Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-5367/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p.2311, 2312 v k.ú. Nové Město záměr TSK 13.3.2018 - 28.3.2018
OCP-5368/2018 část pozemku parc.č. 1819/37 o výměře 1 040 m2, za účelem zajištění zázemí pro provoz kulturního centra a sportoviště o.p.s. Containall, na dobu určitou od 15.4.2018 do 30.9.2018 záměr - Vypůjčit OCP 13.3.2018 - 28.3.2018
TSK-5371/2018 Čermákova 1/1126, par. č. 4222, kat. ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 13.3.2018 - 28.3.2018
TSK-5374/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 13.3.2018 - 28.3.2018
TSK-5380/2018 Pronajmutí části pozemku za účelem umístění informační tabule záměr TSK 13.3.2018 - 28.3.2018
TSK-5383/2018 Část pozemku za účelem umístění informační tabule záměr TSK 13.3.2018 - 28.3.2018
TSK-5387/2018 umístění mobilních nádob se stromy záměr TSK 13.3.2018 - 28.3.2018
TSK-5392/2018 Pronájem části komunikace pro kontejnery na separovaný textil - Bubeneč záměr TSK 13.3.2018 - 28.3.2018
TSK-5393/2018 Jižní XIII, oprava kanalizace, k.ú. Záběhlice, P4 záměr TSK 13.3.2018 - 28.3.2018
HOM-5394/2018 parc. č. 221/282, v kat. území Černý Most záměr - Pronajmout HOM 13.3.2018 - 28.3.2018
TSK-5395/2018 č. parc. 4978, k. ú. Smíchov, Lidická 41-43, Praha 5 záměr TSK 13.3.2018 - 28.3.2018
TSK-5396/2018 č. parc. 2394/5, k. ú. Chodov, Tererova u SVO 423 687, Praha 11 záměr TSK 13.3.2018 - 28.3.2018
TSK-5398/2018 Čílova, Šantrochova, oprava horkovodního potrubí záměr TSK 13.3.2018 - 28.3.2018
TSK-5399/2018 Špálova, staveništní vjezd záměr TSK 13.3.2018 - 28.3.2018
ODA-5415/2018 Zenklova - etapa 1b opatření ODA 13.3.2018 - 28.3.2018