Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-5302/2018 byt č. 2119/20 Vinohrady, č.p. 2119, byt. dům, na pozemku parc.č. 1049 a podíl 564/15993 na společ. částech domu a pozemku, LV 4717 v k.ú. Vinohrady, obec Praha dražební vyhláška ROZ 8.3.2018 - 24.4.2018
ROZ-5316/2018 movitá věc: osobní automobil Citroen C2, 1.1, uvedeno do provozu v ČR 2006 dražební vyhláška ROZ 8.3.2018 - 9.4.2018
HOM-5169/2018 pozemek parc. č. 375/1 k.ú. Černý Most záměr - Pronajmout HOM 8.3.2018 - 25.3.2018
HOM-5217/2018 Pozemky v k.ú. Sobín záměr - Vypůjčit HOM 8.3.2018 - 25.3.2018
HOM-5119/2018 pozemky parc. č. 2780/12 a parc. č. 2638/26 v k.ú. Hostivař záměr - Pronajmout HOM 8.3.2018 - 24.3.2018
ROZ-5312/2018 odročení dražby na neurčito: spoluvlastnický podíl 1/5 - rodinný dům Kobylisy, č.p. 321 na pozemku parc.č. 1421 a pozemek parc.č. 1422/1 (zahrada), LV 532 v k.ú. Kobylisy, obec Praha, z důvodu zahájení insolvence dražební vyhláška ROZ 8.3.2018 - 24.3.2018
ODA-5319/2018 Stanovení přechodné úpravy provozu - Balabenka opatření ODA 8.3.2018 - 24.3.2018
STR-5320/2018 Umístění stavby "Bytový dům Zahradní Město" při ulici Želivecká, Praha 10, Záběhlice rozhodnutí STR 8.3.2018 - 24.3.2018
ODA-5277/2018 Oprava vstupů do metra Dejvická opatření ODA 8.3.2018 - 23.3.2018
TSK-5278/2018 ul.Soběslavká 21, Praha 3 - ZS, kontejner, lešení záměr TSK 8.3.2018 - 23.3.2018
HOM-5279/2018 parc. č. 221/477, v kat. území Černý Most záměr - Pronajmout HOM 8.3.2018 - 23.3.2018
TSK-5280/2018 Praha 7 Na Výšinách 4 parc.č. 2039 k.ú. Bubeneč dva kontejnery záměr TSK 8.3.2018 - 23.3.2018
TSK-5281/2018 Mukařovská 1740/22, parc.č. 3489/2, k.ú. Strašnice záměr TSK 8.3.2018 - 23.3.2018
TSK-5285/2018 ul. Dalimilova, Praha 3, výkop, ZS záměr TSK 8.3.2018 - 23.3.2018
OCP-5295/2018 pozemek parc.č. 1465/1 v k.ú. Běchovice, o výměře 441 572 m2, za účelem využití k zemědělské výrobě společnosti Týnice s.r.o., na dobu určitou od 1.4.2018-30.9.2018, za dohodnuté pachtovné ve výši 2,8% z přiřazené základní ceny/m2/rok. záměr - Pronajmout OCP 8.3.2018 - 23.3.2018