Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-7363/2018 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 06.06. 2018 oznámení SCZ 13.6.2018 - 13.7.2018
HOM-7227/2018 Prodej pozemku parc.č. 1604/4 a částí pozemku parc.č. 1604/1, k.ú. Ruzyně záměr - Prodat HOM 13.6.2018 - 4.7.2018
PER-7295/2018 zakázkář specialista / zakázkářka specialistka v odboru ochrany prostředí volná pracovní místa na MHMP PER 13.6.2018 - 4.7.2018
PER-7293/2018 metodik / metodička – kontrolor / kontrolorka v oblasti živnostenského podnikání a reklamy v odboru živnostenském a občanskosprávním volná pracovní místa na MHMP PER 13.6.2018 - 29.6.2018
ODA-7299/2018 Sokolovská - ME mažoretek opatření ODA 13.6.2018 - 29.6.2018
HOM-7224/2018 parc. č. 500/40, 500/105 a 500/108, v kat. území Střížkov záměr - Pronajmout HOM 13.6.2018 - 28.6.2018
TSK-7270/2018 parc.č. 2515, k.ú. Nové Město záměr TSK 13.6.2018 - 28.6.2018
TSK-7271/2018 parc.č. 2323/1, k.ú. Nové Město záměr TSK 13.6.2018 - 28.6.2018
TSK-7272/2018 pronajmout část komunikace Masná pro zábor pro lešení termín 11.7.2018 do 30.10.2018 záměr TSK 13.6.2018 - 28.6.2018
TSK-7273/2018 pronajmout část komunikace Masná pro zábor pro lešení termín 11.7.2018 do 30.10.2018 záměr TSK 13.6.2018 - 28.6.2018
HOM-7278/2018 parc. č. 1357/2, 1374/2 v kat. území Vršovice záměr - Pronajmout HOM 13.6.2018 - 28.6.2018
TSK-7284/2018 vyhrazené parkovací stání, parc.č.1293/199, k.ú. Řepy, ul. Socháňova 1142/9 záměr TSK 13.6.2018 - 28.6.2018
PER-7291/2018 finanční manažer / manažerka v odboru evropských fondů - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 13.6.2018 - 28.6.2018
PER-7294/2018 metodik / metodička účetnictví v odboru účetnictví volná pracovní místa na MHMP PER 13.6.2018 - 28.6.2018
OCP-7285/2018 Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. pro chov v zajetí želvy bahenní a udělení souhlasu podle § 54 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. pro její repatriaci oznámení o zahájení řízení OCP 13.6.2018 - 21.6.2018