Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-7775/2018 stavba č.p. 365, která je součástí poz. parc. č. 348, k.ú. Staré Město záměr HOM 1.7.2018 - 16.7.2018
HOM-7776/2018 Národní 37, Praha 1, stavba č.p. 416, která je součástí poz. parc. č. 345, k.ú. Staré Město záměr HOM 1.7.2018 - 16.7.2018
HOM-7778/2018 Jungmannova 28, Praha 1, stavba č.p., která je součástí pozemku parc. č. 647, k.ú. Nové Město záměr HOM 1.7.2018 - 16.7.2018
HOM-7779/2018 Jungmannova 28, Praha 1, stavba č.p. 747, která je součástí poz. parc. č. 647, k.ú. Nové Město záměr HOM 1.7.2018 - 16.7.2018
HOM-7780/2018 Blanická 28, Praha 2, stavba č.p. 1008, která je součástí poz. parc. č. 2078, k.ú. Vinohrady záměr HOM 1.7.2018 - 16.7.2018
ROZ-7783/2018 Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření za r. 2017 - závěrečný účet oznámení ROZ 30.6.2018 - 31.7.2019
ROZ-7784/2018 Schválený rozpočet hl. m. Prahy na r. 2018 a střednědobý výhled rozpočtu hl. m. Prahy do r. 2023 oznámení ROZ 30.6.2018 - 31.7.2019
ROZ-7771/2018 spoluvlastnický podíl 1/5 - soubor pozemků: pozemek parc.č. 702/1 (zemědělský půdní fond), parc.č. 702/2, 703 a 705/6 (ostatní plocha) a 705/16 (lesní pozemek), LV 232 v k.ú. Pozděchov, okr. Vsetín dražební vyhláška ROZ 29.6.2018 - 17.10.2018
SCZ-7731/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - paní Stanislava Rejmanová oznámení SCZ 29.6.2018 - 31.8.2018
HOM-7636/2018 NP č. 312 (č. 396 dle iDES) v domě zvláštního určení Kpt. Stránského 996/2, Praha 2 k.ú. Černý Most záměr - Pronajmout HOM 29.6.2018 - 16.7.2018
HOM-7638/2018 NP č. 113 (č. 853 dle iDES) Kpt. Stránského 996/2, Praha 9 k.ú. ČM záměr - Pronajmout HOM 29.6.2018 - 16.7.2018
ROZ-7750/2018 odročení dražby: rodinný dům Lány, č.p. 496 na pozemku parc.č. St. 651; rodinný dům Lány, č.p. 497 na pozemku parc.č. St.654; stavba bez čp/če na pozemku parc.č. St. 894 a soubor pozemků (orná půda), LV 725 v k.ú. Lány, obec Lány, okr. Kladno dražební vyhláška ROZ 28.6.2018 - 5.9.2018
ROZ-7732/2018 spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům Bohnice, č.p. 183 na pozemku parc.č. 304/8 a pozemek (zahrada) parc.č. 304/2, LV 19 v k.ú. Bohnice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 28.6.2018 - 2.8.2018
ROZ-7747/2018 rodinný dům Třeboradice, č.p. 131 na pozemku parc.č. 249 a pozemek parc.č. 250 (zahrada), LV 197, včetně příslušenství (oplocení s podezdívkou, skleník, venkovní krb, studna) v k.ú. Třeboradice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 28.6.2018 - 27.7.2018
ODA-7672/2018 OOP Tram Vysočanská opatření ODA 27.6.2018 - 29.6.2019