Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-9434/2018 garážová stání v č.p. 736 Kostelecká 1, Ďáblická 48a), 48 b, Praha 8 k.ú. Ďáblice záměr - Pronajmout HOM 2.10.2018 - 17.10.2018
HOM-9484/2018 garážové stání č. 2 ul. Chmelířova 220/8, Praha 9 k.ú. Miškovice záměr - Pronajmout HOM 2.10.2018 - 17.10.2018
TSK-9506/2018 Jinonická parc. č. 2026/1 P5 záměr TSK 2.10.2018 - 17.10.2018
TSK-9508/2018 parc.č. 1136 k.ú. Staré Město záměr TSK 2.10.2018 - 17.10.2018
TSK-9514/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 108 k.ú. Josefov záměr TSK 2.10.2018 - 17.10.2018
TSK-9516/2018 Hradecká, Jičínská, Praha 3, stav. vjezd, 130 m2 záměr TSK 2.10.2018 - 17.10.2018
TSK-9525/2018 vyhrazené parkovací stání na ul. Francouzská 563/72, parc.č.: 4234/1, k.ú.: Vinohrady záměr TSK 2.10.2018 - 17.10.2018
HOM-9546/2018 pozemek parc. č. 1040/110 k.ú. Hlubočepy záměr - Pronajmout HOM 2.10.2018 - 17.10.2018
ODA-9554/2018 Resslova opatření ODA 2.10.2018 - 17.10.2018
PRI-9337/2018 Výzva č. 18 Zprostředkujícího subjektu ITI - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu II. oznámení PRI 1.10.2018 - 31.1.2019
PRI-9336/2018 Výzva č. 17 Zprostředkujícího subjektu ITI - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T IV. oznámení PRI 1.10.2018 - 31.12.2018
SCZ-9518/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Milada Neubertová oznámení SCZ 1.10.2018 - 30.11.2018
SCZ-9521/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jan Sůva oznámení SCZ 1.10.2018 - 30.11.2018
ROZ-9522/2018 spoluvlastnický podíl 3/4 - rodinná rekreace Předbořice, č.e. 154 na pozemku parc.č. St. 92 a pozemek parc.č. 713 (zahrada), LV 175, včetně příslušenství, v k.ú. Předbořice, obec Černíny, okr. Kutná Hora dražební vyhláška ROZ 1.10.2018 - 8.11.2018
ROZ-9512/2018 nebytový prostor č. 744/602, Jinonice, č.p. 744, byt. dům, na pozemku parc.č. 1342/220 a podíl 516/577774 na společ. částech domu a pozemku, LV 2671, v k.ú. Jinonice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 1.10.2018 - 6.11.2018