Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-4403/2019 Praha 7 parc.č. 2017 k.ú. Bubeneč Korunovační 4 lešení + ZS od 7/2019 záměr TSK 6.6.2019 - 21.6.2019
TSK-4406/2019 záměr pronajmout část pozemku parc.č. 2513 v k.ú. Nové Město záměr TSK 6.6.2019 - 21.6.2019
TSK-4407/2019 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2306/1 k.ú. Nové Město záměr TSK 6.6.2019 - 21.6.2019
TSK-4409/2019 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2339/4 k.ú. Nové Město záměr TSK 6.6.2019 - 21.6.2019
TSK-4410/2019 pronájem komunikace viz. příloha záměr TSK 6.6.2019 - 21.6.2019
TSK-4412/2019 ul. Koněvova, U Kněžské louky, Na Vrcholu, Šikmá, Praha 3, výkop, ZS záměr TSK 6.6.2019 - 21.6.2019
TSK-4414/2019 Oprava horkovodu, JS, k.ú. Záběhlice, Michle, P4 záměr TSK 6.6.2019 - 21.6.2019
TSK-4415/2019 záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2323/1 v k.ú. Nové Město záměr TSK 6.6.2019 - 21.6.2019
TSK-4416/2019 Vítkova 262/4, zábor chodníku, kontejner, stavební výtah, půdní vestavba záměr TSK 6.6.2019 - 21.6.2019
TSK-4417/2019 Zenklova, U Synagogy, Praha 8, obnova vodovodního řadu záměr TSK 6.6.2019 - 21.6.2019
TSK-4418/2019 pronajmout část komunikace Pařížská - zábor zařízení staveniště záměr TSK 6.6.2019 - 21.6.2019
TSK-4419/2019 Vosmíkových, Praha 8, rekonstrukce kanalizace záměr TSK 6.6.2019 - 21.6.2019
TSK-4420/2019 pronajmout část komunikace E. Beneše Praha 1 záměr TSK 6.6.2019 - 21.6.2019
TSK-4421/2019 Praha 7 parc.č. 1678 Nádvorní parc.č. 148/4 k.ú. Troja staveništní vjezd od 6/2019 záměr TSK 6.6.2019 - 21.6.2019
ZDR-4402/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Hana Blažková oznámení ZDR 5.6.2019 - 4.8.2019