Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-7232/2018 rekonstrukce RD - zábor pro staveništní vjezd + ZS, k.ú. Krč, P4 záměr TSK 9.6.2018 - 24.6.2018
TSK-7233/2018 BOZDĚCHOVA 2246/3, parc. č.: 4970, katastr. území: Smíchov záměr TSK 9.6.2018 - 24.6.2018
TSK-7234/2018 VRŠOVICKÁ 32, parc. č.: 2480, katastr. území: Vršovice záměr TSK 9.6.2018 - 24.6.2018
TSK-7235/2018 Výstavba nového parkoviště, k.ú. Michle, P4 záměr TSK 9.6.2018 - 24.6.2018
TSK-7236/2018 Praha 4 - Lhotka, ul. Slepá I. a okolí, obnova kNN záměr TSK 9.6.2018 - 24.6.2018
SCZ-7145/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru dětská kardiologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 8.6.2018 - 23.7.2018
ODA-7203/2018 OOP - H Triatlon opatření ODA 8.6.2018 - 22.7.2018
HOM-7226/2018 Pravidla prezentace politických stran v rámci volebního roku 2018 na sloupech VO oznámení HOM 8.6.2018 - 11.7.2018
HOM-7163/2018 prodej pozemku parc.č. 23/6, k.ú. Košíře záměr - Prodat HOM 8.6.2018 - 29.6.2018
HOM-7086/2018 prodej části pozemku parc. č. 818 k.ú. Troja záměr - Prodat HOM 8.6.2018 - 27.6.2018
HOM-7087/2018 pronájem části pozemku parc.č. 2869/218 v k.ú. Krč záměr - Pronajmout HOM 8.6.2018 - 24.6.2018
HOM-7090/2018 pozemek parc. č. 2314/6, v kat. území Michle záměr - Pronajmout HOM 8.6.2018 - 24.6.2018
HOM-7080/2018 oznámení k pronájmu objektu Hloubětínská 78/26, Praha 9 k.ú. Hloubětín záměr - Pronajmout HOM 8.6.2018 - 23.6.2018
ODA-7204/2018 OOP - Iron Maiden opatření ODA 8.6.2018 - 23.6.2018
ODA-7205/2018 OOP - Rolling Stones opatření ODA 8.6.2018 - 23.6.2018