Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-5094/2018 EIA - oznámení záměru Obchodní dům „Kaufland Troja“ oznámení OCP 28.2.2018 - 30.3.2018
ROZ-5118/2018 zem. stavba bez čp/če na pozemku parc.č. St. 1861; pozemky (lesní) parc.č. 1260/49 a 1260/79; zahrady parc.č. 1922/1 a 1922/3; pozemky (ostatní plocha) parc.č. 2351/32 a 2351/34; pozemek (orná půda) parc.č. 5502, LV 289 v k.ú. Rosice u Brna dražební vyhláška ROZ 28.2.2018 - 29.3.2018
ROZ-5084/2018 družstevní podíl ve Správním byt. družstvu Rozvoj, Praha 4 a s ním spojená práva a povinnosti k byt. jednotce č. 6 v Praze 4, Olbrachtova 1047, LV 4073 v k.ú. Krč, obec Praha dražební vyhláška ROZ 28.2.2018 - 28.3.2018
OVO-5080/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.357 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Služby systémové podpory SW produktů ArcGIS rozpočtové opatření OVO 27.2.2018 - 27.2.2020
OVO-5081/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.361 - k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2018 v kapitole 01 - rozvoj obce rozpočtové opatření OVO 27.2.2018 - 27.2.2020
OVO-5082/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.397 - k návrhu na rozpracování usnesení 34. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 22.2.2018 rozpočtové opatření OVO 27.2.2018 - 27.2.2020
OVO-5083/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.395 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektu Využití pokročilých metod zobrazování a audiovizuálních technologií pro podporu řešení rozpočtové opatření OVO 27.2.2018 - 27.2.2020
PRI-5072/2018 Revize výzvy č. 10 Zprostředkujícího subjektu ITI - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T II - k 22. 2. 2018 oznámení PRI 27.2.2018 - 30.4.2018
ROZ-5075/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - rekreační chata Luka pod Medníkem, bez čp/če (není v katastru nemovitostí) na pozemku parc.č. 392/59 (zahrada), LV 391 v k.ú. Luka pod Medníkem, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 27.2.2018 - 18.4.2018
ROZ-5066/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/4 - rodinný dům Nedrahovické Podhájí, č.p. 15 na pozemku parc.č. St. 9 a pozemek (zahrada) parc.č. 21, LV 262 v k.ú. Nedrahovické Podhájí, obec Nedrahovice, okr. Příbram dražební vyhláška ROZ 27.2.2018 - 4.4.2018
PER-5067/2018 právník / právnička v odboru živnostenském a občanskosprávním - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 27.2.2018 - 29.3.2018
OCP-5074/2018 EIA - oznámení záměru „Spořilovská spojka - zakrytí“ oznámení OCP 27.2.2018 - 29.3.2018
HOM-5018/2018 pozemek parc. č. 491/24 k.ú. Veleslavín záměr - Prodat HOM 27.2.2018 - 22.3.2018
ROZ-5046/2018 spoluvlastnický podíl 1/10 - pozemky parc.č. 4272/21 a 4272/22 (zem. půdní fond), LV 4815 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 26.2.2018 - 28.5.2018
ROZ-5045/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/3 - rodinný dům Zámostí, č.p. 47 na pozemku parc.č. St. 46/1 a pozemek (zahrada) parc.č. 77/1, LV 46 v k.ú. Písková Lhota, obec Písková Lhota, okr. Mladá Boleslav dražební vyhláška ROZ 26.2.2018 - 4.4.2018