Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-9530/2018 část pozemku parc.č. 2114 v k.ú. Hostivař Mysliveckému spolku Křeslice, o výměře 190 m2 za dohodnuté nájemné 7,- Kč/m2/rok a 50 m2 zastavěné plochy za dohodnuté nájemné 38,- Kč/m2/rok, a to na dobu neurčitou, za účelem vykonávání mysliveckých aktivit záměr - Pronajmout OCP 3.10.2018 - 18.10.2018
TSK-9531/2018 Seifertova 8, Praha 3, parc.č.4342, k.ú. Žižkov záměr TSK 3.10.2018 - 18.10.2018
TSK-9539/2018 parc.č. 2306/1 k.ú. Nové Město záměr TSK 3.10.2018 - 18.10.2018
OCP-9544/2018 Vyrozumění o podaném odvolání proti usnesení OCP MHMP ve věci převzetí kompetence vodoprávního úřadu v řízení: stanovení ochranného pásma vodního zdroje ZTC3, k.ú. Smíchov a Radlice, Praha 5 veřejná vyhláška OCP 3.10.2018 - 18.10.2018
OCP-9547/2018 část pozemku parc.č. 1819/37 v k.ú. Bubeneč, o výměře 1040 m2 za účelem zabezpečení sportovně kulturního zařízení beachvolejbalového a nohejbalového hřiště o.p.s. Containall, a to na dobu určitou do 31.3.2019 záměr - Vypůjčit OCP 3.10.2018 - 18.10.2018
OCP-9548/2018 část pozemku parc.č. 1819/37 v k.ú. Bubeneč, o výměře 36,5 m2, za účelem zabezpečení kulturního zařízení o.p.s. Containall, a to na dobu určitou do 31.3.2019, za dohodnuté nájemné 120,- Kč/m2/rok. záměr - Pronajmout OCP 3.10.2018 - 18.10.2018
ODA-9550/2018 Jaromírova - ČT opatření ODA 3.10.2018 - 18.10.2018
TSK-9596/2018 Pod Kotlaskou 557, Praha 8 - Libeň, nepodchodné lešení záměr TSK 3.10.2018 - 18.10.2018
HOM-9598/2018 pozemek parc. č. 509/1 k. ú. Horní Měcholupy záměr - Pronajmout HOM 3.10.2018 - 18.10.2018
ODA-9610/2018 náměstí Míru opatření ODA 3.10.2018 - 18.10.2018
ODA-9611/2018 Vinohradská - kontejner opatření ODA 3.10.2018 - 18.10.2018
ODA-9612/2018 Vyšehradská - film opatření ODA 3.10.2018 - 18.10.2018
OVO-9557/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2569 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9558/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2566 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9559/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2580 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů OCP MHMP na rok 2018 v kapitole 02 - Městská infrastruktura rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020