Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ZDR-5015/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru angiologie pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení ZDR 4.7.2019 - 16.8.2019
ZDR-5016/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru vnitřní lékařství pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení ZDR 4.7.2019 - 16.8.2019
HOM-5046/2019 spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům, Modřany, č.p. 1636, na pozemku parc.č. 2546/2 a zahrada parc.č. 2546/2, včetně příslušenství (bazén, zahradní altán, aj.), v k.ú. Modřany, obec Praha dražební vyhláška HOM 4.7.2019 - 13.8.2019
HOM-5048/2019 majetek obchodního závodu MHedu, s.r.o., IČO: 24757993 exekuční příkaz HOM 4.7.2019 - 25.7.2019
ZDR-5014/2019 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 26.06.2019 oznámení ZDR 3.7.2019 - 3.8.2019
PER-5006/2019 architekt - památkář / architektka - památkářka v odboru památkové péče volná pracovní místa na MHMP PER 3.7.2019 - 31.7.2019
ZDR-5013/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Václava Kocíková oznámení ZDR 2.7.2019 - 31.8.2019
HOM-5008/2019 soubor elektrosoučástek (vypínací spouštěče, jističe, vypínače a další) dražební vyhláška HOM 2.7.2019 - 16.8.2019
OCP-5011/2019 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání 21. změny integrovaného povolení pro zařízení „Povrchové úpravy galvanickým pokovováním a lakováním“, V Chotejně 1307/9, 102 00 Praha 10 – Hostivař provozovatele TK GALVANOSERVIS s.r.o., IČ 25608738. rozhodnutí OCP 2.7.2019 - 1.8.2019
SE4-5003/2019 EIA - informace o závazném stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro záměr „V412 – zdvojení vedení“, kód OV1204 oznámení SE4 2.7.2019 - 22.7.2019
ROZ-4976/2019 Zpráva o plnění rozpočtu hl.m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření za r. 2018 - závěrečný účet oznámení ROZ 1.7.2019 - 31.7.2020
ROZ-4977/2019 Rozpočet hl.m. Prahy na r. 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do r. 2024 oznámení ROZ 1.7.2019 - 31.7.2020
HOM-4981/2019 soubor pohledávek Bytového podniku Praha 7 v likvidaci, vzniklých z titulu neuhrazeného nájemného a úhrad za služby poskytované s užíváním bytů, jistina činí 1 994 104,00 a příslušenství (specifikace pohledávek je v přiložené tabulce) dražební vyhláška HOM 1.7.2019 - 10.9.2019
HOM-4988/2019 spoluvlastnický podíl 1/6 - pozemek parc.č. 1350 (zemědělský půdní fond), LV 387, v k.ú. Brněnské Ivanovice, obec Brno, okr. Brno-město dražební vyhláška HOM 1.7.2019 - 13.8.2019
HOM-4979/2019 spoluvlastnický podíl 1/2 - byt č. 1582/1, Chodov, č.p. 1582, byt. dům, na pozemku parc.č. 2961, podíl 6795/249166 na společných částech domu a pozemku, LV 2075 a 1770, v k.ú. Chodov, obec Praha dražební vyhláška HOM 1.7.2019 - 8.8.2019