Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-1884/2019 ul. Šafaříkova, par. č. 4190, k.ú. Vinohrady záměr TSK 7.2.2019 - 22.2.2019
ROZ-1831/2019 odročení dražby: byt č. 1053/9, Ďáblice, č.p. 1053, byt. dům, na pozemku parc.č. 550 a pozemek (zahrada) parc.č. 551 a podíl 806/10430 na společ. částech nemovitostí, LV 1728, v k.ú. Ďáblice, obec Praha, z důvodu insolvence dražební vyhláška ROZ 6.2.2019 - 9.4.2019
SCZ-1827/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru psycholog ve zdravotnictví pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 6.2.2019 - 20.3.2019
HOM-1782/2019 Prodej pozemku parc.č. 1569/81 o výměře 3 m2 v k.ú. Bubeneč záměr - Prodat HOM 6.2.2019 - 27.2.2019
OCP-1838/2019 EIA - závěr zjišťovacího řízení záměru „Rozšíření Metropole Zličín“ oznámení OCP 6.2.2019 - 26.2.2019
HOM-1776/2019 pozemek parc. č. 4046/179, v kat. území Strašnice záměr - Pronajmout HOM 6.2.2019 - 22.2.2019
STR-1850/2019 dělení a scelování pozemků č. parc. 297/1,2; 309/2; 310; 306; 2368/4 v k.ú. Lipence rozhodnutí STR 6.2.2019 - 22.2.2019
TSK-1816/2019 Slavíkova 1581/24, Praha 3, parc. č. 4344, k.ú. Žižkov záměr TSK 6.2.2019 - 21.2.2019
HOM-1819/2019 pronájem nebytových prostor sloužících k podnikání v objektu Blanická 1008/28, Praha 2 záměr HOM 6.2.2019 - 21.2.2019
TSK-1820/2019 Novákových 4, Praha 8, parc.č.3937/1, k.ú. Libeň záměr TSK 6.2.2019 - 21.2.2019
TSK-1821/2019 Výkop pro IS Prosecká, Vysočanská, Litoměřická záměr TSK 6.2.2019 - 21.2.2019
TSK-1822/2019 Starostrašnická 54, Praha 10, parc.č. 4472/2,k.ú.Strašnice záměr TSK 6.2.2019 - 21.2.2019
HOM-1851/2019 pozemek parc. č. 2885/22 k.ú. Smíchov záměr - Pronajmout HOM 6.2.2019 - 21.2.2019
ODA-1855/2019 Strakonická opatření ODA 6.2.2019 - 21.2.2019
ODA-1898/2019 Rekonstrukce vodovodu Milady Horákové, Patočkova opatření ODA 6.2.2019 - 21.2.2019