Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-5102/2018 garážová stání Bobkova záměr - Pronajmout HOM 9.3.2018 - 24.3.2018
TSK-5303/2018 Hradešínská záměr TSK 9.3.2018 - 24.3.2018
TSK-5304/2018 Na Spojce záměr TSK 9.3.2018 - 24.3.2018
TSK-5305/2018 Nad Primaskou záměr TSK 9.3.2018 - 24.3.2018
TSK-5306/2018 Stavební úpravy BD Dačického, Praha 4 - Nusle záměr TSK 9.3.2018 - 24.3.2018
TSK-5309/2018 Vladislavova , Praha 1 zábor ZS 50m2 záměr TSK 9.3.2018 - 24.3.2018
TSK-5310/2018 Broumarská - oprava podchodu záměr TSK 9.3.2018 - 24.3.2018
TSK-5311/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 9.3.2018 - 24.3.2018
OCP-5313/2018 podíl MHP na pozemku parc.č. 1108/1 v k.ú. Velká Chuchle ZD Mořina, za účelem využití k zemědělské výrobě, na dobu neurčitou, za dohodnuté pachtovné ve výši 2,8% z přiřazené základní ceny/m2/rok. záměr - Pronajmout OCP 9.3.2018 - 24.3.2018
TSK-5314/2018 Zlatnická Praha 1, zábor pro lešení záměr TSK 9.3.2018 - 24.3.2018
TSK-5315/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 9.3.2018 - 24.3.2018
OCP-5317/2018 část pozemku parc.č. 3158/1 v k.ú. Smíchov o výměře 7 m2 panu Ing. Ivo Doležalovi, za účelem zřízení stanoviště včelstev, a to na dobu určitou 2 roky, za dohodnuté nájemné ve výši 7,- Kč/m2/rok. záměr - Pronajmout OCP 9.3.2018 - 24.3.2018
TSK-5321/2018 Vítězné nám., parc.č. 3998/1, k.ú. Dejvice, Dejvická, parc.č. 4000, k.ú. Dejvice záměr TSK 9.3.2018 - 24.3.2018
TSK-5323/2018 Zlatá, Liliová , Praha 1 zábor záměr TSK 9.3.2018 - 24.3.2018
ODA-5341/2018 Náchodská - Čarodějnice opatření ODA 9.3.2018 - 24.3.2018