Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OBF-1597/2019 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytů v ulici Na Příkopě, Panská výběrové řízení OBF 24.1.2019 - 20.2.2019
OBF-1598/2019 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytů v ulici Mikulandská, Malé náměstí, Provaznická výběrové řízení OBF 24.1.2019 - 20.2.2019
OBF-1599/2019 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytů v ulici Školská, Václavské náměstí výběrové řízení OBF 24.1.2019 - 20.2.2019
SCZ-1594/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D. oznámení SCZ 23.1.2019 - 31.3.2019
UZR-1486/2019 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav a VVURÚ veřejná vyhláška UZR 23.1.2019 - 11.3.2019
SCZ-1565/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru gynekologie a porodnictví pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 23.1.2019 - 5.3.2019
SCZ-1566/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru reprodukční medicína pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 23.1.2019 - 5.3.2019
ROZ-1603/2019 byt č. 1123/3, Bubeneč, č.p. 1123, byt. dům, na pozemku parc.č. 1547/11 a pozemky parc.č. 1547/9 a 1547/20 (ostatní plocha) a podíl 939/57648 na společ. částech domu a pozemku, LV 6626, v k.ú. Bubeneč, obec Praha dražební vyhláška ROZ 23.1.2019 - 26.2.2019
OCP-1621/2019 EIA - oznámení záměru „Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby“ oznámení OCP 23.1.2019 - 22.2.2019
ROZ-1600/2019 Obchodní podíl ve firmě CARS EURO, s.r.o., IČO 26770148, který je převoditelný. Majetek tvoří provozní areál č.p. 4 v obci Knyk, LV 460, v k.ú. Knyk, okr. Havlíčkův Brod. Movité věci tvoří nákladní přívěs Vezeko a os. automobil BMW 318 D dražební vyhláška ROZ 23.1.2019 - 21.2.2019
PER-1623/2019 právník / právnička v odboru památkové péče - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 23.1.2019 - 20.2.2019
ROZ-1575/2019 id. podíl 678/20850 - stavby bez čp/če (garáže) na pozemcích parc.č. 65/14, 65/15, 65/16, 65/17 a pozemky parc.č. 65/1, 65/7, 65/12, 65/13 a 1875/1 (vodní nebo ostatní plocha), LV 3110, v k.ú. Řepy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 22.1.2019 - 29.3.2019
SCZ-1564/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Iva Váchová oznámení SCZ 22.1.2019 - 22.3.2019
ROZ-1580/2019 oprava usnesení ve věci dražební vyhlášky zveřejněné na úř. desce pod č.j. 45/2019: zbytek zděného domu, Kunratice, č.p. 164, na pozemku parc.č. 1864, LV 1085, v k.ú. Kunratice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 22.1.2019 - 26.2.2019
OVO-1567/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.55 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací hl.m. Prahy na rozpočtové opatření OVO 21.1.2019 - 20.1.2021