Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-3250/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jitka Vomáčková oznámení SCZ 5.4.2019 - 4.6.2019
HOM-3239/2019 byt č. 345/2, Holešovice, č.p. 345, byt. dům, na pozemku parc.č. 2098 a podíl ve výši 19697/59143 na společ. částech domu a pozemku, LV 9737, v k.ú. Holešovice, obec Praha dražební vyhláška HOM 5.4.2019 - 23.5.2019
HOM-2837/2019 garážové stání volha záměr - Pronajmout HOM 5.4.2019 - 23.4.2019
PER-3233/2019 ředitel / ředitelka odboru dopravy volná pracovní místa na MHMP PER 5.4.2019 - 23.4.2019
PER-3234/2019 ředitel / ředitelka odboru pozemních komunikací a drah volná pracovní místa na MHMP PER 5.4.2019 - 23.4.2019
HOM-3162/2019 směny částí pozemků v k.ú. Smíchov mezi hl.m. Prahou a společností NETAL, a.s. záměr HOM 5.4.2019 - 22.4.2019
HOM-3093/2019 Pozemek parc.č. 1571/6, k.ú Podolí - pod garáží záměr - Pronajmout HOM 5.4.2019 - 21.4.2019
HOM-3103/2019 výpůjčka části pozemku parc.č. 1635 v k.ú. Hloubětín záměr - Vypůjčit HOM 5.4.2019 - 21.4.2019
HOM-3136/2019 krátkodobý pronájem pozemků v k.ú. Chodov záměr - Pronajmout HOM 5.4.2019 - 21.4.2019
HOM-3137/2019 krátkodobý pronájem pozemků v k.ú.Kamýk a k.ú. Modřany záměr - Pronajmout HOM 5.4.2019 - 21.4.2019
HOM-3130/2019 Hala č. 13 záměr HOM 5.4.2019 - 20.4.2019
HOM-3182/2019 pronajmout část pozemku parc.č. 1439 v k.ú. Čakovice za účelem umístění navigačního zařízení - Jaroslav Šikýř, Dudkova 187, 199 00 Praha 9, IČ: 63923319, na dobu neurčitou za cenu 4.500 Kč/rok záměr - Pronajmout HOM 5.4.2019 - 20.4.2019
TSK-3236/2019 Buzulucká 1, umístění lešení záměr TSK 5.4.2019 - 20.4.2019
TSK-3237/2019 Puškinovo nám.10, umístění lešení záměr TSK 5.4.2019 - 20.4.2019
ODA-3240/2019 Průmyslová - výměna poškozeného portálu DZ opatření ODA 5.4.2019 - 20.4.2019