Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-3809/2017 spoluvlastnický podíl o velikosti 4369/15636: pozemky parc.č. 179/21 a parc.č. 179/29, LV č. 6967 v k.ú. Kobylisy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 14.12.2017 - 13.2.2018
ROZ-3810/2017 rodinný dům Horní Maxov, č.p. 187 na pozemku parc.č. St. 574 a pozemek parc.č. 23/2, LV 575 v k.ú. Horní Maxov, obec Lučany nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou dražební vyhláška ROZ 14.12.2017 - 31.1.2018
ROZ-3802/2017 byt č. 269/16 Pitkovice, č.p. 269, byt. dům, na pozemku parc.č. 6/5 včetně podílu ve výši 715/19447 na společných částech nemovitostí, LV 2951 a podíl ve výši 715/38894 na LV 2852, v k.ú. Pitkovice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 14.12.2017 - 25.1.2018
OPP-3733/2017 České dědictví UNESCO – povinně zveřejňované údaje - Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2016 oznámení OPP 13.12.2017 - 31.12.2038
SCZ-3762/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - PhDr. Jaromír Teichman oznámení SCZ 13.12.2017 - 12.2.2018
SCZ-3763/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Lukáš Mališka, DiS oznámení SCZ 13.12.2017 - 12.2.2018
SCZ-3764/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - R-MARK s.r.o. oznámení SCZ 13.12.2017 - 12.2.2018
ROZ-3745/2017 byt č. 1824/21 Chodov, bytový dům č.p. 1824-1826, na pozemcích parc.č. 397/69 - 397/71, včetně podílu na společných částech domu a pozemcích,na LV 1998 a 11599, v k.ú. Chodov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 13.12.2017 - 6.2.2018
ROZ-3754/2017 movitá věc: LASER MAESTRO CCM, terapeutický biostimulační laser dražební vyhláška ROZ 13.12.2017 - 26.1.2018
OVO-3765/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3116 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3766/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3166 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3767/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3144 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3768/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3112 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Dodávka a implementace aplikačního zabezpečení provozovaných služeb rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3769/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3180 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR a finančního vypořádání projektu z rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3815/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3115 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy za účelem dofinancování nákladů na provoz dopravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019