Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PER-9084/2018 ředitel / ředitelka odboru dopravněsprávních činností volná pracovní místa na MHMP PER 7.9.2018 - 24.9.2018
PER-9085/2018 specialista / specialistka stížností v odboru školství a mládeže volná pracovní místa na MHMP PER 7.9.2018 - 24.9.2018
HOM-8982/2018 pronájem části pozemku parc.č. 2869/216 o výměře 16 m2 záměr - Pronajmout HOM 7.9.2018 - 23.9.2018
ODA-9102/2018 Muzeum zídka opatření ODA 7.9.2018 - 23.9.2018
SLU-9105/2018 Oznámení organizací ROPID - Záměr uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na lince S49 s dopravcem "ARRIVA vlaky s. r. o." oznámení SLU 7.9.2018 - 23.9.2018
TSK-9067/2018 Rybalkova 4,par.č. 4217, kat.ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 7.9.2018 - 22.9.2018
TSK-9069/2018 Mrštíkova záměr TSK 7.9.2018 - 22.9.2018
TSK-9070/2018 Slovinská záměr TSK 7.9.2018 - 22.9.2018
TSK-9072/2018 Saratovská záměr TSK 7.9.2018 - 22.9.2018
TSK-9074/2018 nám. Jiřího z Poděbrad 1561/9, Praha 3, parc.č. 4275/1, k.ú. Vinohrady záměr TSK 7.9.2018 - 22.9.2018
HOM-9075/2018 parc. č. 2311/4 v kat. území Stodůlky záměr - Pronajmout HOM 7.9.2018 - 22.9.2018
ODA-9079/2018 Veletržní - stavební kontejner opatření ODA 7.9.2018 - 22.9.2018
OVO-9106/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/42 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 04 a přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu na odstranění havarijních stavů a rekonstrukce sportovišť rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9107/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/84 - ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9108/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/32 - k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 1 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020