Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-8524/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru neurochirurgie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 15.8.2018 - 25.9.2018
SCZ-8525/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru nutriční terapeut pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 15.8.2018 - 25.9.2018
SCZ-8526/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru revmatologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 15.8.2018 - 25.9.2018
ROZ-8585/2018 pozemek parc.č. 236/31 (zemědělský půdní fond), LV 1307 v k.ú. Horní Jirčany, obec Jesenice, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 15.8.2018 - 19.9.2018
ROZ-8574/2018 podíl ve výši 8001/903086 na souboru pozemků umístěných na LV č. 10994 a č. 10111 (zeleň, ostatní komunikace) v k.ú. Záběhlice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 15.8.2018 - 18.9.2018
OPP-8544/2018 Seminář OPP - „JAK PODAT ŽÁDOST O GRANT VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ V ROCE 2019“ oznámení OPP 15.8.2018 - 17.9.2018
SCZ-8549/2018 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 08.08.2018. oznámení SCZ 15.8.2018 - 15.9.2018
ROZ-8569/2018 spoluvlastnický podíl 1/6 - pozemek parc.č. 2167/10 (zemědělský půdní fond), LV 280 v k.ú. Libušín, obec Libušín, okr. Kladno dražební vyhláška ROZ 15.8.2018 - 12.9.2018
SLU-8568/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 109899/2018, ze dne 19. 07. 2018, (Pacík Tibor, Praha 8) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 122680/2018 veřejná vyhláška SLU 15.8.2018 - 31.8.2018
STR-8581/2018 Řadový pětidům, ul. V Hájích, k.ú. Háje - seznámení s podklady rozhodnutí oznámení STR 15.8.2018 - 31.8.2018
TSK-8551/2018 Vinohradská záměr TSK 15.8.2018 - 30.8.2018
TSK-8555/2018 č. parc. 2951/5, k. ú. Braník, Branická 65/46, Praha 4 záměr TSK 15.8.2018 - 30.8.2018
ODA-8577/2018 Italská - výkopy opatření ODA 15.8.2018 - 30.8.2018
ODA-8578/2018 Vyšehradská - film opatření ODA 15.8.2018 - 30.8.2018
ODA-8579/2018 Slezská, Korunní - film opatření ODA 15.8.2018 - 30.8.2018