Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-5128/2019 č. parc. 1189, k. ú. Strašnice, Nad Primaskou 1020/36, Praha 10 záměr TSK 12.7.2019 - 27.7.2019
TSK-5129/2019 č. parc. 2710, k. ú. Hloubětín, Kukelská 922/8, Praha 9 záměr TSK 12.7.2019 - 27.7.2019
TSK-5130/2019 č. parc. 4191, k. ú. Vinohrady, U Zvonařky 457/4, Praha 2 záměr TSK 12.7.2019 - 27.7.2019
TSK-5131/2019 č. parc. 2515, k. ú. Nové Město, Štěpánská 1742/27, Praha 1 záměr TSK 12.7.2019 - 27.7.2019
TSK-5132/2019 č. parc. 858/1, k. ú. Háje, Štichova 585/15, Praha 4 záměr TSK 12.7.2019 - 27.7.2019
TSK-5133/2019 č. parc. 966/1, k. ú. Žižkov, Jeseniova 846/27, Praha 3 záměr TSK 12.7.2019 - 27.7.2019
TSK-5134/2019 Na Sypkém 89/9 a 7, Praha 8 - Libeň, lešení, oprava fasády a balkonů záměr TSK 12.7.2019 - 27.7.2019
TSK-5135/2019 č. parc. 4635/229, k. ú. Modřany, Božetická 3397/6, Praha 12 záměr TSK 12.7.2019 - 27.7.2019
TSK-5137/2019 záměr pronajmout část pozemku parc.č. 1128 k.ú. Staré Město záměr TSK 12.7.2019 - 27.7.2019
TSK-5149/2019 "M" Vltavská, parc.č. 1240/8, k.ú. Holešovice záměr TSK 12.7.2019 - 27.7.2019
TSK-5150/2019 Roztylské náměstí 557/11, parc.č. 5843/1, k.ú. Záběhlice záměr TSK 12.7.2019 - 27.7.2019
BEZ-5156/2019 Konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 12. 7. 2019 nařízení BEZ 12.7.2019 - 26.7.2019
HOM-5123/2019 pozemek parc.č. 1599/11 (ostatní plocha), LV 414, v k.ú. Dolní Počernice, obec Praha dražební vyhláška HOM 11.7.2019 - 10.9.2019
PKD-5143/2019 Vyhrazený pruh Plzeňská veřejná vyhláška PKD 11.7.2019 - 25.8.2019
HOM-5125/2019 nebytový prostor č. 571/3, Braník, č.p. 571, byt. dům, na pozemku parc.č. 82, LV 5343, včetně příslušenství (sklep), v k.ú. Braník, obec Praha dražební vyhláška HOM 11.7.2019 - 12.8.2019