Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-1708/2019 Nařízení státní veterinární správy nařízení OCP 29.1.2019 - 30.1.2029
ROZ-1715/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - pozemek parc.č. 581/15 (orná půda), LV 302, v k.ú. Býčkovice, obec Býčkovice, okr. Litoměřice dražební vyhláška ROZ 29.1.2019 - 21.3.2019
ROZ-1711/2019 spoluvlastnický podíl 1/4 - stavba bez čp/če (garáž) na pozemku parc.č. 5464/45 v k.ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa dražební vyhláška ROZ 29.1.2019 - 12.3.2019
PRI-1694/2019 Výzva č. 19 Zprostředkujícího subjektu ITI - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na TEN-T V. oznámení PRI 28.1.2019 - 15.4.2019
SCZ-1683/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Václava Andelová oznámení SCZ 28.1.2019 - 1.4.2019
SCZ-1684/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Barbora Muláčková oznámení SCZ 28.1.2019 - 1.4.2019
ROZ-1697/2019 Rodinný dům, Žebrák, č.p. 335, na pozemku parc.č. St. 505 a pozemek parc.č. 1167/2 (zahrada), LV 1037, v k.ú. Žebrák, okr. Beroun včetně kompletního vybavení uvedené nemovitosti věcmi movitými. Osobní automobil Ford Mondeo kombi, rok výroby 2000. dražební vyhláška ROZ 28.1.2019 - 6.3.2019
ROZ-1687/2019 byt č. 3236/23, Smíchov, č.p. 3236, byt. dům, na pozemku parc.č. 1599/3 , včetně spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech, LV 9738, 9726 a 10080 v k.ú. Smíchov a LV 711 v k.ú. Radlice, obec Praha, včetně příslušenství (parkovací stání) dražební vyhláška ROZ 28.1.2019 - 5.3.2019
ROZ-1691/2019 rodinný dům, Týnec nad Labem, č.p. 457 na pozemku parc.č. 457, pozemek parc.č. 458/1 (zahrada) a stavba bez čp/če (jiná stavba) na pozemku parc.č. 458/2, LV 1179, k.ú. a obec Týnec nad Labem, okr. Kolín dražební vyhláška ROZ 28.1.2019 - 4.3.2019
ROZ-1686/2019 pozemek parc.č. 475 (orná půda) , LV 404, v k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okr. Slaný dražební vyhláška ROZ 28.1.2019 - 28.2.2019
ROZ-1689/2019 byt č. 378/12, Horní Měcholupy, č.p. 377,378, byt. dům, na pozemku parc.č. 523/46 a 523/47, včetně spoluvlastnického podílu 645/40385 na společ. částech domu a pozemku, (včetně sklep + lodžie), LV 2446 v k.ú. Horní Měcholupy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 28.1.2019 - 26.2.2019
PRI-1696/2019 Výzva č. 23 Nositele ITI - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na TEN-T V. oznámení PRI 28.1.2019 - 22.2.2019
SCZ-1680/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Radka Soušková oznámení SCZ 26.1.2019 - 26.3.2019
FON-1665/2019 42. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II granty FON 25.1.2019 - 28.11.2019
SCZ-1655/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 25.1.2019 - 11.3.2019