Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-9635/2018 uzavřít Dodatek č. 28 k nájemní smlouvě NAO/55/01/001165/2002 se společností Kolektory, a.s. záměr - Pronajmout HOM 6.10.2018 - 21.10.2018
OCP-9643/2018 část pozemku parc.č. 4816/1 v k.ú. Modřany o výměře 597 m2 společnosti KARLÍN GROUP Management a.s., IČO 24160776 za účelem provedení prací a úprav pro příští veřejný park, vč. připojení odvodnění/dešťové kanalizace, a to na dobu určitou do 30.4.2019. záměr - Vypůjčit OCP 6.10.2018 - 21.10.2018
OCP-9645/2018 pronájem části pozemku parc.č. 919/1 v k.ú. Malá Strana o celkové výměře 882 m2 společnosti BRC Europe s.r.o., IČO 05578710, za účelem dokončení realizace opravy obvodové zdi Velvyslanectví Spojených států amerických, a to do 31.3.2019. záměr - Pronajmout OCP 6.10.2018 - 21.10.2018
TSK-9658/2018 Parc.č. 2339/4 k.ú. Nové Město záměr TSK 6.10.2018 - 21.10.2018
TSK-9659/2018 ul. Přemyslovská 2, Praha 3, výtah, ZS, kontejner, 41 m2 záměr TSK 6.10.2018 - 21.10.2018
ZIO-9668/2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva městské části Praha - Nebušice oznámení ZIO 6.10.2018 - 21.10.2018
ZIO-9669/2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva městské části Praha - Dolní Měcholupy oznámení ZIO 6.10.2018 - 21.10.2018
ZIO-9670/2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva městské části Praha - Křeslice oznámení ZIO 6.10.2018 - 21.10.2018
ZIO-9671/2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva městské části Praha - Koloděje oznámení ZIO 6.10.2018 - 21.10.2018
ZIO-9672/2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva městské části Praha - Přední Kopanina oznámení ZIO 6.10.2018 - 21.10.2018
ZIO-9673/2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva městské části Praha - Štěrboholy oznámení ZIO 6.10.2018 - 21.10.2018
SCZ-9640/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Zuzana Srbová oznámení SCZ 5.10.2018 - 5.12.2018
ROZ-9647/2018 byt č. 714/40, Vokovice, č.p. 714, byt. dům, na pozemku parc.č. 1273/6, podíl 326/25079 na společ. částech domu a pozemku, LV 3149, v k.ú. Vokovice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 5.10.2018 - 26.11.2018
SCZ-9590/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru odborný fyzioterapeut pro území hl. m. Prahy výběrové řízení SCZ 5.10.2018 - 15.11.2018
SCZ-9639/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru ergoterapeut pro území hl. m. Prahy výběrové řízení SCZ 5.10.2018 - 15.11.2018