Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-3512/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - jednodenní péče pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 4.12.2017 - 17.1.2018
SCZ-3513/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru gynekologie a porodnictví - jednodenní péče pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 4.12.2017 - 17.1.2018
SCZ-3514/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru chirurgie - jednodenní péče pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 4.12.2017 - 17.1.2018
SCZ-3510/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - PhDr. Helena Mačasová oznámení SCZ 1.12.2017 - 1.3.2018
SCZ-3502/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Alergosalve s.r.o. oznámení SCZ 1.12.2017 - 31.1.2018
SCZ-3505/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Martin Opočenský oznámení SCZ 1.12.2017 - 31.1.2018
SCZ-3506/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Zdeněk Kopenec oznámení SCZ 1.12.2017 - 31.1.2018
SCZ-3507/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Bohuslava Fialová oznámení SCZ 1.12.2017 - 31.1.2018
SCZ-3549/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jana Svobodová oznámení SCZ 1.12.2017 - 31.1.2018
SCZ-3550/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Alexandra Skrhová osvědčení SCZ 1.12.2017 - 31.1.2018
SCZ-3551/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Dagmar Charvátová oznámení SCZ 1.12.2017 - 31.1.2018
SCZ-3552/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jiří Pavlát oznámení SCZ 1.12.2017 - 31.1.2018
SCZ-3553/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Marie Augustová oznámení SCZ 1.12.2017 - 31.1.2018
ROZ-3538/2017 spoluvlastnický podíl 1/48 - pozemek parc.č. 4260/3 (zem. půdní fond) a pozemek parc.č. 4261/2 (koryto vodního toku), LV č. 3926, v k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 1.12.2017 - 18.1.2018
OVO-3521/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/64 - k návrhu na poskytnutí účelové dotace městským částem Praha - Dolní Měcholupy, Praha - Ďáblice a Praha - Velká Chuchle z rozpočtu kap. 07 - rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019