Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-4470/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1103 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2019 v souvislosti s vrácením části návratné finanční výpomoci městskou částí Praha - Dolní Měcholupy rozpočtové opatření OVO 3.6.2019 - 2.6.2021
OVO-4471/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1092 - k návrhu na poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka za účelem podpory rozpočtové opatření OVO 3.6.2019 - 2.6.2021
ZDR-4353/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - C.O.S.- CREW MANAGEMENT s.r.o. oznámení ZDR 3.6.2019 - 31.7.2019
ZDR-4359/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Ivana Caňková oznámení ZDR 3.6.2019 - 31.7.2019
ZDR-4296/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru neurologie pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení ZDR 3.6.2019 - 16.7.2019
ZDR-4297/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru rehabilitační a fyzikální medicína pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení ZDR 3.6.2019 - 16.7.2019
ZDR-4320/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru fyzioterapie pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení ZDR 3.6.2019 - 16.7.2019
ZDR-4321/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecná sestra - sestra pro péči v psychiatrii pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení ZDR 3.6.2019 - 16.7.2019
ZDR-4322/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru klinická logopedie pro území hl. m. Prahy. aukční karta ZDR 3.6.2019 - 16.7.2019
ZDR-4323/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru nutriční terapeut pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení ZDR 3.6.2019 - 16.7.2019
ZDR-4324/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru ergoterapeut pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení ZDR 3.6.2019 - 16.7.2019
OCP-4344/2019 IPPC - informace o vydání 6. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Spalovna nebezpečných odpadů v areálu FN Motol“ provozovatele Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČ 00064203. rozhodnutí OCP 3.6.2019 - 3.7.2019
PER-4350/2019 právník / právnička v odboru stavebního řádu (4 pracovní místa) volná pracovní místa na MHMP PER 3.6.2019 - 21.6.2019
SE4-4331/2019 EIA - zjišťovací řízení k záměru „Klánovická spojka“, kod STC2221 oznámení SE4 31.5.2019 - 30.6.2019
DPC-4339/2019 Návrh vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí vyhláška DPC 31.5.2019 - 30.6.2019