Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-4459/2019 Pronájem části komunikace na dobu určitou - Praha 7, Milady Horákové 499/62, viz příloha záměr TSK 7.6.2019 - 22.6.2019
TSK-4460/2019 parc.č.2249, Ruzyně, Stochovská, kanalizace záměr TSK 7.6.2019 - 22.6.2019
HOM-4453/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - rodinný dům, Stochov, č.p. 105, na pozemku parc.č. 234, pozemek parc.č. 235 (zahrada) a pozemek parc.č. 819/2 (ostatní plocha), LV 506, v k.ú. Stochov, obec Stochov, okr. Kladno dražební vyhláška HOM 6.6.2019 - 31.7.2019
SLU-4469/2019 Výzva k podání cenové nabídky na "Odprodej souboru 21 ks vyřazených vozidel Městské policie HMP ve vlastnictví hlavního města Prahy" výběrové řízení SLU 6.6.2019 - 25.6.2019
STR-4450/2019 Umístění stavby "Rezidence Petrovická - Praha Strašnice", č.parc. 279, 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 286/1, 286/4, k.ú. Strašnice rozhodnutí STR 6.6.2019 - 22.6.2019
PRI-4455/2019 Výzva č. 20 ZS ITI PMO - změna oznámení PRI 6.6.2019 - 22.6.2019
PKD-4456/2019 Chodovská ZC opatření PKD 6.6.2019 - 22.6.2019
PKD-4457/2019 Křesomyslova prodloužení PVS opatření PKD 6.6.2019 - 22.6.2019
PKD-4397/2019 OOP §19a - ČEZ opatření PKD 6.6.2019 - 21.6.2019
PKD-4398/2019 OOP - ČEZ opatření PKD 6.6.2019 - 21.6.2019
TSK-4439/2019 Vítkova 244/8, Praha 8 - Karlín, lešení záměr TSK 6.6.2019 - 21.6.2019
PKD-4445/2019 Výpadová - kabely opatření PKD 6.6.2019 - 21.6.2019
PKD-4446/2019 Rozšíření obecného užívání pozemních komunikací - nadměrná přeprava veřejná vyhláška PKD 6.6.2019 - 21.6.2019
PKD-4451/2019 křižovatka Čuprova x Na Žertvách opatření PKD 6.6.2019 - 21.6.2019
PER-4461/2019 právník / právnička v odboru legislativním a právním volná pracovní místa na MHMP PER 6.6.2019 - 21.6.2019