - Pronajmout HOM 8.1.2018 - 23.1.2018
ODA-4088/2018 Lipská - geotechnický průzkum opatření ODA 8.1.2018 - 23.1.2018
ZIO-4112/2018 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 18. 12. 2017 - 29. 12. 2017) oznámení ZIO 8.1.2018 - 23.1.2018
ZIO-4113/2018 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 2. 1. 2018 - 5. 1. 2018) oznámení ZIO 8.1.2018 - 23.1.2018