Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-0852/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - rodinný dům, Braník, č.p. 426, na pozemku parc.č. 1631 a pozemek parc.č. 1632 (zahrada), garáž a další příslušenství, LV 1163, v k.ú. Braník, obec Praha dražební vyhláška ROZ 5.12.2018 - 31.1.2019
OCP-0863/2018 EIA - oznámení záměru Kompostárna Horní Lada oznámení OCP 5.12.2018 - 4.1.2019
HOM-0727/2018 Prodej pozemku p. č. 117/1 v k.ú. Sedlec, p. Holý záměr - Prodat HOM 5.12.2018 - 26.12.2018
HOM-0693/2018 NP objekt č.p. 1083, U lesíka 5a, k.ú. Košíře záměr - Pronajmout HOM 5.12.2018 - 20.12.2018
HOM-0758/2018 ZT VSS - Tkáč záměr - Pronajmout HOM 5.12.2018 - 20.12.2018
ODA-0792/2018 Kutnohorská_nová křižovatka-Štěrboholy Retail Park opatření ODA 5.12.2018 - 20.12.2018
TSK-0795/2018 Archeologická u metra Lužiny, Praha 13, parc. č. 2131/384, k.ú. Stodůlky záměr TSK 5.12.2018 - 20.12.2018
TSK-0796/2018 Milady Horákové 38, pč 2223, kú Holešovice záměr TSK 5.12.2018 - 20.12.2018
TSK-0797/2018 Milady Horákové 38, pč 2223, kú Holešovice záměr TSK 5.12.2018 - 20.12.2018
TSK-0798/2018 Koněvova 209, Praha 3, parc. č. 2641/3, k.ú. Žižkov záměr TSK 5.12.2018 - 20.12.2018
TSK-0805/2018 Laubova 1659/2, Praha 3, parc.č. 4277, k.ú. Vinohrady záměr TSK 5.12.2018 - 20.12.2018
TSK-0807/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 5.12.2018 - 20.12.2018
OCP-0808/2018 pozemky a části pozemků o celkové výměře 137 757 m2, v k.ú. Běchovice, fyzické osobě podnikající, IČO 04695186, za účelem pěstování pícnin, a to na dobu neurčitou za dohodnuté pachtovné ve výši 2,8% z přiřazené základní ceny/m2/rok. záměr - Pronajmout OCP 5.12.2018 - 20.12.2018
ODA-0846/2018 Chlumecká - údržba mostu na D0 opatření ODA 5.12.2018 - 20.12.2018
ODA-0867/2018 Okružní křižovatka Čakovická x Ke Klíčovu opatření ODA 5.12.2018 - 20.12.2018