Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PRI-5745/2018 Pražský voucher na inovační projekty - výzva č. 1 oznámení PRI 27.3.2018 - 30.4.2018
SCZ-5638/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru ortopedie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 26.3.2018 - 14.5.2018
ROZ-5697/2018 movité věci z vyklizeného bytu: radio malé Hitachi, postelová matrace, psací + konferenční stolek, peřiňák, skříňka, kufr, vysavač, koberec, židle, psací stroj, taška na kolečkách, igelitové pytle, aj. (k prodeji jako celek) dražební vyhláška ROZ 26.3.2018 - 27.4.2018
ROZ-5715/2018 stavba občanské vybavenosti Újezd nad Lesy, bez čp/če, na pozemku parc.č. 1743/2, LV 2136 v k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 26.3.2018 - 26.4.2018
ROZ-5716/2018 pozemek parc.č. 439/207 (zemědělský půdní fond) včetně příslušenství (porosty), LV 1322 v k.ú. Štěrboholy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 26.3.2018 - 26.4.2018
OCP-5602/2018 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení (22. změna) v zařízení „Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně“ provozovatele Českomoravský cement, a.s., IČ 26209578. rozhodnutí OCP 26.3.2018 - 25.4.2018
UZR-5613/2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o vystavení návrhu zadání změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy veřejná vyhláška UZR 26.3.2018 - 25.4.2018
OCP-5719/2018 EIA - oznámení záměru „Zařízení ke sběru, výkupu a krátkodobému skladování odpadů ze stavební činnosti, č. parc. 4036/168 a 4036/6, k. ú. Horní Počernice, Praha 20“, oznámení OCP 26.3.2018 - 25.4.2018
OCP-5695/2018 Sdělení Ministerstva životního prostředí , odboru ochrany vod k evidenci ochranných pásem vodních zdrojů sdělení OCP 24.3.2018 - 23.4.2018
UZR-5434/2018 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav U1004/01 - U1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy veřejná vyhláška UZR 23.3.2018 - 10.5.2018
ROZ-5683/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - pozemek parc.č. 842 (ostatní plocha), LV 467 v k.ú. Chouč, obec Hrobčice, okr. Teplice dražební vyhláška ROZ 23.3.2018 - 10.5.2018
ROZ-5684/2018 pozemky parc.č. 76 a 354 (ostatní plocha), LV 288 v k.ú. Černčice u Žalan, obec Žalany, okr. Teplice dražební vyhláška ROZ 23.3.2018 - 10.5.2018
SCZ-5641/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru kardiologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 23.3.2018 - 9.5.2018
ROZ-5685/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/4 - byt č. 2438/365 Kročehlavy, č.p. 2438, byt. dům, na pozemku parc.č. 3427, LV 24282 a podíl 49/10000 na společ. částech domu a pozemku, v k.ú. Kročehlavy, obec Kladno, okr. Kladno dražební vyhláška ROZ 23.3.2018 - 3.5.2018
OVO-5664/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.35/4 - k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2370/81 a části pozemku parc.č. 2367/1 v k.ú. Kunratice do vlastnictví hlavního města Praha (pro výstavbu rozpočtové opatření OVO 22.3.2018 - 21.3.2020