Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-9187/2018 fyzické osobě část pozemku parc.č. 2153/27 v k.ú. Modřany, o výměře 87 m2, za účelem užívání jako zahrádka, na dobu neurčitou, za dohodnutou sazbu 85,- Kč/m2/rok. záměr - Pronajmout OCP 12.9.2018 - 27.9.2018
ODA-9188/2018 Běh Prahy 11 opatření ODA 12.9.2018 - 27.9.2018
TSK-9190/2018 parc.č.1083 k.ú. Staré Město záměr TSK 12.9.2018 - 27.9.2018
TSK-9191/2018 parc. č.1129 k.ú. Staré Město záměr TSK 12.9.2018 - 27.9.2018
RED-9189/2018 Digitální povodňový plán hlavního města Prahy a digitální povodňový plán všech městských částí – projekt je spolufinancován Evropskou unií oznámení RED 11.9.2018 - 31.3.2022
OVO-9198/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2455 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9199/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2433 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9200/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2446 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9201/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2419 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OSI MHMP na rok 2018 v kap. 01 - Rozvoj obce, v kap. 04 - Školství, mládež a sport, v kap. 05 - rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9202/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2440 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9203/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2430 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru INF MHMP v kapitole 09 rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9204/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2434 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9205/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2451 - k návrhu OCP MHMP a OTV MHMP na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018 v kapitole 02 - Městská infrastruktura rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9206/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2435 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9207/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2438 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020