Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3938/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3278 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 a k úpravě závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 na základě Výkazu o rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3939/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3287 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 05 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3940/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3254 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3941/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3234 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3942/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3224 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky přijaté od MČ Praha 11 a jejich vrácení Ministerstvu financí rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3943/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3240 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3944/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3245 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3945/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3238 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3946/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3292 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016 v rámci OPZ a na úpravu běžných výdajů v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3947/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3251 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3948/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3280 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 - vratka od soukromé školy rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3949/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3276 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3950/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3268 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3951/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3272 - k aktualizaci přílohy č. 4 smlouvy č. INO/54/11/010585/2016 ze dne 19.7.2016 k zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3952/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3267 - k návrhu na odpis vynaložených nákladů na zmařenou přípravu realizace stavby č. 40040 Domov seniorů Praha 13 a zároveň zařazení stavby Bytové rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019