Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ODA-6025/2018 P3 KUK opatření ODA 11.4.2018 - 26.4.2018
TSK-6035/2018 č. parc. 941, k. ú. Krč, Stallichova 512/6, Praha 4 záměr TSK 11.4.2018 - 26.4.2018
TSK-6036/2018 č. parc. 4087, k. ú. Vinohrady, Londýnská 136/54, Praha 2 záměr TSK 11.4.2018 - 26.4.2018
TSK-6037/2018 č. parc. 2483/1, k. ú. Vršovice, Ruská 804/58, Praha 10 záměr TSK 11.4.2018 - 26.4.2018
ODA-6059/2018 Nad Šutkou - oprava středového ostrůvku opatření ODA 11.4.2018 - 26.4.2018
PER-6063/2018 referent / referentka rozvoje dopravy v odboru rozvoje a financování dopravy volná pracovní místa na MHMP PER 11.4.2018 - 26.4.2018
TSK-6065/2018 Na Dědince 13 a V Zahradách 7,9, Praha 8, lešení chodník záměr TSK 11.4.2018 - 26.4.2018
ODA-6080/2018 Vinohradská - ČRo opatření ODA 11.4.2018 - 26.4.2018
OVO-6041/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.753 - k průběhu příprav nařízení, kterým se vydává regulační řád pro území hlavního města Prahy, a k zadání Studie proveditelnosti dopravních opatření rozpočtové opatření OVO 10.4.2018 - 9.4.2020
OVO-6042/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.793 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 10.4.2018 - 9.4.2020
OVO-6043/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.765 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 10.4.2018 - 9.4.2020
OVO-6044/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.788 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 v souvislosti s Programem Čistá energie Praha rozpočtové opatření OVO 10.4.2018 - 9.4.2020
OVO-6045/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.794 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 10.4.2018 - 9.4.2020
OVO-6046/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.764 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 10.4.2018 - 9.4.2020
OVO-6047/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.789 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkové organizace Divadlo v Dlouhé rozpočtové opatření OVO 10.4.2018 - 9.4.2020