Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
INF-7296/2018 Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rezervy Smart Cities oznámení INF 12.6.2018 - 20.7.2018
ROZ-7289/2018 Obchodní podíly ve výši 100% základního kapitálu ve vlastnictví společnosti BELĆUG s.r.o., IČO: 63995018, se sídlem Praha 6-Nebušice, Nebušická 673. Podíl jednotlivých společníků na základním kapitálu činí 120 000,- Kč. dražební vyhláška ROZ 12.6.2018 - 19.7.2018
ROZ-7279/2018 motorové vozidlo ŠKODA SUPERB EDITION 100, reg. zn.: 7B6 2321 (bez SPZ), VIN: TMBBG63U469107286, barva černá (metal) dražební vyhláška ROZ 12.6.2018 - 11.7.2018
HOM-7225/2018 prodej částí pozemků parc. č.140/179 a 140/180 v k.ú. Lhotka záměr - Prodat HOM 12.6.2018 - 4.7.2018
HOM-7237/2018 Výpůjčka pro Národní galerii v Praze-Veletržní palác, část pozemku parc. č. 2243 k.ú. Holešovice záměr - Vypůjčit HOM 12.6.2018 - 29.6.2018
PER-7281/2018 právník / právnička v odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči volná pracovní místa na MHMP PER 12.6.2018 - 29.6.2018
ROZ-7274/2018 movitá věc: osobní automobil MERCEDES-BENZ C 2000 CDI 204, objem motoru: 2148 cm3, barva: černá-metal, datum první registrace vozidla: 30.6.2018 dražební vyhláška ROZ 12.6.2018 - 28.6.2018
STR-7275/2018 Bytový dům Z, na pozemku č.parc. 4197/2 v k.ú. Smíchov, ul. Na Hřebenkách, Praha 5 rozhodnutí STR 12.6.2018 - 28.6.2018
OCP-7282/2018 Usnesení o zahájení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí ÚMČ P22 č. j. P22 416/2018 OV 05 ze dne 12. 1. 2018 o povolení stavby vodních děl v rámci akce „Královice 3 – K Hájku – Inženýrské sítě“ usnesení OCP 12.6.2018 - 28.6.2018
ODA-7288/2018 Veletržní - obnova rozvodného tepelného zařízení opatření ODA 12.6.2018 - 28.6.2018
TSK-7243/2018 Vítkova - lešení záměr TSK 12.6.2018 - 27.6.2018
TSK-7265/2018 č. parc. 2965/1, k. ú. Nusle, Čestmírova 1358/25, Praha 4 záměr TSK 12.6.2018 - 27.6.2018
TSK-7266/2018 č. parc. 3013, k. ú. Nusle, naproti domu Pod Sokolovnou 694/7, Praha 4 záměr TSK 12.6.2018 - 27.6.2018
TSK-7268/2018 č. parc. 2473, k.ú. Nové město, Sokolská 32-38, Praha 2 záměr TSK 12.6.2018 - 27.6.2018
HOM-7280/2018 pronájem sloupů VO záměr HOM 12.6.2018 - 27.6.2018