Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ODA-1828/2019 Bubenská - definitivní podepření mostu X-022 opatření ODA 5.2.2019 - 20.2.2019
ODA-1829/2019 náměstí Míru, Korunní - film opatření ODA 5.2.2019 - 20.2.2019
OVO-1809/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.127 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 03 - Doprava - dodatečné finanční vypořádání závazku vůči SFDI z titulu příjmu z pojistného rozpočtové opatření OVO 4.2.2019 - 3.2.2021
OVO-1810/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.141 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku rozpočtové opatření OVO 4.2.2019 - 3.2.2021
KUC-1803/2019 RADOU HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2019 DO 200.000 Kč granty KUC 4.2.2019 - 31.12.2019
KUC-1804/2019 RADOU HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2019 DO 200.000 Kč INVESTIČNÍ granty KUC 4.2.2019 - 31.12.2019
KUC-1805/2019 RADOU HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2019 DO 200.000 Kč DE MINIMIS granty KUC 4.2.2019 - 31.12.2019
KUC-1806/2019 RADOU HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2019 VYŘAZENÉ granty KUC 4.2.2019 - 31.12.2019
KUC-1807/2019 ŽADATELI STAŽENÉ PROJEKTY - GRANTY KUL 2019 granty KUC 4.2.2019 - 31.12.2019
KUC-1808/2019 RADOU HMP SCHVÁLENÁ VZOROVÁ JEDNOLETÁ SMLOUVA GRANTŮ KUL 2019 DO 200.000 Kč granty KUC 4.2.2019 - 31.12.2019
SCZ-1796/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Kateřina Simpsom oznámení SCZ 4.2.2019 - 4.4.2019
SCZ-1740/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru nutriční terapeut pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 4.2.2019 - 18.3.2019
SCZ-1741/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru zdravotnická dopravní služba pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 4.2.2019 - 18.3.2019
ROZ-1791/2019 movitá věc: PEUGEOT BOXER, VIN: VF3YCTMFC12210969, RZ: 2AZ 7932, 1. evid. 02.08.2012 (k dispozici: klíč od vozidla, malý a velký TP) dražební vyhláška ROZ 4.2.2019 - 13.3.2019
ROZ-1800/2019 spoluvlastnický podíl id. 41/720 - rodinný dům, Kbely, č.e. 20, na pozemku parc.č. 641/2, LV 545, v k.ú. Kbely, obec Praha dražební vyhláška ROZ 4.2.2019 - 12.3.2019