Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8806/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.800 - k přípravě stavby Parkovací dům Dědina rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OVO-8807/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.817 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OVO-0787/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.798 - k harmonogramu pořizování Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu) rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OVO-0800/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.835 - k návrhu na uplatnění výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OVO-8636/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.760 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8637/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.762 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8639/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.782 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 v kapitole 02 - Městská infrastruktura rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8640/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.765 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění bydlení rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8641/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.761 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8642/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.786 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na dotační rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8643/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.764 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8644/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.763 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8645/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.775 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8647/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.785 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-0796/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.758 - k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019