Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-8384/2018 pronájem pozemků záměr - Pronajmout HOM 8.8.2018 - 23.8.2018
HOM-8388/2018 zábory záměr HOM 8.8.2018 - 23.8.2018
HOM-8393/2018 zábory záměr HOM 8.8.2018 - 23.8.2018
TSK-8397/2018 Liborova, Závěrka - lešení záměr TSK 8.8.2018 - 23.8.2018
TSK-8400/2018 Stochovská - zábor záměr TSK 8.8.2018 - 23.8.2018
TSK-8402/2018 reklamní totem záměr TSK 8.8.2018 - 23.8.2018
OVO-8473/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2026 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na Vzdělávací rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8474/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1959 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva kultury na Podporu výchovně vzdělávacích aktivit rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8475/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1892 - k návrhu na vytvoření nové investiční akce pod názvem TV Praha 9 rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8476/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1955 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8477/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1952 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určený na rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8478/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2018 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8479/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1947 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8480/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1941 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8481/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1996 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020