Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-3138/2019 spoluvlastnický podíl 1/3 - rodinný dům, Březiněves, č.p. 101, na pozemku parc.č. 203/1 a pozemek (zahrada) parc.č. 204, včetně příslušenství (kolna, pergola, studna, přípojky, aj.), LV 203, v k.ú. Březiněves, obec Praha dražební vyhláška ROZ 2.4.2019 - 22.5.2019
ROZ-3142/2019 byt č. 55/20, Rakovník II, č.p. 55, byt. dům, na pozemku parc.č. St. 1307 a podíl 13/1000 na společných částech domu a pozemku, LV 8604, v k.ú. Rakovník, obec Rakovník dražební vyhláška ROZ 2.4.2019 - 15.5.2019
PER-3118/2019 stavař – vodař / stavařka – vodařka v odboru ochrany prostředí - poloviční úvazek (20 hod./týden) volná pracovní místa na MHMP PER 2.4.2019 - 24.4.2019
OVO-3165/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.574 - k návrhu na úpravu rozpočtu u příspěvkové organizace Městská poliklinika Praha v působnosti odboru ZSP MHMP v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 1.4.2019 - 31.3.2021
OVO-3166/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.557 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v kapitole 03 k zajištění aktivit projektu Čistá mobilita pro Prahu rozpočtové opatření OVO 1.4.2019 - 31.3.2021
OVO-3167/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.584 - k zabezpečení financování projektu Zajištění výkonu funkce ZS ITI PMO II. financovaného z operačního programu Technická pomoc na rok 2019 rozpočtové opatření OVO 1.4.2019 - 31.3.2021
OVO-3168/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.577 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport na rok 2019, související s projektem Sportuj po škole za školou!, v rozpočtové opatření OVO 1.4.2019 - 31.3.2021
OVO-3169/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.576 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku rozpočtové opatření OVO 1.4.2019 - 31.3.2021
OVO-3170/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.580 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 1.4.2019 - 31.3.2021
OVO-3171/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.561 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 1.4.2019 - 31.3.2021
OVO-3172/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.579 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - školství, mládež a sport v roce 2019 (výročí škol) rozpočtové opatření OVO 1.4.2019 - 31.3.2021
OVO-3173/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.575 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl. m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 1.4.2019 - 31.3.2021
OVO-3174/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.578 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 1.4.2019 - 31.3.2021
ROZ-3110/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/4 - rodinný dům, Opatovec, č.p. 8, na pozemku parc.č. St. 40 a pozemky parc.č. 142 (ostatní plocha), parc.č. 160/1 (zem. půdní fond) a parc.č. 160/2 (vodní plocha), včetně oplocení, v k.ú. Opatovec, obec Opatovec, okr. Svitavy dražební vyhláška ROZ 1.4.2019 - 21.5.2019
ROZ-3115/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/6 - rekreační objekt, Hůrka Kapinos, č. e. 3, na pozemku parc.č. St. 254; stavba bez čp/če, na pozemku parc.č. St. 224 a soubor pozemků (zemědělský půdní fond), LV 200, v k.ú. Zádolí u Neveklova, obec Neveklov, okr. Benešov dražební vyhláška ROZ 1.4.2019 - 21.5.2019