Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9709/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1176 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy související s platbami projektů za PRK z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 23.5.2017 - 23.5.2019
OVO-9710/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1159 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 23.5.2017 - 23.5.2019
OVO-9711/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1173 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0680 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 23.5.2017 - 23.5.2019
OVO-9712/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1177 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u soukromých škol ležících na území hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 23.5.2017 - 23.5.2019
OVO-9713/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1158 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 23.5.2017 - 23.5.2019
OVO-9714/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1160 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 23.5.2017 - 23.5.2019
OVO-9715/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1154 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 23.5.2017 - 23.5.2019
OVO-9716/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1155 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na rozpočtové opatření OVO 23.5.2017 - 23.5.2019
OVO-9717/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1153 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 23.5.2017 - 23.5.2019
OVO-9718/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1135 - k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP - Zdravotnická rozpočtové opatření OVO 23.5.2017 - 23.5.2019
OVO-9719/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1148 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - Školství, mládež a sport a kap. 05 - Zdravotnictví a sociální oblast a úpravu rozpočtu příspěvkových organizací rozpočtové opatření OVO 23.5.2017 - 23.5.2019
OVO-9720/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1157 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 23.5.2017 - 23.5.2019
OVO-9721/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1152 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na program Projekty rozpočtové opatření OVO 23.5.2017 - 23.5.2019
OVO-9722/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1178 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 23.5.2017 - 23.5.2019
OVO-9528/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1106 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé školství na rozpočtové opatření OVO 16.5.2017 - 16.5.2019