Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-5214/2018 pronájem plochy v k.ú. Libuš záměr - Pronajmout HOM 8.3.2018 - 23.3.2018
TSK-5263/2018 č. parc. 4531/1, k. ú. Strašnice, Bečvářova 172/8, Praha 10 záměr TSK 8.3.2018 - 23.3.2018
TSK-5264/2018 č. parc. 3723/1, k. ú. Břevnov, Na Břevnovské pláni 2053/47, Praha 6 záměr TSK 8.3.2018 - 23.3.2018
TSK-5265/2018 č. parc. 4635/180, k. ú. Modřany, Petržílova 3308/27, Praha 4 záměr TSK 8.3.2018 - 23.3.2018
TSK-5266/2018 č. parc. 523/703, k. ú. Horní Měcholupy, Veronské nám. 382, Praha 10 záměr TSK 8.3.2018 - 23.3.2018
TSK-5267/2018 č. parc. 3744/1, k. ú. Břevnov, NN 2621 u č. 12 u SVO 603 370, Praha 6 záměr TSK 8.3.2018 - 23.3.2018
TSK-5268/2018 č. parc. 1934/1, k. ú. Podolí, Podolská 496/124, Praha 4 záměr TSK 8.3.2018 - 23.3.2018
TSK-5282/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 8.3.2018 - 23.3.2018
TSK-5288/2018 záměr pronajmout část kom. Revoluční k.ú. Nové Město Praha 1 záměr TSK 8.3.2018 - 23.3.2018
TSK-5289/2018 Stavební úpravy BD Jihlavská 821/74, Praha 4 záměr TSK 8.3.2018 - 23.3.2018
TSK-5290/2018 č. parc. 2473, k. ú. Nové Město, Sokolská 1869/18, Praha 2 záměr TSK 8.3.2018 - 23.3.2018
TSK-5291/2018 Chopinova 1556/6, parc.č. 4123, k.ú. Vinohrady záměr TSK 8.3.2018 - 23.3.2018
ROZ-5262/2018 odročení dražby: byt č. 1279/5 Krč, č.p. 1279, byt. dům na pozemku parc.č. 2869/42 a podíl 618/16050 na společ. částech domu a pozemku, LV 9773 v k.ú. Krč, obec Praha dražební vyhláška ROZ 7.3.2018 - 9.5.2018
ROZ-5272/2018 odročení dražby: rodinný dům Řitka, č.p. 271 na pozemku parc.č. St. 580 a pozemky parc.č. 217/9 a 219/20 (zem. půdní fond), LV 634, v k.ú. Řitka, obec Řitka, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 7.3.2018 - 9.5.2018
ROZ-5261/2018 podnik (obchodní závod) POLDI s.r.o. a podnik POLDI TRADE a.s.; stavby bez čp/če a pozemky na LV č. 31647 a 31603 v k.ú. Dubí u Kladna a na LV č. 20273 a 19222 v k.ú. Kladno a dále movitý majetek, pohledávky, listinné akcie aj. dražební vyhláška ROZ 7.3.2018 - 12.4.2018