Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-5234/2018 soubor pozemků Stružná: pozemky parc.č. St. 9/3, parc.č. St. 9/4, parc.č. St. 9/5, parc.č. St. 74, parc.č. St. 85 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemek parc.č. 841 (ostatní plocha), LV 85, v k.ú. Stružná, obec Stružná, okr. Karlovy Vary dražební vyhláška ROZ 6.3.2018 - 3.4.2018
HOM-5120/2018 část pozemku parc. č. 852/1 v k.ú. Hodkovičky záměr - Pronajmout HOM 6.3.2018 - 22.3.2018
ROZ-5232/2018 byt č. 572/2, Prosek, byt. dům, č.p. 571,572 na pozemku parc.č. 628/112, LV 8191 v k.ú. Prosek, obec Praha exekuční příkaz ROZ 6.3.2018 - 22.3.2018
ODA-5243/2018 SSZ 2.023 veřejná vyhláška ODA 6.3.2018 - 22.3.2018
ODA-5244/2018 SSZ 3.301 veřejná vyhláška ODA 6.3.2018 - 22.3.2018
UZR-5079/2018 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn 2843/00-2974/00 ze skupiny celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy veřejná vyhláška UZR 5.3.2018 - 20.4.2018
SCZ-5147/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru angiologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 5.3.2018 - 17.4.2018
SCZ-5148/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru diabetologie a endokrinologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 5.3.2018 - 17.4.2018
ROZ-5211/2018 byt č. 2706/166 Stodůlky, č.p. 2704-2707 na pozemku parc.č. 2780/510-513, LV 20994; podíl 9439/1810695 na pozemku parc.č. 2780/172, LV 17019 a pozemku parc.č. 2780/536, LV 20995 + právo užívání parkovacího státní, v k.ú. Stodůlky, obec Praha dražební vyhláška ROZ 5.3.2018 - 17.4.2018
ROZ-5212/2018 spoluvlastnický podíl 1/4 - byt a nebytový prostor č. 1184/131 Vršovice, byt. dům, č.p. 1178-1184 na pozemcích parc.č. 1017-1023, a podíl na společ. částech nemovitých věcí, LV 7740 a 7349 v k.ú. Vršovice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 5.3.2018 - 12.4.2018
ROZ-5223/2018 pozemky Štěrboholy, parc.č. 255/40 a parc.č. 439/2 (zemědělský půdní fond), LV 682 v k.ú. Štěrboholy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 5.3.2018 - 11.4.2018
UZR-4915/2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (technická infrastruktura – elektrické vedení) veřejná vyhláška UZR 2.3.2018 - 18.4.2018
ROZ-5163/2018 soubor pozemků Stodůlky: pozemky parc.č. 2131/672, 2160/254, 2160/268, 2160/289, 2160/292, 2269/3 (ostatní plocha), LV č. 11627, v k.ú. Stodůlky, obec Praha dražební vyhláška ROZ 2.3.2018 - 4.4.2018
SLU-5202/2018 Zveřejnění vyhlášení dotačního programu pro nestátní neziskové organizace na rok 2018 "Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni" vyhláška SLU 2.3.2018 - 30.3.2018
ROZ-5165/2018 pozemek, Vinoř, parc.č. 1337/345 (orná půda), LV č. 2255 v k.ú. Vinoř, obec Praha dražební vyhláška ROZ 2.3.2018 - 29.3.2018