Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-7380/2018 rozestavěná stavba v obci Libeř, na pozemku parc.č. St. 524, pozemek parc.č. 296/158 a 296/159 (orná půda), vše LV 940 v k.ú. Libeř, obec Libeř, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 14.6.2018 - 10.7.2018
STR-7374/2018 odstranění stojící dřevostavby přístřešku ve dvoře - vnitrobloku na pozemku č. parc. 736 v k.ú. Staré Město - oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. MHMP 103609/2018, zn. S-MHMP 1867949/2017/STR pro pana Martina Kříže oznámení STR 14.6.2018 - 30.6.2018
STR-7375/2018 stavební úpravy a nástavba objektu Praha-nové Město č.p. 25, Jungmannova 13 -oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. MHMP 767553/2018, S-MHMP 606979/2018/STR pro pana Mgr. Alese Velce oznámení STR 14.6.2018 - 30.6.2018
STR-7376/2018 oznámení pro pana Howarda Ira Golden o možnosti převzít písemnost ve věci odvolání SVJ Rybná 681/11 proti rozhodnutí ÚMČ Praha 1 č.j. P1 027239/2017, zn. P1/055002/2016/VYS-Bu-1/681 ze dne 28.3.2017 oznámení STR 14.6.2018 - 30.6.2018
STR-7377/2018 Umístění stavby s názvem "Bytový dům" na pozemcích v k.ú. Dejvice rozhodnutí STR 14.6.2018 - 30.6.2018
STR-7379/2018 Stavba plynové kotelny v bytovém domě, ul. Václava Rady 1470/5 na pozemcích v k.ú. Zbraslav rozhodnutí STR 14.6.2018 - 30.6.2018
KUC-7383/2018 Program "2% na umění" - pořizování uměleckých děl do veřejného prostoru hl. m. Prahy usnesení KUC 14.6.2018 - 30.6.2018
TSK-7316/2018 Pod Klikovkou, Smíchov záměr TSK 14.6.2018 - 29.6.2018
TSK-7317/2018 Thámova 166/18, Praha 8, parc.č. 820, k.ú. Karlín záměr TSK 14.6.2018 - 29.6.2018
TSK-7318/2018 Podle Trati záměr TSK 14.6.2018 - 29.6.2018
HOM-7364/2018 parc. č. 2848/379, v kat. území Záběhlice záměr - Pronajmout HOM 14.6.2018 - 29.6.2018
ODA-7365/2018 Na Slupi opatření ODA 14.6.2018 - 29.6.2018
ODA-7366/2018 Janáčkovo nábř. - film opatření ODA 14.6.2018 - 29.6.2018
ODA-7367/2018 Janáčkovo nábř. - film opatření ODA 14.6.2018 - 29.6.2018
ODA-7368/2018 Janáčkovo nábř. - film opatření ODA 14.6.2018 - 29.6.2018