Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-3899/2017 movité věci: x-box, 360+ovl; plocha-tv, samsung; monitor, beng dražební vyhláška ROZ 20.12.2017 - 19.1.2018
OVO-3909/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3253 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 za účelem financování mezinárodního projektu Urban Nature Lab, realizovaného v rámci komunitárního rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3910/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3247 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3911/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3214 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2017 v kapitolách 01, 02, 04, 07 a 08 rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3912/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3228 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3913/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3249 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3914/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3244 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3915/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3219 - k návrhu na přijetí příspěvků cizích subjektů za 3. a 4. čtvrtletí 2017 na úhradu zvýšené dopravní obslužnosti zajišťované autobusovou dopravou PID rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3916/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3231 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3917/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3252 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2017 v souvislosti s finančním vypořádáním investiční akce č. 42539 Rekonstrukce rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3918/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3241 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví na specializační rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3919/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3239 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3920/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3248 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3921/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3277 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3922/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3242 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019