Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-1536/2019 objekt k bydlení Habry, č.p. 13 na pozemku parc.č. St. 293/1; jiná stavba bez čp/če na pozemku parc.č. St. 293/2 (stodola) a objekt k bydlení č.p. 276 na pozemku parc.č. St. 294, včetně příslušenství, LV 963, v k.ú. Habry, obec Habry, okr. Havlíčkův Brod dražební vyhláška ROZ 18.1.2019 - 21.2.2019
ROZ-1491/2019 garážové stání č. 1284/1 (podíl 1/15) Libeň, č.p. 1284, byt. dům, na pozemku parc.č. 3577/1 a 3945/2 a pozemky parc.č. 3577/2 a 3577/3 (ostatní plocha), včetně podílu na společ. částech domu a pozemku, LV 9314, v k.ú. Libeň, obec Praha dražební vyhláška ROZ 17.1.2019 - 26.2.2019
ROZ-1495/2019 zbytek zděného domu, Kunratice, č.p. 164, na pozemku parc.č. 1864, LV 1085, v k.ú. Kunratice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 17.1.2019 - 26.2.2019
ROZ-1485/2019 pozemky parc.č. 20/4 (zahrada) a parc.č. 1016 (ostatní plocha), LV 103, v k.ú. Vrbno u Mělníka, obec Hořín, okr. Mělník dražební vyhláška ROZ 16.1.2019 - 28.2.2019
ROZ-1424/2019 spoluvlastnický podíl 1/3 - pozemek parc.č. 439/15, LV 527, v k.ú. Klenová, obec Klenová, okr. Klatovy dražební vyhláška ROZ 14.1.2019 - 26.2.2019
ROZ-1423/2019 spoluvlastnický podíl 1/3 - pozemek parc.č. 608/14 (zemědělský půdní fond), LV 92, v k.ú. Klenová, obec Klenová, okr. Klatovy dražební vyhláška ROZ 14.1.2019 - 21.2.2019
SCZ-1382/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecné praktické lékařství pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 11.1.2019 - 22.2.2019
ROZ-1368/2019 odročení dražby: spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům Hodkovičky, č.p. 32 na pozemku parc.č. 503 a pozemek (zahrada) parc.č. 504, LV 409 v k.ú. Hodkovičky, obec Praha, z důvodu probíhající insolvence, na 25.4.2019 dražební vyhláška ROZ 10.1.2019 - 25.4.2019
SCZ-1380/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Květoslava Vernerová oznámení SCZ 10.1.2019 - 9.3.2019
SCZ-1360/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Gabriela Lojková oznámení SCZ 9.1.2019 - 8.3.2019
SCZ-1361/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - SUCCESLAND s.r.o. oznámení SCZ 9.1.2019 - 8.3.2019
ROZ-1293/2019 Schválený rozpočet vlastního hlavního města Prahy na r. 2019 a schválený rozpočtový výhled do r. 2024 oznámení ROZ 8.1.2019 - 31.3.2020
UZR-1308/2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o prodloužení termínu pro podání připomínek k návrhu územní studie Opatov – Na Jelenách veřejná vyhláška UZR 8.1.2019 - 28.2.2019
ROZ-1320/2019 spoluvlastnický podíl 1/20 na pozemcích: LV 2254, LV 2060, LV 1981, LV 1963 a LV 1497 (charakter zahrada nebo ostatní plocha), vše v k.ú. Dobřichovice, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 8.1.2019 - 21.2.2019
ROZ-1288/2019 spoluvlastnický podíl 1/4 - stavba bez čp/če (garáž) na pozemku parc.č. 3100/31, LV 2174, Braník, obec Praha dražební vyhláška ROZ 7.1.2019 - 28.2.2019