Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
INF-9535/2018 Žádost MČ o poskytnutí finančních prostředků z rezervy Smart Cities usnesení INF 2.10.2018 - 17.12.2018
ROZ-9549/2018 spoluvlastnický podíl 4140/5875 k celku - soubor pozemků: parc.č. 1336/17, 1336/19, 1336/21 a 1336/24 (ostatní plocha), LV 878, v k.ú. Vinoř, obec Praha dražební vyhláška ROZ 2.10.2018 - 20.11.2018
SCZ-9519/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru rehabilitační a fyzikální medicína pro území hl. m. Prahy výběrové řízení SCZ 2.10.2018 - 13.11.2018
SCZ-9520/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru fyzioterapie pro území hl. m. Prahy výběrové řízení SCZ 2.10.2018 - 13.11.2018
ROZ-9553/2018 garáž č. 1339/305, Krč, č.p. 1339, byt. dům, na pozemku parc.č. 2398/3 a podíl ve výši 146/7413 na společných částech pozemku a domu, LV 7578, v k.ú. Krč, obec Praha dražební vyhláška ROZ 2.10.2018 - 12.11.2018
ROZ-9528/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/8 - objekt k bydlení, Bojanovice, č.p. 53 na pozemku parc.č. St. 62 a pozemek (zahrada) parc.č. 55/5, LV 171 v k.ú. Bojanovice, obec Bojanovice, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 2.10.2018 - 31.10.2018
SLU-9537/2018 Oznámení výběrového řízení na zajištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku - Odprodej majetku ČR - Ministerstva obrany - Čj. MO 261748/2018-1150, odprodej na předměty koupě v k. ú. Lešany nad Sázavou oznámení SLU 2.10.2018 - 31.10.2018
ROZ-9529/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/16 - rodinný dům, Hůrky, č.p. 52 na pozemku parc.č. St. 104 a pozemek (zahrada) parc.č. 217/4, LV 68, v k.ú. Hůrky, obec Nová Bystřice, okr. Jindřichův Hradec dražební vyhláška ROZ 2.10.2018 - 30.10.2018
ROZ-9540/2018 spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům, Královice, č.p. 75, na pozemku parc.č. 132 a pozemek (zahrada) parc.č. 133, LV 46, včetně příslušenství (kolna), v k.ú. Královice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 2.10.2018 - 30.10.2018
ROZ-9545/2018 movitá věc: CITROËN C4 1.4I 16V L, RZ 5AD5708, VIN VF7LCKFUC74822269 dražební vyhláška ROZ 2.10.2018 - 30.10.2018
PER-9532/2018 specialista / specialistka tělovýchovy a sportu v odboru sportu a volného času volná pracovní místa na MHMP PER 2.10.2018 - 23.10.2018
ODA-9536/2018 Strojnická, Veletržní - Obchodní centrum Letná opatření ODA 2.10.2018 - 18.10.2018
ODA-9538/2018 Bubenská - uzavírka železničního přejezdu opatření ODA 2.10.2018 - 18.10.2018
STR-9541/2018 doručení písemnosti č.j. MHMP 231798/2018 ze dne 12.2.2018 veřejnou vyhláškou pro: Karen Munro, Nad Buďánkami II 2085/22, Praha 5 a Jiří Sochan, Mládeže 1237/5, Praha 6 oznámení STR 2.10.2018 - 18.10.2018
HOM-9523/2018 parc. č. 2641/19, 2641/20, 2641/21 v kat. území Chodov záměr - Pronajmout HOM 2.10.2018 - 17.10.2018