Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
DPC-4340/2019 Důvodová zpráva k vyhlášce o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí vyhláška DPC 31.5.2019 - 30.6.2019
HOM-4236/2019 prodej pozemku parc.č. 1843, k.ú. Ruzyně záměr - Prodat HOM 31.5.2019 - 21.6.2019
HOM-4308/2019 pozemek parc.č. 786/266 (ostatní plocha), LV 4570, v k.ú. Horní Počernice, obec Praha dražební vyhláška HOM 30.5.2019 - 28.8.2019
HOM-4282/2019 pozemek parc.č. 845/20 (ostatní plocha), LV 673, v k.ú. Horní Lipová, obec Lipová-lázně, okr. Jeseník dražební vyhláška HOM 30.5.2019 - 24.7.2019
HOM-4306/2019 byt č. 482/12, Střížkov, č.p. 244-483, byt. dům, na pozemku parc.č. 496/28-496/36 a spoluvlastnický podíl id. 5507/1173667 na nemovitých věcech, LV 2354 v k.ú. Střížkov a LV 3481 v Prosek, obec Praha dražební vyhláška HOM 30.5.2019 - 23.7.2019
HOM-4263/2019 spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinná rekreace, Mirošovice, č.e. 70, na pozemku parc.č. St. 400 a pozemek (zahrada) parc.č. 481/5, LV 443, včetně příslušenství (oplocení,skleník, garáž) , v k.ú. Mirošovice u Říčan, obec Mirošovice, okr. Praha-východ dražební vyhláška HOM 29.5.2019 - 28.8.2019
HOM-4260/2019 rodinný dům, Lidmaň, č.p. 59, na pozemku parc.č. St- 81, pozemek parc.č. 1143/3 (zahrada), LV 439, v k.ú. Lidmaň, obec Lidmaň, okr. Pelhřimov dražební vyhláška HOM 29.5.2019 - 25.7.2019
HOM-4249/2019 movité věci: nastřikovací stroj FEMACO; vakuovací balička; chladící vitrína nerezová; balička typ PETRUZALEK 33 - na náhradní díly; míchačka na maso šneková; motorové vozidlo IVECO DAILY - RZ 9Z24947 bílé dražební vyhláška HOM 29.5.2019 - 8.7.2019
ZDR-4251/2019 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 22.05.2019 oznámení ZDR 29.5.2019 - 29.6.2019
ZIO-4259/2019 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů nařízení ZIO 29.5.2019 - 29.6.2019
HOM-4184/2019 prodat pozemek parc.č. 1589/21 včetně stavby TS 8612 záměr - Prodat HOM 29.5.2019 - 21.6.2019
HOM-4193/2019 prodej pozemků parc.č. 2322/45 a 2322/77 v k.ú. Hostivař záměr - Prodat HOM 29.5.2019 - 21.6.2019
PER-4254/2019 architekt - památkář / architektka - památkářka v odboru památkové péče volná pracovní místa na MHMP PER 29.5.2019 - 21.6.2019
SML-4228/2019 II. kolo Programů celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2019 granty SML 28.5.2019 - 30.8.2019
HOM-4244/2019 byt č. 2737/204, Stodůlky, č.p. 2737, byt. dům, na pozemku parc.č. 2325/6 a pozemky parc.č. 2325/1, 2326/3 a podíl 1/18- garáž č. 2737/2 na pozemku parc.č. 2325/6 a podíl na společných částech domu a pozemku, LV 16964, v k.ú. Stodůlky, obec Praha dražební vyhláška HOM 28.5.2019 - 16.7.2019