Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0806/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.961 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 25.4.2017 - 25.4.2019
OVO-0807/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.918 - k předložení objednávky služeb a výzvy k podání nabídek na VZMR dle příkazní smlouvy o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování rozpočtové opatření OVO 25.4.2017 - 25.4.2019
OVO-0811/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.942 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního rozpočtové opatření OVO 25.4.2017 - 25.4.2019
OVO-8928/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.904 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na program rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8929/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.903 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 a příspěvkové organizace Divadlo pod Palmovkou v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8930/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.905 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8931/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.877 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 2017 a k návrhu na rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8932/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.909 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8933/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.883 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8934/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.906 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol, zřizovaných hlavním městem Prahou rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8935/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.908 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8936/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.881 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8937/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.851 - k návrhu na uzavření smluv o nájmu nebytových prostor - Pražské kreativní centrum a k návrhu na výpověď nájemních smluv rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-0808/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.913 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 735 ze dne 4.4.2017 k návrhu na provedení revitalizace Čestného pohřebiště hrdinů II. odboje rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-0810/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.902 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 06 - Kultura a cestovní ruch a v kap. 10 - Pokladní správa a k návrhu na poskytnutí návratné finanční rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019