Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
INF-5252/2019 Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství veřejná zakázka - Dodatečná informace INF 31.10.2016 - 1.10.2020
OCP-4918/2016 Zveřejnění uzavřené smlouvy z Programu Čistá energie Praha 2016 granty OCP 15.10.2016 - 15.10.2019
INF-4816/2019 Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství veřejná zakázka - Dodatečná informace INF 10.10.2016 - 10.10.2021
INF-4756/2019 GIS aplikace technologie CDSw Mapa 2015 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 6.10.2016 - 6.10.2020
OCP-4563/2016 Zveřejnění uzavřených smluv z Programu Čistá energie Praha 2016 granty OCP 28.9.2016 - 28.9.2019
INF-4551/2019 GIS aplikace technologie CDSw Mapa 2015 veřejná zakázka - Smlouva INF 26.9.2016 - 26.9.2020
INF-4552/2019 GIS aplikace technologie CDSw Mapa 2015 veřejná zakázka - Smlouva INF 26.9.2016 - 26.9.2020
INF-4540/2019 Rozvoj portálů HMP veřejná zakázka - Smlouva INF 23.9.2016 - 20.5.2027
INF-4541/2019 Rozvoj portálů HMP veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 23.9.2016 - 20.5.2027
SML-4522/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace "Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku" granty SML 22.9.2016 - 31.12.2019
OCP-4494/2019 Zajištění a realizace exkurzí do provozu na zpracování a využití odpadů pro pražské ZŠ a SŠ ve školním roce 2016/2017 veřejná zakázka - Smlouva OCP 21.9.2016 - 21.9.2021
SML-4492/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace "Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku" granty SML 21.9.2016 - 22.9.2019
INF-4253/2019 Poskytování servisní podpory programového vybavení FLUXPAM5 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 9.9.2016 - 9.9.2020
INF-4164/2019 Poskytování servisní podpory programového vybavení FLUXPAM5 veřejná zakázka - Smlouva INF 5.9.2016 - 5.9.2026
INF-4160/2019 Zajištění kontinuity provozu platformy GIS IS HMP veřejná zakázka - Smlouva INF 5.9.2016 - 4.9.2020