Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-5454/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.528 - k návrhu na úpravu rozpočtu a použití fondu investic u příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5455/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.479 - k návrhu na delimitaci inv. akce č. 0042981 - Kompletní rekonstrukce v budově Duncan - ŠvP Janské Lázně a úpravu rozpočtu v kap. 04 rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5456/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.511 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5457/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.494 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Provozování sběrného dvora na území městské části Praha - rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5458/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.510 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5459/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.512 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5460/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.535 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5461/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.503 - k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2018 v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
SCZ-5400/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Dina Gnitecka oznámení SCZ 13.3.2018 - 12.5.2018
SCZ-5356/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru oftalmologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 13.3.2018 - 25.4.2018
ROZ-5405/2018 objekt k bydlení Svobodné Dvory, č.p. 232 na pozemku parc.č. St. 267/3 a stavby (7) bez čp/če s pozemky a rekreační plochy, LV č. 21679, včetně příslušenství, v k.ú. Svobodné Dvory, obec Hradec Králové dražební vyhláška ROZ 13.3.2018 - 24.4.2018
ROZ-5401/2018 odročení dražby: jiný nebytový prostor č. 535/2 Karlín, č.p. 535, byt. dům na pozemku parc.č. 587 a podíl 195/15546 na společ. částech domu a pozemku, LV 586 a 229 v k.ú. Karlín, obec Praha dražební vyhláška ROZ 13.3.2018 - 12.4.2018
SLU-5416/2018 Záměr poskytnout formou výpůjčky nebytové prostory Staroměstské radnice (Křížovou chodbu o půdorysné ploše 216 m2 a Rytířský sál o půdorysné ploše 197 m2) - společnosti Czech Top Photo, z. s., v době od 2. 10. 2018 do 11. 11. 2018 oznámení SLU 13.3.2018 - 29.3.2018
SLU-5417/2018 Záměr poskytnout formou výpůjčky nebytové prostory Staroměstské radnice (Křížovou chodbu o půdorysné ploše 216 m2 a Rytířský sál o půdorysné ploše 197 m2) - společnosti Czech Top Photo, z. s., v době od 3. 5. 2018 do 28. 6. 2018 oznámení SLU 13.3.2018 - 29.3.2018
ODA-5418/2018 nábřeží Kpt. Jaroše - oprava komunikace opatření ODA 13.3.2018 - 28.3.2018