Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-1933/2019 OVŘ, ul. Nad Lesem, Praha 4 záměr TSK 12.2.2019 - 27.2.2019
TSK-1934/2019 Americká 649/18, par.č. 4212, k.ú. Vinohrady záměr TSK 12.2.2019 - 27.2.2019
PER-1937/2019 konzultant / konzultantka pro finanční řízení v odboru evropských fondů volná pracovní místa na MHMP PER 12.2.2019 - 27.2.2019
TSK-1941/2019 pronajmout část komunikace Elišky Krásnohorské - zábor ZS záměr TSK 12.2.2019 - 27.2.2019
TSK-1943/2019 Vinohradská 1789/40, par.č. 4098/1, k.ú. Vinohrady záměr TSK 12.2.2019 - 27.2.2019
TSK-1944/2019 Jugoslávská ul. , par.č.4081/1, k.ú. Vinohrady záměr TSK 12.2.2019 - 27.2.2019
ODA-1948/2019 RTT Starostrašnická - V Olšinách oznámení o zahájení řízení ODA 12.2.2019 - 27.2.2019
ODA-1950/2019 rozhodnutí o odvolání proti usnesení o přerušení řízení - komunikace NN 4752, k. ú. Smíchov rozhodnutí ODA 12.2.2019 - 27.2.2019
TSK-1951/2019 plynovod - Dejvická záměr TSK 12.2.2019 - 27.2.2019
OVO-1956/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.153 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy za účelem zajištění prostředků odboru HOM MHMP na výkupy vč. úhrad soudních a insolvenčních řízení rozpočtové opatření OVO 11.2.2019 - 10.2.2021
OVO-1957/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.169 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 11.2.2019 - 10.2.2021
OVO-1958/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.152 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy za účelem zajištění prostředků odboru HOM MHMP na výkupy nemovitých věcí pro sportovně rekreační projekty rozpočtové opatření OVO 11.2.2019 - 10.2.2021
OVO-1959/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.148 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy za účelem zajištění prostředků odboru HOM MHMP na úhradu za provedené práce na rekonstrukci soustavy rozpočtové opatření OVO 11.2.2019 - 10.2.2021
OVO-1960/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.149 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport a v kap. 06 - Kultura a cestovní ruch rozpočtové opatření OVO 11.2.2019 - 10.2.2021
ROZ-1949/2019 stavba bez čp/če (garáž) na pozemku parc.č. St. 664, LV 3811, v k.ú. Moravský Lačnov, obec Svitavy, okr. Pardubice dražební vyhláška ROZ 11.2.2019 - 10.4.2019