Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-9656/2018 stavba, Libeň, č.p. 2453, na pozemku parc.č. 13/38, LV 10092, v k.ú. Libeň, obec Praha dražební vyhláška ROZ 5.10.2018 - 6.11.2018
HOM-9517/2018 prodej pozemku parc. č. 4261/260 v k.ú. Smíchov záměr - Prodat HOM 5.10.2018 - 26.10.2018
HOM-9515/2018 oznámení k NP Melantrichova 504/5 záměr - Ostatní HOM 5.10.2018 - 21.10.2018
ROZ-9646/2018 zrušení dražby: byt č. 389/23 Střížkov, č.p. 381-391 na pozemku parc.č. 674-684, včetně spoluvlastnického podílu na předmětných nemovitostech, LV 3370, 3411 a 3527, v k.ú Střížkov, obec Praha, z důvodu úhrady pohledávky dražební vyhláška ROZ 5.10.2018 - 21.10.2018
ODA-9653/2018 Malostranské nám. - CZECH ANGLO PICTURES opatření ODA 5.10.2018 - 21.10.2018
ODA-9654/2018 Koněvova - PRAGOKONCERT BOHEMIA opatření ODA 5.10.2018 - 21.10.2018
ODA-9655/2018 Mezibranská - HMP opatření ODA 5.10.2018 - 21.10.2018
ODA-9660/2018 Chodovská - oprava kVN opatření ODA 5.10.2018 - 21.10.2018
ODA-9661/2018 Spořilovská - oprava dilatací mostu opatření ODA 5.10.2018 - 21.10.2018
ODA-9662/2018 Most legií - sonda opatření ODA 5.10.2018 - 21.10.2018
ODA-9663/2018 Povltavská - rozšíření nájezdové rampy opatření ODA 5.10.2018 - 21.10.2018
TSK-9637/2018 NN4488 parc. č. 226/1 P16 záměr TSK 5.10.2018 - 20.10.2018
ODA-9638/2018 Kontejner Evropská 694/18 opatření ODA 5.10.2018 - 20.10.2018
TSK-9641/2018 parc.č. 1149, 1131, 1132, 1133/1 k.ú. Staré Město záměr TSK 5.10.2018 - 20.10.2018
TSK-9642/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 5.10.2018 - 20.10.2018