Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8954/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2165 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8955/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2166 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 v souvislosti s vrácením části návratné finanční výpomoci městskou částí Praha 22 - akce rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8956/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2160 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer určený městské části Praha 9 na projekt AgriGo4Cities rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8957/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2258 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
ROZ-8863/2018 byt č. 234/10 Nové Město, č.p. 234, byt. dům, na pozemku parc.č. 968/1 a podíl na společ. částech nemovitostí ve výši 2244/17938, byt s terasou, LV 1872, 1431 a 1147, v k.ú. Nové Město, obec Praha dražební vyhláška ROZ 28.8.2018 - 24.10.2018
ROZ-8881/2018 byt č. 1258/1, Suchdol, č.p. 1258, byt. dům, na pozemku parc.č. 1057/3 a pozemek (zahrada) parc.č. 1057/2, LV 2651, včetně podílu na společ. částech domu a pozemku 14857/67342 a pozemek (zahrada) parc.č. 1057/1, LV 979 v k.ú. Suchdol, obec Praha dražební vyhláška ROZ 28.8.2018 - 17.10.2018
ROZ-8873/2018 rodinný dům Jindice, č.p. 31 na pozemku parc. č. St. 42 s příslušenstvím (vedlejší stavba pro parkování vozidla, studna aj.), LV 269, v k.ú. Jindice, obec Rašovice, okr. Kutná Hora dražební vyhláška ROZ 28.8.2018 - 11.10.2018
ROZ-8843/2018 soubor pozemků: pozemky parc.č. 2117, 2118 a 2119 (zemědělský půdní fond), LV 287, v k.ú. Mšeno, obec Mšeno, okr. Mělník dražební vyhláška ROZ 27.8.2018 - 10.10.2018
ROZ-8841/2018 byt č. 389/23 Střížkov, č.p. 381-391 na pozemku parc.č. 674-684, včetně spoluvlastnického podílu na předmětných nemovitostech, LV 3370, 3411 a 3527, v k.ú Střížkov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 27.8.2018 - 4.10.2018
ZSP-8832/2018 Návrh změny Obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů vyhláška ZSP 27.8.2018 - 26.9.2018
SML-8562/2018 Programy celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2019 granty SML 23.8.2018 - 20.11.2018
SCZ-8817/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Rudolf Pauer oznámení SCZ 23.8.2018 - 21.10.2018
ROZ-8819/2018 spoluvlastnický podíl 1/8 - rodinná rekreace Velká Chuchle, č.e. 2030, na pozemku parc.č. 943/30 a pozemek parc.č. 943/410 (zahrada), LV 899, včetně příslušenství, v k.ú. Velká Chuchle, obec Praha dražební vyhláška ROZ 23.8.2018 - 10.10.2018
ROZ-8808/2018 rodinný dům Pučery, č.p. 34 na pozemku parc.č. St. 40, LV 503 v k.ú. Pučery, obec Kořenice, okr. Kolín dražební vyhláška ROZ 23.8.2018 - 26.9.2018
ROZ-8785/2018 byt č. 1270/3, Holešovice, č.p. 1270, byt. dům, na pozemku parc.č. 1105, LV 4296 a podíl 10601/267432 na spol. částech domu a pozemku, sklep, vše LV 10319 v k.ú. Holešovice, obec Praha. Oznámení, že věřitelé řádně a v termínu přihlásili pohledávky. dražební vyhláška ROZ 22.8.2018 - 4.10.2018