Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-5246/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.460 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5247/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.449 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2018 rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5248/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.457 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5249/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.435 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5250/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.461 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5251/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.458 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - školství, mládež a sport v roce 2018 (výročí škol) rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5252/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.412 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy k zajištění předfinancování rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5253/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.446 - k návrhu na použití fondu investic a navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5254/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.405 - k přípravě projektové části stavby Lávka Horoměřická včetně úpravy rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 03 - doprava rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5255/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.456 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5256/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.459 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - školství, mládež a sport v roce 2018 (Akademie umění a kultury pro seniory HMP) rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5257/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.454 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5258/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.433 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
ROZ-5238/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/6 - rodinný dům Víska, č.p. 13 na pozemku parc.č. St. 3 a zahrada parc.č. 6, LV 73 v k.ú. Víska u Strakonic, obec Nová Ves, okr. Strakonice + příslušenství (hospodářské budovy, stodola, aj.) dražební vyhláška ROZ 6.3.2018 - 12.4.2018
SLU-5229/2018 Oznámení výběrového řízení na zajištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku České republiky - Ministerstva obrany, Čj. MO 63753/2018-1150 oznámení SLU 6.3.2018 - 4.4.2018