Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-3376/2019 spoluvlastnický podíl 1/6 - pozemek (zahrada) parc.č. 947, LV 231 a pozemky parc.č.656/1 (zahrada), parc.č. 656/2 (zahrada) a parc.č. 2390 (orná půda), LV 492, vše v k.ú. Svatoslav u Tišnova, obec Svatoslav, okr. Brno-venkov dražební vyhláška HOM 11.4.2019 - 12.6.2019
PER-3372/2019 specialista / specialistka zdravotní péče - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 11.4.2019 - 31.5.2019
HOM-3228/2019 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 767/1 v k.ú. Karlín záměr - Pronajmout HOM 11.4.2019 - 27.4.2019
HOM-3249/2019 krátkodobý pronájem pozemků v k.ú. Záběhlice záměr - Pronajmout HOM 11.4.2019 - 27.4.2019
STR-3371/2019 Umístění stavby s názvem "Připojení objektů FTTS Praha 4 - 3.stavba na síť TMCZ" na pozemcích v k.ú. Krč, Lhotka, Libuš, Kamýk rozhodnutí STR 11.4.2019 - 27.4.2019
STR-3379/2019 Umístění stavby "Západní město JIH - infrastruktura I" na pozemcích v k.ú.Stodůlky + umístění stavby "Západní město JIH - Bytové domy J1-J4" na pozemcích v k.ú.Stodůlky rozhodnutí STR 11.4.2019 - 27.4.2019
STR-3381/2019 Umístění stavby "Přístavba schodiště a výtahu, stavební úpravy části obchod. domu Visla (objekt "B"), v souvislosti se změnou užívání na ambulantní kliniku" na pozemku č.parc. 840/124 v k.ú.Bohnice rozhodnutí STR 11.4.2019 - 27.4.2019
HOM-3261/2019 zábory záměr HOM 11.4.2019 - 26.4.2019
HOM-3262/2019 zábory záměr HOM 11.4.2019 - 26.4.2019
TSK-3317/2019 Praha 7 parc.č.2256 k.ú. Holešovice Janovského 26 nepodch. lešení od 5/2019 záměr TSK 11.4.2019 - 26.4.2019
TSK-3323/2019 záměr pronajmout část pozemku parc.č. 2330/1 v k.ú. Nové Město záměr TSK 11.4.2019 - 26.4.2019
TSK-3324/2019 Stavební úpravy BD Boleslavova 415/42, k.ú. Nusle, Praha 4 záměr TSK 11.4.2019 - 26.4.2019
TSK-3325/2019 pronajmout část pozemku p.č. 1049 k.ú. Staré Město Praha 1 Pařížská 119/14 záměr TSK 11.4.2019 - 26.4.2019
ODA-3356/2019 NN3975 při Hlavní opatření ODA 11.4.2019 - 26.4.2019
ODA-3361/2019 Mayhouse 5. května OOP př. opatření ODA 11.4.2019 - 26.4.2019