Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-9076/2018 umístění infopoutače na ul. Cimburkova 625/12, parc.č.: 665, k.ú.: Žižkov záměr TSK 8.9.2018 - 23.9.2018
TSK-9077/2018 Bucharova u metra Nové Butovice, Praha 13, parc.č. 2921 k.ú Stodůlky záměr TSK 8.9.2018 - 23.9.2018
TSK-9078/2018 Archeologická u metra Lužiny, Praha 13, parc.č. 2131/354 k.ú. Stodůlky záměr TSK 8.9.2018 - 23.9.2018
HOM-9091/2018 parc. č. 2160/206, 2160/212 v kat. území Stodůlky záměr - Pronajmout HOM 8.9.2018 - 23.9.2018
TSK-9100/2018 DUKELSKÝCH HRDINŮ 47, pč 2243, kú Holešovice záměr TSK 8.9.2018 - 23.9.2018
TSK-9101/2018 lešení, zařízení staveniště, Jugoslávských partyzánů záměr TSK 8.9.2018 - 23.9.2018
PRI-9104/2018 Změna ve výzvě zprostředkujícího subjektu ITI č. 14 - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol II. - revize k 7. 9. 2018 oznámení PRI 7.9.2018 - 30.10.2018
SCZ-9041/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru dětská a dorostová psychiatrie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 7.9.2018 - 19.10.2018
SCZ-9042/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecná sestra - domácí péče pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 7.9.2018 - 19.10.2018
ROZ-9081/2018 spoluvlastnický podíl 1/2 - pozemek parc.č. 1016//1 (trvalý travní porost), LV 383, v k.ú. Dražice u Tábora, obec Dražice, okr. Tábor dražební vyhláška ROZ 7.9.2018 - 17.10.2018
ROZ-9097/2018 rodinná rekreace Řehenice, č.e. 2, na pozemku parc.č. St. 117 a pozemek parc.č. 1024/4 (zahrada), včetně příslušenství, LV 507, v k.ú. Malešín, obec Řehenice, okr. Benešov dražební vyhláška ROZ 7.9.2018 - 11.10.2018
ROZ-9080/2018 přízemní budova trafostanice PZ 5112, Hodkovice, bytovky, na pozemku parc.č. 60/45 a St. 139 + příslušenství (přípojka elektřiny) v k.ú. Hodkovice u Zlatníků, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 7.9.2018 - 9.10.2018
PRI-9103/2018 Změna ve výzvě nositele ITI č. 19 - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol II. - revize k 7. 9. 2018 oznámení PRI 7.9.2018 - 30.9.2018
PER-9083/2018 metodik / metodička – kontrolor / kontrolorka v oblasti živnostenského podnikání a reklamy v odboru živnostenském a občanskosprávním volná pracovní místa na MHMP PER 7.9.2018 - 27.9.2018
PER-9082/2018 specialista / specialistka podpory podnikání a inovací v odboru projektového řízení volná pracovní místa na MHMP PER 7.9.2018 - 25.9.2018