Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-3891/2017 pronájem pozemku parc.č. 2331, k.ú. Dejvice záměr - Pronajmout HOM 5.1.2018 - 21.1.2018
TSK-4049/2018 Šrobárova 50, 4314/1, Vinohrady záměr TSK 5.1.2018 - 20.1.2018
TSK-4050/2018 Balbínova 19,par.č. 4114, kat.ú.Vinohrady záměr - Vypůjčit TSK 5.1.2018 - 20.1.2018
TSK-4051/2018 Nám. Míru, výstup z metra, 4079/1, Vinohrady záměr TSK 5.1.2018 - 20.1.2018
DSC-4056/2018 Tomáš Daniel, nar. 20.8.1989, oznámení o možnosti převzetí uložené písemnosti sdělení DSC 5.1.2018 - 20.1.2018
TSK-4057/2018 Mrázovka za účelem stavebního záboru pro revitalizace sklepních prostor záměr TSK 5.1.2018 - 20.1.2018
TSK-4058/2018 Holečkova lešení a kontejner záměr TSK 5.1.2018 - 20.1.2018
SE7-4059/2018 „Ekologizace a modernizace zdroje Teplárna Veleslavín“ oznámení SE7 5.1.2018 - 20.1.2018
TSK-4062/2018 K Vltavě, parc.č. 4400/446, k.ú. Modřany záměr TSK 5.1.2018 - 20.1.2018
TSK-4063/2018 Dejvická 396/32, parc.č. 2061, k.ú. Bubeneč záměr TSK 5.1.2018 - 20.1.2018
TSK-4064/2018 Musílkova, Tůmova - Praha 5 záměr TSK 5.1.2018 - 20.1.2018
TSK-4065/2018 Janáčkovo nábř. za účelem stavebního záboru staveništní ohrady, stavební výtahu záměr TSK 5.1.2018 - 20.1.2018
ROZ-4044/2018 jiný nebytový prostor č. 2597/101 Smíchov, č.p. 2597, byt. dům na pozemku parc.č. 731 včetně podílu na společ. částech domu a pozemku 32/1000, LV 9365 v k.ú. Smíchov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 4.1.2018 - 15.2.2018
SCZ-4036/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru lékařská genetika pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 4.1.2018 - 14.2.2018
SCZ-4037/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru reprodukční medicína pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 4.1.2018 - 14.2.2018