Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-7502/2018 část pozemku parc.č. 1125 o výměře 5 m2 v k.ú. Staré Město záměr - Pronajmout HOM 21.6.2018 - 6.7.2018
TSK-7545/2018 Pronájem části komunikace za účelem umístění kontejnerů na separovaný textil, hračky a obuv, Praha 8 - Nové Město, Karlín záměr TSK 21.6.2018 - 6.7.2018
TSK-7546/2018 informační tabule záměr TSK 21.6.2018 - 6.7.2018
TSK-7547/2018 Veleslavínova 4 parc.č.1099 k.ú. Staré Město záměr TSK 21.6.2018 - 6.7.2018
TSK-7548/2018 Vajgarská - pokládka kabelu záměr TSK 21.6.2018 - 6.7.2018
TSK-7551/2018 Pronájem části komunikace pro kontejner na separovaný textil, obuv a hračky - Praha 4, Modřany záměr TSK 21.6.2018 - 6.7.2018
TSK-7559/2018 ČS Exilu -zábor záměr TSK 21.6.2018 - 6.7.2018
TSK-7563/2018 Rašínovo nábřeží 74 , parc. č. 2427/2 záměr - Pronajmout TSK 21.6.2018 - 6.7.2018
TSK-7564/2018 Rejskova 1, Sarajevská, parc. č. 4203, 4198/1, kat. úz. Nusle záměr - Pronajmout TSK 21.6.2018 - 6.7.2018
TSK-7565/2018 Blatenská kontejner záměr TSK 21.6.2018 - 6.7.2018
OCP-7567/2018 Žádost o kácení dřevin - parter před Šlechtovou restaurací - přírodní památka Královská obora oznámení o zahájení řízení OCP 21.6.2018 - 29.6.2018
ROZ-7598/2018 nový termín dražby: rodinná rekreace Žabovřesky nad Ohří, č.e. 25 na pozemku parc.č. St. 121 a pozemek parc.č. 48/8, LV 192 v k.ú. Žabovřesky nad Ohří, obec Žabovřesky nad Ohří, okr. Litoměřice dražební vyhláška ROZ 21.6.2018 - 27.6.2018
ZIO-7552/2018 Volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy - oznámení o počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022 oznámení ZIO 20.6.2018 - 6.10.2018
ZIO-7553/2018 Volby do zastupitelstev MČ - seznam MČ, kterým se kandidátní listiny podávají přímo oznámení ZIO 20.6.2018 - 6.10.2018
ZIO-7554/2018 Volby do zastupitelstev MČ - seznam MČ, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m. Prahy oznámení ZIO 20.6.2018 - 6.10.2018