Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3785/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3142 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o vratky finančních prostředků ze státního rozpočtu rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3786/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3148 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer určený městské části Praha 9 na projekt spolufinancovaný EU v rámci rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3787/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3120 - k návrhu na navýšení celkových nákladů investiční akce č. 42517 Výstavba budovy Palata II příspěvkové organizace hl.m. Prahy Palata - Domov pro rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3788/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3164 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP - Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3789/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3113 - k uzavření smlouvy na dílčí zakázku Pořízení licencí k softwarovým produktům VMware rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3790/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3151 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
SCZ-3712/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Zdeněk Trefný oznámení SCZ 11.12.2017 - 11.2.2018
SCZ-3710/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Pavel Karen oznámení SCZ 11.12.2017 - 10.2.2018
SCZ-3711/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Michalka Skalníková oznámení SCZ 11.12.2017 - 10.2.2018
ROZ-3678/2017 zrušení dražby nařízené na 14.2.2018: SJM - byt č. 1054/1 Řepy, byt. dům č.p. 1053-1055 na pozemcích parc.č. 1142/42-44, LV č. 5996 v k.ú. Řepy, obec Praha, z důvodu povolení oddlužení dražební vyhláška ROZ 8.12.2017 - 14.2.2018
SCZ-3634/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru angiologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 8.12.2017 - 23.1.2018
SCZ-3635/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecné praktické lékařství pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 8.12.2017 - 23.1.2018
ROZ-3683/2017 rodinný dům Záběhlice, č.p. 610 na pozemku parc.č. 3392 a pozemek (zahrada) parc.č. 3381/3, LV č. 1096 v k.ú. Záběhlice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 8.12.2017 - 17.1.2018
SCZ-3632/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru cévní chirurgie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 7.12.2017 - 22.1.2018
SCZ-3633/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru cévní chirurgie - jednodenní péče pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 7.12.2017 - 22.1.2018