Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-3380/2019 prodat pozemek parc.č. 526/14 o výměře 177 m2 v k.ú. Zličín záměr - Prodat HOM 18.4.2019 - 9.5.2019
HOM-3470/2019 Prodat část pozemku parc.č. 146/3 k. ú. Troja záměr - Prodat HOM 18.4.2019 - 8.5.2019
HOM-3368/2019 část pozemku 4101/1 o celkové výměře 141 m2 v k.ú. Vinohrady právnické osobě za účelem rekonstrukce objektu Státní opery na dobu určitou do 31.1.2020 záměr - Vypůjčit HOM 18.4.2019 - 5.5.2019
HOM-3369/2019 vypůjčit pozemky v k.ú. Vinohrady parc.č. 4340/4, parc.č. 4015/4, parc.č. 4311/10, parc.č. 4077/1 a parc.č. 4340/8 za účelem výstavby Pavilonu Traumacentra FNKV pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na dobu určitou do 31.12.2020 záměr - Vypůjčit HOM 18.4.2019 - 5.5.2019
ODA-3518/2019 KUK P1 opatření ODA 18.4.2019 - 4.5.2019
ODA-3519/2019 KUK P3 opatření ODA 18.4.2019 - 4.5.2019
TSK-3474/2019 Francouzská,Blanická par.č.4171,4156, kat.ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 18.4.2019 - 3.5.2019
TSK-3475/2019 č. parc. 2369/11, k. ú. Chodov, Jažlovická naproti č. 1335/2 u SVO 423560, Praha 11 záměr TSK 18.4.2019 - 3.5.2019
TSK-3476/2019 Praha 7 Ovenecká 19 parc.č.2210 kontejner 5/2019 záměr TSK 18.4.2019 - 3.5.2019
TSK-3479/2019 NN1814 záměr TSK 18.4.2019 - 3.5.2019
OCP-3481/2019 Návrh opatření obecné povahy - změna záplavového území Lysolajského potoka ve třech úsecích + změna vymezení aktivní zóny zápl. území opatření OCP 18.4.2019 - 3.5.2019
ODA-3496/2019 Oprava zřejmé nesprávnosti Malostranské náměstí veřejná vyhláška ODA 18.4.2019 - 3.5.2019
TSK-3497/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 18.4.2019 - 3.5.2019
TSK-3498/2019 Bělohorská 209/133, parc.č. 3688/1, k.ú. Břevnov záměr TSK 18.4.2019 - 3.5.2019
ODA-3521/2019 Vinohradská opatření ODA 18.4.2019 - 3.5.2019