Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-5334/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Dana Novotná oznámení SCZ 9.3.2018 - 8.5.2018
SCZ-5335/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jaroslav Hála oznámení SCZ 9.3.2018 - 8.5.2018
SCZ-5336/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Franzei Pharma s.r.o. oznámení SCZ 9.3.2018 - 8.5.2018
SCZ-5339/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - PharmDr. Katarina Reháková oznámení SCZ 9.3.2018 - 8.5.2018
SCZ-5340/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jiří Hančil oznámení SCZ 9.3.2018 - 8.5.2018
ROZ-5363/2018 spoluvlastnický podíl 1/6 - byt č. 2605/23 Žižkov, č.p. 2604, 2605, byt. dům na pozemku parc.č. 2852/1 2 853/4 a podíl 480/21240 na společ. částech domu a pozemku, LV 8057 v k.ú. Žižkov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.3.2018 - 3.5.2018
ROZ-5332/2018 rodinný dům Háje, č.p. 31 na pozemku parc.č. 104, LV č. 348 včetně příslušenství (vedlejší stavby) v k.ú. Háje, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.3.2018 - 24.4.2018
UZR-5318/2018 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny (opakované veřejné projednání) Z 2832/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území hl. m. Prahy veřejná vyhláška UZR 9.3.2018 - 19.4.2018
ROZ-5337/2018 movité věci: dámské a dívčí dvoudílné plavky - různé druhy (papoušek, neonové, černý a bílý slon, černá a bílá panda , bílá a zlatá zebra, bílý tygr, tygr, plavky černé s kosticí a bez kostice). Plavky se draží po jednotlivých položkách v určeném počtu. dražební vyhláška ROZ 9.3.2018 - 10.4.2018
OCP-5350/2018 EIA - oznámení záměru Sběrný dvůr stavebních odpadů Spořícká oznámení OCP 9.3.2018 - 8.4.2018
HOM-5225/2018 prodat pozemky p.č.330/1 a 332/1, k.ú. Prosek záměr - Prodat HOM 9.3.2018 - 30.3.2018
ROZ-5330/2018 nemovitosti: LV č. 648 v k.ú. Hostavice; LV č. 1665 v k.ú. Kbely; LV č. 406 v k.ú. Karlín; LV č. 1039 v k.ú. Braník; LV č. 5604 v k.ú. Michle; LV č. 404 v k.ú. Březiněves; LV č. 14663 a LV č. 2745 v k.ú. Smíchov, obec Praha exekuční příkaz ROZ 9.3.2018 - 25.3.2018
ODA-5364/2018 Ke Krči BUS VJP opatření ODA 9.3.2018 - 25.3.2018
ODA-5365/2018 PHS 5.května opatření ODA 9.3.2018 - 25.3.2018
SE7-5358/2018 Závazné stanovisko MŽP - I/12 Běchovice - Úvaly oznámení SE7 9.3.2018 - 24.3.2018