Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-8178/2018 pozemek parc.č. 2156/4 (zastavěná plocha a nádvoří), LV 7 v k.ú. Karviná-město, obec Karviná dražební vyhláška ROZ 25.7.2018 - 28.8.2018
ROZ-8180/2018 pozemek parc.č. 2763/2 (zastavěná plocha a nádvoří), LV 7, v k.ú. Karviná-město, obec Karviná dražební vyhláška ROZ 25.7.2018 - 28.8.2018
OCP-8150/2018 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení (7. změna) zařízení "Povrchové úpravy pro generální opravy podvozků“, Letiště Praha - Ruzyně, areál Jih, 160 08 Praha 6 provozovatele Czech Airlines Technics, a.s.,IČ 27145573. rozhodnutí OCP 24.7.2018 - 23.8.2018
OBF-8143/2018 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytu v centru hl. m. Prahy - Lublaňská, Školská, Rytířská, Železná. výběrové řízení OBF 24.7.2018 - 20.8.2018
OBF-8145/2018 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytu v ulici Bobkova, Kučerova, k. ú. Černý Most, Dr. Marodyho, k. ú. Čakovice. výběrové řízení OBF 24.7.2018 - 20.8.2018
PER-8164/2018 specialista / specialistka projektů v odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence - na dobu určitou (zkrácený úvazek) volná pracovní místa na MHMP PER 24.7.2018 - 20.8.2018
ROZ-8121/2018 byt č. 1356/14 Beroun-město, č.p. 1356,1357 na pozemku parc.č. 4378 a podíl 38/3592 na společných částech domu a pozemku, LV 7463 v k.ú. Beroun, obec Beroun dražební vyhláška ROZ 20.7.2018 - 18.9.2018
ROZ-8122/2018 spoluvlastnický podíl 1/4 - byt č. 364/59 Čimice, č.p. 361-366, byt. dům, na pozemku parc.č. 626/4-626/9 a podíl 3855/591084 na společných částech domu a pozemku, LV 1438 a 878 v k.ú. Čimice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 20.7.2018 - 11.9.2018
ROZ-8109/2018 pozemek parc.č. 4377/10 (zemědělský půdní fond, ve skutečnosti místní komunikace), LV 3839 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 19.7.2018 - 28.8.2018
ROZ-8014/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/4 - rodinný dům Strašnice, č.p. 557 na pozemku parc.č. 2969, LV 1306, včetně příslušenství, v k.ú. Strašnice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 18.7.2018 - 18.9.2018
ROZ-8043/2018 pozemky parc.č. 336/1 a parc.č. 336/2 (zahrady) v k.ú. Mezí, obec Manětín, okr. Plzeň-sever dražební vyhláška ROZ 18.7.2018 - 5.9.2018
ROZ-8012/2018 byt č. 1875/ Strašnice, č.p. 1874-1876, byt. dům na pozemku parc.č. 2838/5-2838/7 a podíl 6828/315557 na společných částech domu, LV 9207 v k.ú. Strašnice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 18.7.2018 - 29.8.2018
OVO-8113/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1776 - k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy, úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů investičních akcí a čerpání fondu rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8114/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1762 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Provozování sběrného dvora na území městské části Praha - Vinoř rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8142/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1834 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy k akci Příměstský park Soutok rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020