Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-4401/2019 ZT VSS - eFitness a.s. záměr - Pronajmout HOM 10.6.2019 - 25.6.2019
HOM-4444/2019 ZT VSS - J.Murín záměr - Pronajmout HOM 10.6.2019 - 25.6.2019
PKD-4502/2019 Okružní křižovatka Čakovická - Letňanská - Ke Klíčovu - stanovení místní úpravy provozu opatření PKD 10.6.2019 - 25.6.2019
ZIO-4510/2019 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 3. 6. 2019 - 7. 6. 2019) oznámení ZIO 10.6.2019 - 25.6.2019
PER-4512/2019 programový manažer / programová manažerka v odboru evropských fondů volná pracovní místa na MHMP PER 10.6.2019 - 25.6.2019
OCP-4527/2019 EIA - oznámení o konání veřejného projednání záměru SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky, k. ú. Ďáblice" oznámení OCP 10.6.2019 - 25.6.2019
TSK-4472/2019 Trojanova 2, par.č. 2428, kat. ú. Nové Město záměr - Pronajmout TSK 8.6.2019 - 23.6.2019
TSK-4475/2019 Šumavská 15, par.č.4165, kat.ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 8.6.2019 - 23.6.2019
TSK-4476/2019 Kmochova, Praha 5 záměr TSK 8.6.2019 - 23.6.2019
TSK-4477/2019 Na Valentince, Praha 5 záměr TSK 8.6.2019 - 23.6.2019
TSK-4478/2019 Holečkova, Praha 5 záměr TSK 8.6.2019 - 23.6.2019
TSK-4479/2019 Kroftova, Holečkova, Praha 5 záměr TSK 8.6.2019 - 23.6.2019
TSK-4489/2019 Olbrachtova, parc.č. 3201/1, k.ú. Krč záměr TSK 8.6.2019 - 23.6.2019
TSK-4493/2019 pronájem komunikace viz. příloha záměr TSK 8.6.2019 - 23.6.2019
TSK-4495/2019 Pronájem části komunikace na dobu neurčitou a to denně - Praha 7, Milady Horákové, viz příloha. záměr TSK 8.6.2019 - 23.6.2019