Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
INF-2534/2018 Vytvoření návrhu integrační architektury informačního prostředí MHMP veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 16.12.2014 - 16.12.2018
INF-2510/2018 IS pořizování územně plánovací dokumentace veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 12.12.2014 - 12.12.2019
OCP-2248/2018 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21 veřejná zakázka - Zadávací dokumentace OCP 21.11.2014 - 21.11.2019
OCP-2249/2018 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21 veřejná zakázka - Odůvodnění OCP 21.11.2014 - 21.11.2019
OCP-2251/2018 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4 veřejná zakázka - Zadávací dokumentace OCP 21.11.2014 - 21.11.2019
OCP-2252/2018 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4 veřejná zakázka - Odůvodnění OCP 21.11.2014 - 21.11.2019
OCP-2253/2018 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4 veřejná zakázka - Oznámení o zakázce OCP 21.11.2014 - 21.11.2019
OCP-2254/2018 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21 veřejná zakázka - Oznámení o zakázce OCP 21.11.2014 - 21.11.2019
OCP-2154/2018 Zajištění systému nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem na území hl. m. Prahy od 1.11.2014 do maximálně 31.1.2015 s výjimkou území MČ Praha 2, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14 a Praha - Troja veřejná zakázka - Oznámení o zadání zakázky OCP 14.11.2014 - 14.11.2019
OCP-2155/2018 Zajištění systému nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem na území hl. m. Prahy od 1.11.2014 do maximálně 31.1.2015 na území MČ Praha 2, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14 a Praha - Troja veřejná zakázka - Oznámení o zadání zakázky OCP 14.11.2014 - 14.11.2019
OCP-2162/2018 Zajištění systému nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem na území hl. m. Prahy od 1.11.2014 do maximálně 31.1.2015 na území MČ Praha 2, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14 a Praha - Troja veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 14.11.2014 - 14.11.2019
OCP-2122/2018 Zajištění systému nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem na území hl. m. Prahy od 1.11.2014 do maximálně 31.1.2015 s výjimkou území MČ Praha 2, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14 a Praha - Troja veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 12.11.2014 - 12.11.2019
INF-1487/2018 Dodávka informačního systému podpory správy bytového fondu a souvisejících služeb, prováděných mandatáři MHMP veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 29.9.2014 - 29.9.2018
INF-1318/2018 Provozní podpora informačního systému krizového řízení veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 16.9.2014 - 16.9.2019
SVM-1105/2018 Dodávka elektřiny a zemního plynu pro veřejné osvětlení na území hlavního města Prahy na roky 2015 a 2016 veřejná zakázka - Dodatečná informace SVM 2.9.2014 - 2.10.2018