Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-3986/2019 Moravská,Korunní,Šumavská,J.Masaryka,Francouzská,SLovenská,Lužická-par.č.4155/1,4158,4166,4171,4211,4171,4167,4170/1,4168,4158,4160,kat.ú.Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 17.5.2019 - 1.6.2019
TSK-3987/2019 Korunní,Chodská,Šumavská,Lužická,Moravská,Kladská,U Vodárny,par.č. 4155/1,4167,4158,4163,4155/1,4314/2, kat. ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 17.5.2019 - 1.6.2019
TSK-3988/2019 pronájem komunikace dle přílohy záměr TSK 17.5.2019 - 1.6.2019
TSK-3993/2019 pronájem komunikace dle přílohy záměr TSK 17.5.2019 - 1.6.2019
TSK-3994/2019 U Libeňského pivovaru, lešení, oprava balkonů záměr TSK 17.5.2019 - 1.6.2019
TSK-3995/2019 Cafourkova, rekonstrukce kanalizace záměr TSK 17.5.2019 - 1.6.2019
HOM-4001/2019 výpůjčka pozemků v k.ú. Braník záměr - Vypůjčit HOM 17.5.2019 - 1.6.2019
TSK-4002/2019 Novodvorská, parc.č. 2692/137, k.ú. Braník záměr TSK 17.5.2019 - 1.6.2019
TSK-4003/2019 Dejvická 209/3, parc.č. 4000/1, k.ú. Dejvice záměr TSK 17.5.2019 - 1.6.2019
TSK-4004/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 17.5.2019 - 1.6.2019
PKD-4020/2019 Rohanské nábřeží - autojeřáb opatření PKD 17.5.2019 - 1.6.2019
PKD-4022/2019 Trojský most - natáčení filmu Modelář opatření PKD 17.5.2019 - 1.6.2019
PKD-4026/2019 Janáčkovo nábřeží opatření PKD 17.5.2019 - 1.6.2019
PKD-4027/2019 Korunní opatření PKD 17.5.2019 - 1.6.2019
PKD-4028/2019 Korunní opatření PKD 17.5.2019 - 1.6.2019