Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3939/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3287 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 05 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3940/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3254 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3941/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3234 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3942/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3224 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky přijaté od MČ Praha 11 a jejich vrácení Ministerstvu financí rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3943/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3240 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3944/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3245 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3945/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3238 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3946/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3292 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016 v rámci OPZ a na úpravu běžných výdajů v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3947/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3251 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3948/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3280 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 - vratka od soukromé školy rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3949/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3276 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3950/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3268 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3951/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3272 - k aktualizaci přílohy č. 4 smlouvy č. INO/54/11/010585/2016 ze dne 19.7.2016 k zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3952/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3267 - k návrhu na odpis vynaložených nákladů na zmařenou přípravu realizace stavby č. 40040 Domov seniorů Praha 13 a zároveň zařazení stavby Bytové rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
ROZ-3863/2017 spoluvlastnický podíl 1/3 - soubor pozemků (lesní), LV 265 v k.ú. Ústrašín, obec Ústrašín, okr. Pelhřimov dražební vyhláška ROZ 19.12.2017 - 2.3.2018