Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-3863/2017 spoluvlastnický podíl 1/3 - soubor pozemků (lesní), LV 265 v k.ú. Ústrašín, obec Ústrašín, okr. Pelhřimov dražební vyhláška ROZ 19.12.2017 - 2.3.2018
ROZ-3865/2017 spoluvlastnický podíl 1/2: rozestavěná stavba na pozemku parc.č. St. 315, LV 89, vše LV 788 v k.ú. Záryby, okr. Praha-východ dražební vyhláška ROZ 19.12.2017 - 7.2.2018
ROZ-3855/2017 soubor movitých věcí: TV Samsungy, PC sestavy, tiskárny, monitory, lednice, noteboouky, myši, klávesnice a další dražební vyhláška ROZ 19.12.2017 - 19.1.2018
ROZ-3859/2017 soubor movitých věcí: btv+do, Ig; pc, černý; tablet, joyplus; ntb, samsung; TOYOTA RAV4, VIN: JTMBB31V106002631, RZ: 1AY 9711 dražební vyhláška ROZ 19.12.2017 - 19.1.2018
ROZ-3850/2017 byt č. 726/3 Nové Město, č.p. 726 na pozemku parc.č. 682/1, LV 3094 včetně podílu 1223/6649 na společ. částech domu a pozemku, LV 3094 v k.ú. Nové Město, obec Praha dražební vyhláška ROZ 19.12.2017 - 18.1.2018
ROZ-3847/2017 spoluvlastnický podíl 1/2 - byt č. 1418/108 Chodov, č.p. 1415-1418, byt. dům na pozemcích parc.č. 2761-2764 a podíl 701/59008 na společ. částech domu a pozemku, LV 3197 a 1306 v k.ú. Chodov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 19.12.2017 - 16.1.2018
UZR-3615/2017 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy veřejná vyhláška UZR 18.12.2017 - 17.1.2018
SCZ-3808/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru gynekologie a porodnictví pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 15.12.2017 - 31.1.2018
OVO-3816/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/62 - k návrhu Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. DOT/66/03/001653/2017 mezi hlavním městem Prahou a rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3817/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/36 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy na výkup pozemků a rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3818/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/35 - k nabytí akciového podílu ve společnosti TCP - Vinohrady, a.s. od společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3819/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/23 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Nebušice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3820/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/64 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2017 a rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3821/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/19 - k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1604 v k.ú. Troja do vlastnictví hlavního města Prahy pro realizaci záměru Revitalizace veřejného prostoru rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3822/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/20 - k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Troja do vlastnictví hlavního města Prahy pro realizaci záměru Revitalizace veřejného prostoru Troja - rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019