Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-8418/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru gynekologie a porodnictví pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 13.8.2018 - 22.9.2018
PER-8469/2018 referent / referentka agendy vozidel - technické průkazy (23 pracovních míst) volná pracovní místa na MHMP PER 13.8.2018 - 7.9.2018
HOM-8377/2018 pozemek parc. č. 109/3 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 13.8.2018 - 30.8.2018
STR-8517/2018 stavba "Obytný soubor EKOCITY Hostivař" na pozemcích v k.ú. Hostivař, při ulici U Továren rozhodnutí STR 13.8.2018 - 29.8.2018
STR-8533/2018 umístění stavby s názvem "Rodinné domy Malá Skála" na pozemcích č. parc. 152/1 a 154/1 v k.ú. Stodůlky rozhodnutí STR 13.8.2018 - 29.8.2018
SLU-8539/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 109746/2018, ze dne 19. 07. 2018, (David Janků, Loučovice) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 122140/2018 veřejná vyhláška SLU 13.8.2018 - 29.8.2018
ZIO-8540/2018 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 6. 8. 2018 - 10. 8. 2018) oznámení ZIO 13.8.2018 - 28.8.2018
HOM-8462/2018 pronájem pozemku p.č. 836/8, k.ú. Jinonice záměr - Pronajmout HOM 11.8.2018 - 27.8.2018
TSK-8463/2018 Radlická P5 záměr TSK 11.8.2018 - 26.8.2018
TSK-8467/2018 Kobyliské náměstí, Praha 8, parc.č. 1778/2, k.ú. Kobylisy záměr TSK 11.8.2018 - 26.8.2018
TSK-8468/2018 ul. Ondříčkova, Baranova, Praha 3, výkop, ZS, 83 m2 záměr TSK 11.8.2018 - 26.8.2018
TSK-8471/2018 POD RAPIDEM 422/2, RUSKÁ 975/120, U SLAVIE 1390/8, 28.PLUKU 456/1, MOSKEVSKÁ 981/74, MOSKEVSKÁ parc č: 967/1, 940/12+1659, 2483/1, 1869/4, 2468, 2472/1, 2461/1 kat ú: Strašnice+Vršovice, Vršovice, Vršovice, Vršovice, Vršovice, Vršovice záměr TSK 11.8.2018 - 26.8.2018
TSK-8472/2018 KOSTELNÍ 42, pč 220 kúHolešovice záměr TSK 11.8.2018 - 26.8.2018
ZSP-8444/2018 Vyhlášení grantů hlavního města Prahy - Programy v oblasti zdravotnictví pro rok 2019 granty ZSP 10.8.2018 - 31.12.2018
SCZ-8466/2018 oprava č. SCZ- 8419/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - DONSKÁ CLINIC s.r.o. oznámení SCZ 10.8.2018 - 7.10.2018