Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3770/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3181 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3771/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3117 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2017 v kap. 03 - doprava rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3772/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3153 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3773/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3109 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Rozšíření deduplikačních úložišť“ rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3774/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3129 - k uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0504, § 3541- Protidrogová politika rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3775/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3147 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3776/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3146 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3777/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3152 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3778/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3154 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3779/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3183 - k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů investičních akcí a čerpání peněžních fondů příspěvkových organizací v působnosti odboru rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3780/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3150 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3781/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3155 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3782/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3111 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Služby integrace a konfigurace systému na předávání datových sad z rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3783/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3145 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3784/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3149 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019