Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-5093/2018 garážová stání Dygrýnova 687, 688, Praha 9 k.ú. Černý Most záměr - Pronajmout HOM 7.3.2018 - 22.3.2018
HOM-5199/2018 NP č. 2.27 Trojická 427/20, Praha 2 k.ú. Nové Město záměr - Pronajmout HOM 7.3.2018 - 22.3.2018
HOM-5200/2018 park. stání č. 4 a č.6 na dvoře objektu č.p. 437 Trojická 20, Praha 2 k.ú. Nové město záměr - Pronajmout HOM 7.3.2018 - 22.3.2018
TSK-5236/2018 Květnového vítězství obnova kNN záměr TSK 7.3.2018 - 22.3.2018
TSK-5237/2018 Slepá II obnova kNN záměr TSK 7.3.2018 - 22.3.2018
TSK-5240/2018 Zelená 1084/15a, parc.č. 4262/1, k.ú. Dejvice záměr TSK 7.3.2018 - 22.3.2018
TSK-5241/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 7.3.2018 - 22.3.2018
HOM-5242/2018 parc. č. 2780/243, v kat. území Stodůlky záměr - Pronajmout HOM 7.3.2018 - 22.3.2018
TSK-5245/2018 zařízení staveniště, Generála Píky záměr TSK 7.3.2018 - 22.3.2018
PER-5260/2018 zakázkář specialista / zakázkářka specialistka v odboru komunikace a marketingu volná pracovní místa na MHMP PER 7.3.2018 - 22.3.2018
TSK-5283/2018 Čimická 584/18 zábor části chodníku záměr TSK 7.3.2018 - 22.3.2018
HOM-5286/2018 pozemek parc.č. 4000/2 k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 7.3.2018 - 22.3.2018
HOM-5287/2018 pozemek parc.č. 2584/22 k.ú. Kyje záměr - Pronajmout HOM 7.3.2018 - 22.3.2018
ODA-5298/2018 Bělehradská - trhy opatření ODA 7.3.2018 - 22.3.2018
ODA-5299/2018 náměstí Míru opatření ODA 7.3.2018 - 22.3.2018