Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-1815/2019 hotel "Žlutá sova", Studená, č.p. 136, rodinný dům, na pozemku parc.č. St. 30, LV 1473, v k.ú. Studená, obec Studená, okr. Jindřichův Hradec dražební vyhláška ROZ 5.2.2019 - 10.4.2019
SCZ-1824/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Michaela Formánková oznámení SCZ 5.2.2019 - 5.4.2019
SCZ-1825/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - BENE Bohemia, s.r.o. oznámení SCZ 5.2.2019 - 5.4.2019
SCZ-1794/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru urologie pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 5.2.2019 - 19.3.2019
UZR-1690/2019 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy veřejná vyhláška UZR 5.2.2019 - 14.3.2019
ROZ-1817/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/5 - pozemek parc.č. 18/3 (zahrada), LV 2179, včetně příslušenství (část oplocení), v k.ú. Stránice, obec Brno, okr. Brno-město dražební vyhláška ROZ 5.2.2019 - 13.3.2019
HOM-1784/2019 Prodej pozemku parc.č. 1569/72o výměře 1 m2 v k.ú. Bubeneč záměr - Prodat HOM 5.2.2019 - 26.2.2019
ROZ-1814/2019 byt č. 1092/64, Holešovice, č.p. 1092, byt. dům, na pozemku parc.č. 992 a pozemky parc.č. 1004/1 a 1004/2 (ostatní plocha), podíl 6940/1106207 na společ. částech domu a pozemku, LV 9029, v k.ú. Holešovice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 5.2.2019 - 26.2.2019
TSK-1792/2019 pronajmout část komunikace Masná, Dlouhá, Haštalská, Haštalské náměstí, K Haštalu, Rybná, Rámová, Kozí, pokládka kabelů NN, VN záměr TSK 5.2.2019 - 20.2.2019
HOM-1799/2019 parc. č. 2014/349, 2741/1, 2741/3 v kat. území Chodov záměr - Pronajmout HOM 5.2.2019 - 20.2.2019
ODA-1801/2019 TT Modřany - Libuš, 1.etapa oznámení o zahájení řízení ODA 5.2.2019 - 20.2.2019
TSK-1802/2019 Milešovská 12, Praha 3, ZS, lešení, 41 m2 záměr TSK 5.2.2019 - 20.2.2019
ROZ-1811/2019 zrušení dražby: spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům, Vinoř, č.p. 490, na pozemku parc.č. 865 a pozemek (zahrada) parc.č. 866, LV 140, v k.ú. Vinoř, obec Praha, z důvodu uhrazení pohledávky dražební vyhláška ROZ 5.2.2019 - 20.2.2019
PER-1812/2019 referent / referentka správy majetku v odboru hospodaření s majetkem volná pracovní místa na MHMP PER 5.2.2019 - 20.2.2019
PER-1813/2019 metodik / metodička činností GDPR volná pracovní místa na MHMP PER 5.2.2019 - 20.2.2019