Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ZIO-5099/2019 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 17. 6. 2019 - 4. 7. 2019) oznámení ZIO 9.7.2019 - 24.7.2019
HOM-5069/2019 movité věci pro automobilový provoz: FORD TRANSIT, ŚKODA FABIA SEDAN 6Y (2 ks); OPEL AGILA; VW PASSAT 1.D.r.v.; Renault Espace; Fiat Ducat; zvedák zn. OMCN 3299 KG; lis zn. ATH Heinl; svářečka CO; zvedák na rovnání karosérií, zouvačka a vyvažovačka kol dražební vyhláška HOM 8.7.2019 - 6.8.2019
OCP-5070/2019 EIA - veřejné projednání záměru "Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101" oznámení OCP 8.7.2019 - 31.7.2019
HOM-4874/2019 krátkodobý pronájem pozemků v k.ú. Střížkov záměr - Pronajmout HOM 8.7.2019 - 24.7.2019
HOM-4876/2019 krátkodobý pronájem pozemku v k.ú. Chodov záměr - Pronajmout HOM 8.7.2019 - 24.7.2019
HOM-4878/2019 krátkodobý pronájem pozemků v k.ú. Hodkovičky záměr - Pronajmout HOM 8.7.2019 - 24.7.2019
HOM-4957/2019 pronájem NP č. 110 v č.p. 674, Vodičkova 6, k.ú. Nové Město záměr - Pronajmout HOM 8.7.2019 - 23.7.2019
HOM-4991/2019 Pražská tržnice - hala č.39 záměr - Pronajmout HOM 8.7.2019 - 23.7.2019
HOM-5026/2019 Směna pozemků v k.ú. Staré Město záměr HOM 8.7.2019 - 23.7.2019
PKD-5063/2019 K Horkám_BESIP-dělící ostrůvek opatření PKD 8.7.2019 - 23.7.2019
PKD-5071/2019 Rekonstrukce povrchů Bělohorská opatření PKD 8.7.2019 - 23.7.2019
PKD-5076/2019 Střelničná - odstav autobusů opatření PKD 8.7.2019 - 23.7.2019
PKD-5079/2019 Křižíkova - rekonstrukce Negrelliho viaduktu opatření PKD 8.7.2019 - 23.7.2019
UZR-4926/2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2600/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území veřejná vyhláška UZR 7.7.2019 - 22.8.2019
HOM-5053/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - pozemky parc.č. 1868, 18740 (trvalý travní porost), LV 508, v k.ú. Jeřmanice, okr. Liberec dražební vyhláška HOM 4.7.2019 - 4.9.2019