Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-4038/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru urologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 4.1.2018 - 14.2.2018
ROZ-4053/2018 byt č. 948/2 Hostivař, č.p. 946-951 na pozemku parc.č. 2405/31-2405/35 a 2676/2 včetně podílu 396/53060 na společ. částech domu a pozemku, LV 8665 (+ lodžie a sklepní kóje) v k.ú. Hostivař, obec Praha dražební vyhláška ROZ 4.1.2018 - 7.2.2018
ROZ-4047/2018 oznámení o skončení exekuce č.j. 167 EX 9528/16-54 (dříve 033 EX): nemovitosti na LV 530 v k.ú. Kněživka, obec Tuchoměřice, okr. Praha-západ exekuční příkaz ROZ 4.1.2018 - 20.1.2018
ROZ-4052/2018 oznámení o ukončení exekuce č.j. 163 EX 908/17-26 exekuční příkaz ROZ 4.1.2018 - 20.1.2018
STR-4054/2018 Umístění stavby a stavební povolení na stavbu "Polyfunkční centrum U Dubu - Nové centrum Modřan - objekt A1", k.ú. Modřany rozhodnutí STR 4.1.2018 - 20.1.2018
STR-4055/2018 stavební povolení pro stavbu "Bytový dům Štěrboholy", ul. Pod areálem, č.parc. 348/7, 370/6, k.ú. Štěrboholy rozhodnutí STR 4.1.2018 - 20.1.2018
ODA-4061/2018 Lhotecká - OOP Lidl opatření ODA 4.1.2018 - 20.1.2018
OCP-4023/2018 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Petr Nedvěd veřejná vyhláška OCP 4.1.2018 - 19.1.2018
ODA-4025/2018 stavební povolení "Novodvorská SÚ, 2.etapa, Praha 12, č. akce: 13168/2" rozhodnutí ODA 4.1.2018 - 19.1.2018
TSK-4031/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2383 v k.ú. Nové Město záměr TSK 4.1.2018 - 19.1.2018
TSK-4039/2018 pronajmout část pozemku 101/1 Josefov Praha 1 zábor ZS, kontejner záměr TSK 4.1.2018 - 19.1.2018
PER-4046/2018 specialista projektů / specialistka projektů v odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence - doba určitá volná pracovní místa na MHMP PER 4.1.2018 - 16.1.2018
SCZ-4034/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jaroslava Vnuková oznámení SCZ 3.1.2018 - 2.3.2018
SCZ-4035/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jarmila Al Hassaniová oznámení SCZ 3.1.2018 - 2.3.2018
ROZ-4040/2018 spoluvlastnický podíl 3/8 - rodinný dům Únějovice, č.p. 51 na pozemku parc.č. St. 36/2 a zahrada parc.č. 51/3, LV č. 274 a spoluvlastnický podíl 3/16 na pozemku parc.č. 51/5 (ost. komunikace), LV č. 84, vše v k.ú. Únějovice, obec Únějovice, okr. Domažlice dražební vyhláška ROZ 3.1.2018 - 27.2.2018