Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-5338/2018 skladový prostor - zahradní domek na zahradě objektu Osinalická 901/28, Praha 8 k.ú. Ďáblice záměr - Pronajmout HOM 14.3.2018 - 29.3.2018
TSK-5402/2018 Jílovská, parc.č. 2612/148, k.ú. Braník záměr TSK 14.3.2018 - 29.3.2018
TSK-5403/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 14.3.2018 - 29.3.2018
TSK-5404/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 14.3.2018 - 29.3.2018
TSK-5407/2018 OVŘ, Branická a okolí, k.ú. Braník, P4 záměr TSK 14.3.2018 - 29.3.2018
OCP-5409/2018 část pozemku parc.č. 839 v k.ú. Vysočany, o výměře 11 512,5 m2, na dobu neurčitou, za účelem umístění Dirt jump trati, panu Martinu Čapkovi a panu Vojtěchu Pánkovi záměr - Pronajmout OCP 14.3.2018 - 29.3.2018
DSC-5410/2018 Alexander HEINRICH, 22.11.1966 - oznámení o možnosti převzetí uložené písemnosti oznámení DSC 14.3.2018 - 29.3.2018
TSK-5411/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 14.3.2018 - 29.3.2018
TSK-5412/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 14.3.2018 - 29.3.2018
ODA-5419/2018 Štěrboholská spojka(Průmyslová-ČSPH MOL)_rekonstrukce_0.et. opatření ODA 14.3.2018 - 29.3.2018
OVO-5449/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.505 - k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 4 - Školství mládež a sport v působnosti odboru SVC MHMP - převod rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5450/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.485 - k návrhu na využití prostředků z Fondu investic příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy v kap. 01 rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5451/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.477 - k návrhu na úpravu rozpočtu cyklistických stezek (zapojení úspory hospodaření minulých let) MHMP- RFD SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5452/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.470 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Dodávka, implementace a podpora při provozu nástroje podporujícího rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5453/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.509 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020