Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PRI-8307/2018 Výzva č. 14 Zprostředkujícího subjektu ITI - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol II. oznámení PRI 6.8.2018 - 30.10.2018
ROZ-8372/2018 rodinná rekreace Újezd nad Zbečnem, č.e. 132 na pozemku parc.č. St. 145 a pozemek parc.č. 280/215 (sportoviště), LV 245 v k.ú. Újezd nad Zbečnem, obec Zbečno, okr. Rakovník dražební vyhláška ROZ 6.8.2018 - 17.10.2018
PRI-8305/2018 Výzva č. 13 Zprostředkujícího subjektu ITI - Budování kapacit předškolního vzdělávání II. oznámení PRI 6.8.2018 - 30.9.2018
ROZ-8387/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - objekt k bydlení Adamov, č.p. 163 na pozemku parc.č. St. 170 a pozemek (zahrada) parc.č. 458/63, LV 424, v k.ú. Adamov, obec Adamov, okr. Blansko dražební vyhláška ROZ 6.8.2018 - 21.9.2018
ROZ-8383/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - pozemky parc.č. 219/6 a 219/12, LV 212 v k.ú. Jižná, obec Pluhův Žďár, okr. Jindřichův Hradec dražební vyhláška ROZ 6.8.2018 - 18.9.2018
OCP-8371/2018 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení (11. změna) při nepodstatné změně v provozu zařízení "Teplárna Holešovice", Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 provozovatele Pražská teplárenská a.s., IČ 45273600. rozhodnutí OCP 6.8.2018 - 5.9.2018
ROZ-8381/2018 stavba občanské vybavenosti bez čp/če, Újezd nad Lesy, na pozemku parc.č. 1743/2, LV 2136 Újezd nad Lesy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 6.8.2018 - 4.9.2018
ROZ-8370/2018 byt č. 676/11 Prosek, č.p. 676-688, byt. dům, na pozemku parc.č. 1278-1290 a podíl 6819/2331838 na společ. částech nemovitých věcí, LV 4427 248 (součástí bytu je sklep, balkón), v k.ú. Prosek, obec Praha dražební vyhláška ROZ 6.8.2018 - 30.8.2018
ROZ-8382/2018 objekt k bydlení Habry, č.p. 13 na pozemku parc.č. St. 293/1, stavba bez čp/če na pozemku parc.č. St. 293/2, objekt k bydlení č.p. 276 na pozemku parc.č. St. 294, stodola, příslušenství, LV 963 v k.ú. Habry, obec Habry, okr. Havlíčkův Brod dražební vyhláška ROZ 6.8.2018 - 23.8.2018
HOM-8323/2018 pronájem pozemku parc.č. 1837/176, k.ú. Ruzyně záměr - Pronajmout HOM 6.8.2018 - 22.8.2018
HOM-8347/2018 pozemek parc. č. 2375/5 v k.ú. Kunratice záměr - Pronajmout HOM 6.8.2018 - 22.8.2018
SLU-8374/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 111543/2018, ze dne 23. 07. 2018, (Jaroslav Vosátka, Praha 2) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 117679/2018 veřejná vyhláška SLU 6.8.2018 - 22.8.2018
HOM-8250/2018 Pronajmout stožáry veřejného osvětlení pro politickou prezentaci - volby 2018 záměr HOM 6.8.2018 - 21.8.2018
HOM-8271/2018 Pronájem části pozemků p. č. 717/1 a p. č. 717/6 v k. ú. Běchovice předem určenému zájemci záměr - Pronajmout HOM 6.8.2018 - 21.8.2018
OCP-8349/2018 EIA - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení záměru „Odstavné kolejiště v areálu Opravny tramvají“ rozhodnutí OCP 6.8.2018 - 21.8.2018