Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-4045/2018 pronájem NP č. 102 a 103 Kučerova 809/11, Praha 9 k.ú. Černý Most záměr - Pronajmout HOM 9.1.2018 - 24.1.2018
ROZ-4091/2018 zrušení dražby nařízené na 21.3.2018: spoluvlastnický podíl 1/4 - objekt k bydlení Řeporyje, č.p. 177 na pozemku parc.č. 409; pozemek parc.č. 410/1 (zahrada) a garáž na pozemku parc.č. 410/2, LV 360 v k.ú. Řeporyje, obec Praha (uhrazení pohledávky) dražební vyhláška ROZ 8.1.2018 - 21.3.2018
ROZ-4084/2018 stavba - garáž Michle na pozemku parc.č. 3017/30, LV 1825 (vlastníkem pozemku je Hlavní město Praha), v k.ú. Michle, obec Praha dražební vyhláška ROZ 8.1.2018 - 7.3.2018
ROZ-4103/2018 byt č. 2451/12 Žižkov, č.p. 2451a 2452, byt. dům na pozemku parc.č. 2814/4 a 2814/5 včetně podílu 525/15630 na společ. částech domu a pozemku, LV 7304 (+ sklep), v k.ú. Žižkov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 8.1.2018 - 22.2.2018
ROZ-4105/2018 objekt k bydlení Habry, č.p. 13 na pozemku parc.č. St. 293/1; stavba bez čp/če na pozemku parc.č. St. 293/2 a objekt k bydlení č.p. 276 na pozemku parc.č. St. 294, vše na LV 963 v k.ú. Habry, obec Habry, okr. Havlíčkův Brod a příslušenství dražební vyhláška ROZ 8.1.2018 - 22.2.2018
OCP-4109/2018 IPPC - informace o vydání 10. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Výrobna acetylenu“, U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 provozovatele Linde Gas a.s. rozhodnutí OCP 8.1.2018 - 7.2.2018
ODA-4092/2018 Rohanské nábřeží - Negrelliho viadukt opatření ODA 8.1.2018 - 24.1.2018
STR-4106/2018 Umístění stavby "BARRANDOV KASKÁDY etapa VI,VII,IV, 1.etapa-objekty C,D" na pozemcích v k.ú. Hlubočepy rozhodnutí STR 8.1.2018 - 24.1.2018
STR-4107/2018 Umístění stavby "BARRANDOV KASKÁDY, etapa VI,VII,IX 1. etapa - objekty C,DE na pozemcích v k.ú. Hlubočepy" - vyrozumění o zastavení řízení o odvolání oznámení STR 8.1.2018 - 24.1.2018
STR-4111/2018 Umístění světelného reklamního zařízení na fasádě budovy č.p. 1272, Dělnická 53, č. parc. 898, k.ú. Holešovice - seznámení s podklady pro rozhodnutí oznámení STR 8.1.2018 - 24.1.2018
SLU-4114/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 163983/2017, ze dne 7. 12. 2017, (Šerif Haljabak, Jablonec nad Nisou) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 1956/2018 veřejná vyhláška SLU 8.1.2018 - 24.1.2018
SLU-4115/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 164374/2017, ze dne 8. 12. 2017, (Michaela Pelantová, Praha 10 - Horní Měcholupy) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 1850/2018 veřejná vyhláška SLU 8.1.2018 - 24.1.2018
SLU-4116/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 164576/2017, ze dne 8. 12. 2017, (Miloš Šinkora, Rudník) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 1964/2018 veřejná vyhláška SLU 8.1.2018 - 24.1.2018
SLU-4117/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 163977/2017, ze dne 7. 12. 2017, (Nella Valentová, Praha 13 - Stodůlky) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 1993/2018 veřejná vyhláška SLU 8.1.2018 - 24.1.2018
SLU-4118/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 164580/2017, ze dne 8. 12. 2017, (Marek Šťastný, Praha 8) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 1989/2018 veřejná vyhláška SLU 8.1.2018 - 24.1.2018