Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-6084/2018 Rumunská 34, par. č. 4172, kat.ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
TSK-6085/2018 Maiselova č. 7 zábor pro lešení. Praha 1 parc. č. 113 k.ú. Josefov záměr TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
TSK-6086/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 1084 v k.ú. Staré Město záměr TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
TSK-6087/2018 Vinohradská 1594/84, Praha 3 - lešení záměr TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
TSK-6096/2018 Bobkova ul, ,parcel. č.232/367, k.ú. Černý Most záměr TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
TSK-6097/2018 U Břehu, parc.č. 2670/2, k.ú. Hostivař záměr TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
TSK-6098/2018 pronajmout část komunikace viz příloha záměr TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
TSK-6100/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
TSK-6112/2018 pozemek č.p.2306/1 v k.ú. Nové Město záměr TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
TSK-6114/2018 Na Ořechovce, Západní, Východní, Spojená - lešení záměr TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
TSK-6115/2018 Kladenská - staveništní vjezd záměr TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
TSK-6116/2018 Kyjevská - zařízení staveniště záměr TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
TSK-6121/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
TSK-6122/2018 rekonstrukce kanalizace - Patočkova záměr TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
HOM-6123/2018 pozemek parc.č. 610/2 k.ú. Staré Město záměr - Prodat HOM 13.4.2018 - 28.4.2018