Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-4503/2019 záměr pronajmout část pozemku parc.č.2329 v k.ú. Nové Město záměr TSK 11.6.2019 - 26.6.2019
TSK-4505/2019 vyhrazené parkovací stání, ul. Českobrodská, P- 9, p.č. 500/2, k.ú. Hrdlořezy záměr TSK 11.6.2019 - 26.6.2019
TSK-4511/2019 P4, Braník, Hodkovičky, - obnova kVN, kNN záměr TSK 11.6.2019 - 26.6.2019
TSK-4518/2019 záměr pronajmout část pozemku parc.č.1089 v k.ú. Staré Město záměr TSK 11.6.2019 - 26.6.2019
TSK-4522/2019 Na Slupi 9, par.č. 263/1, kat.ú.Vyšehrad záměr - Pronajmout TSK 11.6.2019 - 26.6.2019
TSK-4523/2019 Korunní,Budečská,par.č.4151,4155/1,4159, kat.ú.Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 11.6.2019 - 26.6.2019
PKD-4545/2019 K Barrandovu opatření PKD 11.6.2019 - 26.6.2019
OVO-4549/2019 Svolání jednání 8. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se koná dne 20. 6. 2019 oznámení OVO 11.6.2019 - 22.6.2019
OVO-4550/2019 Návrh programu jednání 8. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se koná dne 20. 6. 2019 oznámení OVO 11.6.2019 - 22.6.2019
HOM-4535/2019 odročení dražby: spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům Hodkovičky, č.p. 32 na pozemku parc.č. 503 a pozemek (zahrada) parc.č. 504, LV 409 v k.ú. Hodkovičky, obec Praha, z důvodu probíhající insolvence, na neurčito dražební vyhláška HOM 11.6.2019 - 20.6.2019
OVO-4554/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1197 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4555/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1242 - k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2019 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro MČ Praha 19 rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4556/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1181 - k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace na zajištění projektu Festival svobody na školách rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4557/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1243 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4558/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1237 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na dotační rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021