Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-8308/2019 Sběr, svoz a využití komunálního bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů 2016 - 2018 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 15.12.2015 - 15.12.2020
OCP-8129/2019 Provozování sběrného dvora na území městské části Praha - Ďáblice a Praha - Březiněves veřejná zakázka - Dodatečná informace OCP 8.12.2015 - 8.12.2020
OCP-8121/2019 Provozování sběrného dvora na území správního obvodu Praha 3 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 7.12.2015 - 7.12.2020
OCP-8122/2019 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy na území městské části Praha - Vinoř veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 7.12.2015 - 7.12.2020
OCP-8078/2019 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 6 a Praha 17 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 4.12.2015 - 4.12.2020
OCP-7962/2019 Výstavba zařízení na zpracování bioodpadu - Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 27.11.2015 - 27.11.2020
SVM-7788/2019 Oprava venkovního schodiště na východní straně pavilonu č. 4 Nemocnice Na Bulovce veřejná zakázka - Smlouva SVM 19.11.2015 - 19.11.2025
OCP-7780/2019 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 1, Praha 2 a Praha 7 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 19.11.2015 - 20.11.2020
SVM-7735/2019 „Zajištění pronájmu, montáže, demontáže včetně revize a oprav vánočního osvětlení pro hl.m. Prahu v roce 2015“ veřejná zakázka - Smlouva SVM 13.11.2015 - 13.11.2020
OCP-7745/2019 Zajištění mobilního sběru, využívání a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 13.11.2015 - 13.11.2020
OCP-7746/2019 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 13.11.2015 - 13.11.2020
OCP-7591/2019 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.11.2015 - 9.11.2020
OCP-7607/2019 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13 veřejná zakázka - Oznámení o zrušení zakázky OCP 9.11.2015 - 9.11.2020
OCP-7526/2019 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13 veřejná zakázka - Smlouva OCP 4.11.2015 - 4.11.2020
SVM-7504/2019 „Přípravné práce pro rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Vršovická v koordinaci se stavbou RTT Vršovická – 1.etapa“ veřejná zakázka - Smlouva SVM 3.11.2015 - 3.11.2020