Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-5329/2018 Převzetí věci nadřízeným správním orgánem - ověření pasportu stavby: Gravitační přivaděč vody pro ZTC3, Praha 5, Smíchov, Radlice usnesení OCP 10.3.2018 - 25.3.2018
TSK-5331/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 10.3.2018 - 25.3.2018
ODA-5333/2018 Evropská jeřáb opatření ODA 10.3.2018 - 25.3.2018
TSK-5342/2018 Informační tabule záměr TSK 10.3.2018 - 25.3.2018
TSK-5343/2018 č. parc. 2131/1, k. ú. Stodůlky, naproti domu Modrá 1977/2, Praha 5 záměr TSK 10.3.2018 - 25.3.2018
TSK-5344/2018 č. parc. 599, k. ú. Bohnice, Lindavská 781/19, Praha 8 záměr TSK 10.3.2018 - 25.3.2018
TSK-5345/2018 č. parc. 2131/369, 2131/532, k. ú. Stodůlky, naproti domu Brdičkova 1907/29, Praha 13 záměr TSK 10.3.2018 - 25.3.2018
TSK-5346/2018 č. parc. 2692/68, k. ú. Braník, Němčická u SVO 404 615, Praha 4 záměr TSK 10.3.2018 - 25.3.2018
TSK-5347/2018 č. parc. 5878/1, k. ú. Záběhlice, Sasanková 6, Praha 10 záměr TSK 10.3.2018 - 25.3.2018
TSK-5348/2018 č. parc. 2780/145, k. ú. Stodůlky, naproti domu Nušlova 2268/1, Praha 5 záměr TSK 10.3.2018 - 25.3.2018
TSK-5349/2018 č. parc. 2380/1, k. ú. Smíchov, Na Zatlance 2174/5, Praha 5 záměr TSK 10.3.2018 - 25.3.2018
TSK-5352/2018 Jugoslávská 181/17, parc.č. 4081/1, k.ú. Vinohrady záměr TSK 10.3.2018 - 25.3.2018
TSK-5353/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 1119 k.ú. Staré Město záměr TSK 10.3.2018 - 25.3.2018
HOM-5354/2018 parc. č. 1859/58 v k. ú. Kamýk, parc. č. 4175/1,4175/19,4183/1, 4183/3,4254/1,4254/25,4254/60,4276/5,4359/1,4359/66,4400/1,4400/657,4662/5 v kat. úz. Modřany záměr - Pronajmout HOM 10.3.2018 - 25.3.2018
HOM-5355/2018 parc. č. 5/1 v k. ú. Kamýk záměr - Pronajmout HOM 10.3.2018 - 25.3.2018