Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-3122/2019 ZT VSS Bistro záměr - Pronajmout HOM 8.4.2019 - 23.4.2019
ZIO-3276/2019 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 1. 4. 2019 - 5. 4. 2019) oznámení ZIO 8.4.2019 - 23.4.2019
HOM-3143/2019 kobky záměr HOM 6.4.2019 - 6.5.2019
HOM-3144/2019 kobky záměr HOM 6.4.2019 - 6.5.2019
HOM-3145/2019 kobky záměr HOM 6.4.2019 - 6.5.2019
HOM-3146/2019 kobky záměr HOM 6.4.2019 - 6.5.2019
HOM-3147/2019 kobky záměr HOM 6.4.2019 - 6.5.2019
TSK-3242/2019 záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 1080/1, 1079, 1084, 1076, 1077 v k.ú. Staré Město záměr TSK 6.4.2019 - 21.4.2019
TSK-3243/2019 Pronájem části komunikace - Praha 3, Koněvova 8/67 do 31.12.2019 záměr TSK 6.4.2019 - 21.4.2019
TSK-3244/2019 č. parc. 2078, k. ú. Bubeneč, Terronská 728/1, Praha 6 záměr TSK 6.4.2019 - 21.4.2019
TSK-3245/2019 č. parc. 3732/1, k. ú. Libeň, Bulovka 1462/10, Praha 8 záměr TSK 6.4.2019 - 21.4.2019
TSK-3248/2019 Pod Lipami 44, Praha 3, ZS, 135 m2 záměr TSK 6.4.2019 - 21.4.2019
DSC-3253/2019 Johann BREITSAMER, 29.4.1969 - oznámení o možnosti převzetí uložené písemnosti oznámení DSC 6.4.2019 - 21.4.2019
TSK-3252/2019 Křižíkova 537, podchodné lešení záměr TSK 6.4.2019 - 20.4.2019
HOM-3241/2019 pozemek (orná půda) parc.č. 1001/1, LV 340, v k.ú. Budislav u Litomyšle, obec Budislav, okr. Svitavy dražební vyhláška HOM 5.4.2019 - 7.6.2019