Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3331/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2847 - k záměru odboru informatiky MHMP na realizaci veřejné zakázky Poskytování služeb podpory Informačního systému městské policie - podpora organizace rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3332/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2890 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na Program regenerace rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3333/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2846 - k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky Vybudování datového centra DC5 a zvýšení dostupnosti poskytovaných služeb a ke rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3334/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2887 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3335/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2912 - k návrhu na použití finančních prostředků z peněžních fondů příspěvkových organizací v působnosti odboru KUC MHMP a na úpravu rozpočtu kap. 0662 rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3336/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2888 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3337/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2921 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 09 - vnitřní správa v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3149/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2791 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3150/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2755 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Implementace technických opatření, koncepce provozu a rozvoje INF rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3151/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2779 - k návrhu na úpravu rozpočtu neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací hl.m. Prahy a úpravu limitů prostředků na platy pro rok 2017 v kapitole rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3152/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2790 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3153/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2787 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3154/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2788 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3155/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2838 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3156/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2789 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019