Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-3130/2019 Hala č. 13 záměr HOM 5.4.2019 - 20.4.2019
HOM-3182/2019 pronajmout část pozemku parc.č. 1439 v k.ú. Čakovice za účelem umístění navigačního zařízení - Jaroslav Šikýř, Dudkova 187, 199 00 Praha 9, IČ: 63923319, na dobu neurčitou za cenu 4.500 Kč/rok záměr - Pronajmout HOM 5.4.2019 - 20.4.2019
TSK-3205/2019 K Metru, Na Radosti záměr TSK 5.4.2019 - 20.4.2019
TSK-3207/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 5.4.2019 - 20.4.2019
TSK-3208/2019 pronájem komunikace viz. příloha záměr TSK 5.4.2019 - 20.4.2019
ZSP-3149/2019 Vyhlášení Dotačního programu hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2021“ granty ZSP 4.4.2019 - 31.8.2019
HOM-3206/2019 byt č. 476/49, Hodkovičky, č.p. 475, 476, byt. dům, na pozemku parc.č. 852/25 a 852/26 a podíl 751/35390 na společ. částech domu a pozemku, , LV 1859, 1801 v k.ú. Hodkovičky, obec Praha, včetně příslušenství (kuchyňská linka, sporák, aj.) dražební vyhláška HOM 4.4.2019 - 7.5.2019
HOM-3104/2019 prodat pozemek parc. č. 3823/3 k.ú. Libeň záměr - Prodat HOM 4.4.2019 - 24.4.2019
HOM-3067/2019 pozemek parc. č. 1001/15 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 4.4.2019 - 21.4.2019
HOM-3068/2019 pozemek parc. č. 1001/33 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 4.4.2019 - 21.4.2019
HOM-3069/2019 pozemek parc. č. 1001/26 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 4.4.2019 - 21.4.2019
HOM-3070/2019 pozemek parc. č. 1001/24 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 4.4.2019 - 21.4.2019
HOM-3071/2019 pozemek parc. č. 1001/30 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 4.4.2019 - 21.4.2019
HOM-3072/2019 pozemek parc. č. 1001/25 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 4.4.2019 - 21.4.2019
HOM-3073/2019 pozemek parc. č. 1001/22 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 4.4.2019 - 21.4.2019