Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8456/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1912 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových akcí - protihlukové opatření a další investiční akce MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
ROZ-8403/2018 podíl 3/8 - pozemek parc.č. 42/2 (zahrada), LV 328 v k.ú. Lipence, obec Praha dražební vyhláška ROZ 7.8.2018 - 21.11.2018
ROZ-8396/2018 byt č. 1270/3, Holešovice, č.p. 1270, byt. dům, na pozemku parc.č. 1105, LV 4296 a podíl 10601/267432 na společných částech domu a pozemku, prostorný sklep, vše LV 10319 v k.ú. Holešovice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 7.8.2018 - 4.10.2018
ROZ-8399/2018 dodatek č. 1 k dražební vyhlášce: byt č. 1270/3, Holešovice, č.p. 1270, byt. dům, na pozemku parc.č. 1105, LV 4296 a podíl 10601/267432 na společných částech domu a pozemku, prostorný sklep, vše LV 10319 v k.ú. Holešovice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 7.8.2018 - 4.10.2018
ROZ-8401/2018 zemědělský objekt, Moldava, č.p. 144 na pozemku parc.č. St. 163 a stavba bez čp/če na pozemku parc.č. St. 151, včetně příslušenství (inženýrské sítě), LV 413 v k.ú. Moldava, obec Moldava, okr. Teplice dražební vyhláška ROZ 7.8.2018 - 12.9.2018
ROZ-8394/2018 nebytový prostor č. 321/10, Žižkov, č.p. 321, na pozemku parc.č. 609/1, LV 11333 v k.ú. Žižkov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 7.8.2018 - 6.9.2018
ROZ-8390/2018 rodinný dům Čimice, č.p. 742, na pozemku parc.č. 881/18 a pozemek (zeleň) parc.č. 881/17, LV 779 v k.ú. Čimice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 7.8.2018 - 4.9.2018
PER-8395/2018 pomocné práce v dětské skupině - na dohodu o pracovní činnosti volná pracovní místa na MHMP PER 7.8.2018 - 31.8.2018
ROZ-8391/2018 zrušení dražby: spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům Bohnice, č.p. 183 na pozemku parc.č. 304/8 a pozemek (zahrada) parc.č. 304/2, LV 19 v k.ú. Bohnice, obec Praha, z důvodu uhrazení pohledávky dražební vyhláška ROZ 7.8.2018 - 23.8.2018
TSK-8375/2018 č. parc. 2010/199, k. ú Stodůlky, K Zahrádkám naproti domu č. 37, Praha 13 záměr TSK 7.8.2018 - 22.8.2018
TSK-8376/2018 č. parc. 840/177, k. ú. Bohnice, Zelenohorská 511/7, Praha 8 záměr TSK 7.8.2018 - 22.8.2018
TSK-8379/2018 ul. Italská, par.č. 4098, k.ú. Vinohrady záměr TSK 7.8.2018 - 22.8.2018
HOM-8385/2018 uzavřít dodatky na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou k nájemním smlouvám záměr HOM 7.8.2018 - 22.8.2018
TSK-8386/2018 Sofijské náměstí, parc.č. 4400/454, k.ú. Modřany záměr TSK 7.8.2018 - 22.8.2018
ODA-8398/2018 Liberecká - obnova kabelů NN opatření ODA 7.8.2018 - 22.8.2018