Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-4559/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1146 - k návrhu na úpravu běžných výdajů v kap. 09 - vnitřní správa, v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4560/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1198 - k odsouhlasení odprodeje přebytečného majetku příspěvkové organizace Zoologické zahrady hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4561/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1170 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4588/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1201 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2019 rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4589/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1238 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2019 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4590/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1231 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4591/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1200 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů na rok 2019 v kap. 01, 02 a 03 v souvislosti se změnou financování příspěvkové organizace rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4592/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1241 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OCP-4514/2019 EIA - dokumentace záměru „Rozšíření Metropole Zličín“ oznámení OCP 10.6.2019 - 10.7.2019
PER-4513/2019 referent / referentka agendy vozidel - technické průkazy v odboru dopravněsprávních činností (7 pracovních míst) volná pracovní místa na MHMP PER 10.6.2019 - 28.6.2019
PER-4516/2019 rozpočtář - rozborář / rozpočtářka - rozborářka v odboru rozpočtu volná pracovní místa na MHMP PER 10.6.2019 - 28.6.2019
PER-4517/2019 daňový exekutor / daňová exekutorka v odboru daní, poplatků a cen volná pracovní místa na MHMP PER 10.6.2019 - 28.6.2019
HOM-4394/2019 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 397/12 v k.ú. Chodov záměr - Pronajmout HOM 10.6.2019 - 26.6.2019
HOM-4501/2019 odročení dražby: stavební pozemky: parc.č. St. 12/1, St. 41/1 a St. 41/2 (rodinné domy č.p. 234, 256 a 467 byly zbořeny), pozemek parc.č. 21/1 (zahrada) a pozemek parc.č. 301/1 (ostatní plocha), LV 3416, v k.ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník dražební vyhláška HOM 10.6.2019 - 26.6.2019
SLU-4507/2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 72920/2019, ze dne 28. 5. 2019, (Josef Tancoš, Praha 2) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 77400/2019 veřejná vyhláška SLU 10.6.2019 - 26.6.2019