Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-8336/2018 Oznámení o možnosti převzít písemnost - oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední č.j. MHMP 1188671/2018, adresované paní Alici Barbaře Laurent, IČO: 69315990 oznámení SCZ 3.8.2018 - 21.8.2018
SCZ-8312/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - My Pilates, s.r.o. oznámení SCZ 2.8.2018 - 2.10.2018
ROZ-8324/2018 byt č. 668/39 Hloubětín, č.p. 625,626,668,669, byt. dům na pozemcích parc.č. 566/27-566/31 a podíl 4789/572181 na pozemcích a společných částech domu, LV č. 4158,4157,4530 a 5204 v k.ú. Hloubětín, obec Praha dražební vyhláška ROZ 2.8.2018 - 14.9.2018
ROZ-8325/2018 byt č. 668/27 Hloubětín, č.p. 625,626,668,669, byt. dům, na pozemcích parc.č. 566/27-566/31 a podíl 4287/572181 na pozemcích a společných částech domu, LV č. 4158,4157,4530 a 5204 v k.ú. Hloubětín, obec Praha dražební vyhláška ROZ 2.8.2018 - 13.9.2018
ROZ-8327/2018 byt č. 625/34, Hloubětín, č.p. 625,626,668,669, byt. dům na pozemcích parc.č. 566/27-566/31 a podíl 4284/572181 na pozemcích a společných částech domu, LV č. 4158,4157,4530 a 5204 v k.ú. Hloubětín, obec Praha dražební vyhláška ROZ 2.8.2018 - 13.9.2018
ROZ-8328/2018 byt č. 625/29, Hloubětín, č.p. 625,626,668,669, byt. dům na pozemcích parc.č. 566/27-566/31 a podíl 3300/572181 na pozemcích a společných částech domu, LV č. 4158,4157,4530 a 5204 v k.ú. Hloubětín, obec Praha dražební vyhláška ROZ 2.8.2018 - 12.9.2018
ROZ-8329/2018 byt č. 625/28, Hloubětín, č.p. 625,626,668,669, byt. dům na pozemcích parc.č. 566/27-566/31 a podíl 4828/572181 na pozemcích a společných částech domu, LV č. 4158,4157,4530 a 5204 v k.ú. Hloubětín, obec Praha dražební vyhláška ROZ 2.8.2018 - 12.9.2018
SLU-8264/2018 Vyhlášené celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2019, schválené usnesením Rady HMP č. 1751 dne 17. 7. 2018 granty SLU 1.8.2018 - 1.10.2018
SCZ-8248/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru klinická psychologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 1.8.2018 - 12.9.2018
SCZ-8260/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru dermatovenerologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 1.8.2018 - 12.9.2018
ROZ-8273/2018 nový termín dražby: spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům Valašská Bystřice, č.p. 493 na pozemku parc.č. St. 783 a pozemek parc.č. 51/3 (zahrada), LV 902 v k.ú. Valašská Bystřice, obec Valašská Bystřice, okr. Vsetín dražební vyhláška ROZ 1.8.2018 - 12.9.2018
UZR-8236/2018 Veřejná vyhláška - oznámení o zpracované územní studii Obytný soubor Na Vackově, zóna A3 / 9. etapa - prověření hmoty objektu „E“ v kontextu okolní zástavby ve smyslu § 26 Pražských stavebních předpisů. veřejná vyhláška UZR 1.8.2018 - 3.9.2018
SCZ-8256/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Andrea Bednářová oznámení SCZ 31.7.2018 - 1.10.2018
ROZ-8267/2018 spoluvlastnický podíl 1/4 - objekt k bydlení Kaliště, č.p. 48 na pozemku parc.č. St. 459 a pozemek (zahrada) parc.č. 44/5, LV 490 v k.ú. Kaliště u Ondřejova, obec Kaliště, okr. Praha-východ dražební vyhláška ROZ 31.7.2018 - 20.9.2018
SCZ-8259/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jana Bulová oznámení SCZ 31.7.2018 - 1.9.2018