Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-1568/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.56 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací hl.m. Prahy na rozpočtové opatření OVO 21.1.2019 - 20.1.2021
OVO-1569/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.58 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy na rok 2019 rozpočtové opatření OVO 21.1.2019 - 20.1.2021
OVO-1570/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.75 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0504 a poskytnutí finančních prostředků formou daru příjemci ALZHEIMER HOME z.ú. rozpočtové opatření OVO 21.1.2019 - 20.1.2021
ROZ-1546/2019 nový termín dražby: byt č. 572/2 Prosek, č.p. 571,572, byt. dům, na pozemku parc.č. 628/112 a podíl 455/38862 na společných částech nemovitosti, LV 8191 + komora, v k.ú. Prosek, obec Praha dražební vyhláška ROZ 21.1.2019 - 7.3.2019
ROZ-1547/2019 nebytový prostor, č. 639/13, Žižkov, č.p. 639, byt. dům, na pozemku parc.č. 110/1 a pozemek parc.č. 110/2 (společný dvůr) a podíl 17320/193352 na společ. částech nemovitostí, LV 18527 a LV 1754, v k.ú. Žižkov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 21.1.2019 - 28.2.2019
ROZ-1548/2019 byt č. 580/18, Troja, č.p. 578-582, byt. dům, na pozemku parc.č. 1160/16 a podíl 2292/298943 na společ. částech pozemku a domu, LV 7155 a LV 1018 (+ lodžie a sklepní kóje) a soubor movitých věcí (vybavení bytu), v k.ú. Troja, obec Praha dražební vyhláška ROZ 21.1.2019 - 22.2.2019
ROZ-1557/2019 rozestavěná stavba na pozemku parc.č. St. 524; pozemek parc.č. 296/158 (orná půda); pozemek parc.č. 296/159 (orná půda), vše LV č.940 v k.ú. Libeř, obec Libeř, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 21.1.2019 - 22.2.2019
PER-1550/2019 knihovník - specialista / knihovnice - specialistka v odboru "Archiv hl. města Prahy" volná pracovní místa na MHMP PER 21.1.2019 - 21.2.2019
ROZ-1551/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - soubor pozemků (orná půda, vodní plocha nebo ostatní plocha), LV 285, v k.ú. Lodín, obec Lodín, okr. Hradec Králové dražební vyhláška ROZ 21.1.2019 - 20.2.2019
ROZ-1539/2019 spoluvlastnický podíl 1/16 - rodinný dům, Hlubočepy, č.p. 114 na pozemku parc.č. 1284, včetně příslušenství, LV 70, v k.ú. Hlubočepy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 18.1.2019 - 9.4.2019
SCZ-1438/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru ortodoncie pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 18.1.2019 - 1.3.2019
SCZ-1487/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecná sestra - domácí péče pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 18.1.2019 - 1.3.2019
ROZ-1521/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/3 - byt č. 2887/15, Záběhlice, č.p. 2887, byt. dům, na pozemku parc.č. 2078/205 a pozemek parc.č. 2078/370 (ostatní komunikace) včetně podílu 720/50436 na společ. částech domu a pozemku, LV 12503, v k.ú. Záběhlice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 18.1.2019 - 27.2.2019
ROZ-1522/2019 soubor pozemků tvořících funkční celek: pozemek parc.č. 30, parc.č. 268/1 a parc.č. 268/3 (zahrady), LV č. 63, v k.ú. Kněž, obec Tis, okr. Havlíčkův Brod dražební vyhláška ROZ 18.1.2019 - 21.2.2019
ROZ-1526/2019 soubor pozemků: pozemky parc.č. 299, parc.č. 301, parc.č. 302, parc.č. 345/8 a parc.č. 442 (vše orná půda), LV č. 63, v k.ú. Kněž, obec Tis. okr. Havlíčkův Brod dražební vyhláška ROZ 18.1.2019 - 21.2.2019