Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-2937/2019 IPPC - informace o vydání 9. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení "Výtopna Třeboradice", Za Tratí 197, 196 00 Praha 9 provozovatele Energotrans, a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4, IČ 47115726. rozhodnutí OCP 28.3.2019 - 27.4.2019
SE4-3002/2019 SEA - informace o stanovisku SEA ke koncepci "Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“, kód MZP253K oznámení SE4 28.3.2019 - 22.4.2019
ROZ-2992/2019 objekt k rodinné rekreaci, Lopeník, č.e. 8, na pozemku parc.č. 362, LV 445, v k.ú. Lopeník, obec Lopeník, okr. Uherský Brod dražební vyhláška ROZ 27.3.2019 - 28.5.2019
ROZ-2987/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/6 - rodinný dům, Hejná, č.p. 59, na pozemku parc.č. St. 63, včetně příslušenství, LV 186, v k.ú. Hejná, obec Hejná, okr. Klatovy dražební vyhláška ROZ 27.3.2019 - 15.5.2019
OBF-2971/2019 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytů v ulici Školská, Vodičkova, Václavské náměstí, Dlouhá, Staroměstské náměstí, Železná výběrové řízení OBF 27.3.2019 - 24.4.2019
OBF-2972/2019 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytů v ulici Malé náměstí, Mikulandská, Slezská výběrové řízení OBF 27.3.2019 - 24.4.2019
ROZ-2969/2019 spoluvlastnický podíl 1/8 - rodinná rekreace, Velká Chuchle, č.e. 2030, na pozemku parc.č. 943/30 a pozemek (zahrada) parc.č. 943/410, LV 899, v k.ú. Velká Chuchle, obec Praha dražební vyhláška ROZ 26.3.2019 - 24.4.2019
OVO-2954/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.506 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku zaměstnanosti rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
OVO-2955/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.525 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2019 u školy, zřizované hlavním městem Prahou rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
OVO-2956/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.504 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
OVO-2957/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.505 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
OVO-2958/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.507 - k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 v kapitole 08 - Hospodářství a v kap. 10 - Pokladní správa rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
OVO-2959/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.498 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, na akci pořízení podkladů rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
OVO-2960/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.528 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
OVO-2961/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.496 - k převodu nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021