Úřední deska hlavního města Prahy








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-7100/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru dětská gynekologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 6.6.2018 - 19.7.2018
SCZ-7104/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru gynekologie a porodnictví - jednodenní péče pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 6.6.2018 - 19.7.2018
ROZ-7138/2018 spoluvlastnický podíl 1/6 - rodinný dům Běrunice, č.p. 111 na pozemku parc.č. St. 77/5 a pozemek parc.č. 202/37 (orná půda), LV 127 v k.ú. Běrunice, obec Běrunice, okr. Nymburk dražební vyhláška ROZ 6.6.2018 - 11.7.2018
ROZ-7137/2018 byt č. 699/41 Malešice, byt. dům, č.p. 699 na pozemku parc.č. 962/4, 1017,1021, 1022, 1024 a podíl 642/210490 na společ. částech domu a pozemcích, LV 4044, 3750, 4045 v k.ú. Malešice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 6.6.2018 - 29.6.2018
ODA-7160/2018 Valdštejnská Polský den opatření ODA 6.6.2018 - 22.6.2018
ODA-7161/2018 Divadelní ČT opatření ODA 6.6.2018 - 22.6.2018
STR-7167/2018 "Nástavba objektu č.p. 717, přístavba objektu C a přístavba výtahu v uliční části, vč. přípojek, Praha 1, Nové Město v ul. Palackého 11", na pozemcích v k.ú. Nové Město rozhodnutí STR 6.6.2018 - 22.6.2018
SLU-7168/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 82647/2018, ze dne 25. 05. 2018, (Lukáš Porubský, Děčín) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 88865/2018 veřejná vyhláška SLU 6.6.2018 - 22.6.2018
SLU-7171/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 77674/2018, ze dne 14. 05. 2018, (Miroslav Štancl, Plzeň) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 88869/2018 veřejná vyhláška SLU 6.6.2018 - 22.6.2018
TSK-7123/2018 stavba chodníku záměr TSK 6.6.2018 - 21.6.2018
HOM-7131/2018 Zrušení výběrového řízení č.ev. SVM - 7609/2015 záměr - Ostatní HOM 6.6.2018 - 21.6.2018
TSK-7132/2018 MÁNESOVA 1645/87, parcel č 4127,katastr ú: Vinohrady záměr TSK 6.6.2018 - 21.6.2018
ODA-7164/2018 Odborů - kontejner opatření ODA 6.6.2018 - 21.6.2018
ODA-7165/2018 náměstí Míru opatření ODA 6.6.2018 - 21.6.2018
ODA-7166/2018 Janáčkovo nábř. - jeřáb opatření ODA 6.6.2018 - 21.6.2018