Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PER-1923/2019 rozpočtář - rozborář / rozpočtářka - rozborářka v odboru rozpočtu volná pracovní místa na MHMP PER 8.2.2019 - 25.2.2019
TSK-1903/2019 Na Bojišti 5-par.č.2189, kat.ú. Nové Město záměr - Pronajmout TSK 8.2.2019 - 23.2.2019
TSK-1904/2019 Karlovo náměstí 1 - Na Moráni - par.č.2419/2,2434/1, kat.ú. Nové Město záměr - Pronajmout TSK 8.2.2019 - 23.2.2019
TSK-1905/2019 Mánesova 66, par.č. 4129, kat. ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 8.2.2019 - 23.2.2019
TSK-1906/2019 Záhořanského 5-par.č. 2413, kat.ú.Nové Město záměr - Pronajmout TSK 8.2.2019 - 23.2.2019
TSK-1907/2019 Braunova, Na Neklance záměr TSK 8.2.2019 - 23.2.2019
TSK-1908/2019 Plzeňská parc. č, 4880/1 záměr TSK 8.2.2019 - 23.2.2019
TSK-1909/2019 rekonstrukce prostoru banky na pobočku MKP, Nuselská 603/94, Praha 4, Michle záměr TSK 8.2.2019 - 23.2.2019
TSK-1910/2019 Na Královce záměr TSK 8.2.2019 - 23.2.2019
TSK-1914/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 8.2.2019 - 23.2.2019
TSK-1916/2019 Křižíkova 180/28, Praha 8, parc. č. 812/1, k.ú. Karlín záměr TSK 8.2.2019 - 23.2.2019
TSK-1918/2019 Čumpelíkova, zábor komunikace - zařízení staveniště, oprava kanalizace záměr TSK 8.2.2019 - 23.2.2019
ROZ-1924/2019 opakovaná dražba z důvodu zmaření: rodinný dům, Stříbrná Skalice u Prahy, pozemek parc.č. 2/1 (zahrada), LV 2560, včetně příslušenství, v k.ú. Stříbrná Skalice, okr. Kolín dražební vyhláška ROZ 8.2.2019 - 21.2.2019
SCZ-1795/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru zubní lékařství pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 7.2.2019 - 21.3.2019
SCZ-1826/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru gynekologie a porodnictví - jednodenní péče pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 7.2.2019 - 21.3.2019