Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-4255/2018 EIA - dokumentace záměru Malešice Polygrafická, Praha 10 oznámení OCP 15.1.2018 - 14.2.2018
HOM-4108/2018 pozemek parc. č. 356 k.ú. Černý Most záměr - Prodat HOM 15.1.2018 - 5.2.2018
HOM-4220/2018 pozemky parc.č. 432/23-24 a části parc.č. 432/48 v kat. území Petrovice záměr - Prodat HOM 15.1.2018 - 5.2.2018
HOM-4221/2018 pozemek parc.č. 432/22 o výměře 548 m2 a části parc.č. 432/43 v kat. území Petrovice záměr - Prodat HOM 15.1.2018 - 5.2.2018
HOM-4089/2018 pozemky parc. č. 473/468 a 473/296, oba v k.ú. Veleslavín záměr - Pronajmout HOM 15.1.2018 - 1.2.2018
HOM-4090/2018 pozemek parc. č. 2140/16 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 15.1.2018 - 1.2.2018
PER-4248/2018 specialista / specialistka přípravy a realizace investic v odboru technické vybavenosti - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 15.1.2018 - 1.2.2018
PER-4249/2018 sekretář / sekretářka v odboru technické vybavenosti - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 15.1.2018 - 1.2.2018
HOM-4130/2018 pronájem pozemků k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 15.1.2018 - 31.1.2018
HOM-4194/2018 pronájem části pozemku parc.č. 1569/74 v k. ú. Bubeneč o výměře 2 m2 vlastníkovi garáže, která se na části předmětného pozemku nachází za nájemné ve výši 120 Kč/m2/rok záměr - Pronajmout HOM 15.1.2018 - 31.1.2018
ROZ-4238/2018 spoluvlastnický podíl 1/2 - objekt k bydlení Nebušice, č.p. 166 na pozemku parc.č. 144 a pozemek parc.č. 145 (zahrada), LV 370 v k.ú. Nebušice, obec Praha exekuční příkaz ROZ 15.1.2018 - 31.1.2018
SLU-4198/2018 Oznámení organizace ROPID o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících (objednávka jen na území hlavního města Prahy) s dopravcem KŽC Doprava s. r. o. oznámení SLU 15.1.2018 - 30.1.2018
ZIO-4234/2018 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 8. 1. 2018 - 12. 1. 2018) oznámení ZIO 15.1.2018 - 30.1.2018
PER-4235/2018 cenový kontrolor / cenová kontrolorka v odboru daní, poplatků a cen volná pracovní místa na MHMP PER 15.1.2018 - 30.1.2018
HOM-4244/2018 pozemky parc. č. 1068/9, parc.č. 1266/4 a parc.č. 2631/8 v kat. území Hloubětín záměr - Pronajmout HOM 15.1.2018 - 30.1.2018