Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PER-4236/2018 právník / právnička v odboru daní, poplatků a cen volná pracovní místa na MHMP PER 15.1.2018 - 30.1.2018
PER-4237/2018 referent / referentka odvolacích agend v odboru daní, poplatků a cen volná pracovní místa na MHMP PER 15.1.2018 - 30.1.2018
OCP-4200/2018 Změna povolení k vypouštění odpadních vod z Ústřední čistírny odpadních vod po dobu zkušebního provozu - vč. zveřejnění informace dle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. (příloha zveřejněna samostatně) oznámení o zahájení řízení OCP 13.1.2018 - 12.2.2018
OCP-4201/2018 Příloha - žádost o změnu povolení k vypouštění odpadních vod z ÚČOV po dobu zkušebního provozu (oznámení zahájení řízení zveřejněno samostatně) oznámení o zahájení řízení OCP 13.1.2018 - 12.2.2018
HOM-4183/2018 zábory záměr HOM 13.1.2018 - 28.1.2018
TSK-4202/2018 Praha 7 Na Maninách 6 zařízení staveniště parc.č. 2321/1 k.ú. Holešovice záměr TSK 13.1.2018 - 28.1.2018
ODA-4204/2018 Vyrozumění o zastavení odvolacího řízení - TOP REZIDENCE POMEZÍ sdělení ODA 13.1.2018 - 28.1.2018
TSK-4211/2018 č. parc. 2848/691, k. ú. Záběhlice, NN 3344 naproti domu 3044/16, Praha 4 záměr TSK 13.1.2018 - 28.1.2018
TSK-4212/2018 č. parc. 1597/1, k.ú. Smíchov, Štorkánova 2804/6, Praha 5 záměr TSK 13.1.2018 - 28.1.2018
TSK-4215/2018 Antala Staška 378/60, parc.č. 3217/1, k.ú. Krč záměr TSK 13.1.2018 - 28.1.2018
ROZ-4214/2018 byt č. 1326/1 Strašnice, byt. dům, č.p. 1326-2582 na pozemcích LV 2935, vše LV 4731; pozemek parc.č. 2798/352 (zeleň), LV 2941 a podíl 1/25 na společ. částech pozemků a domu včetně příslušenství, v k.ú. Strašnice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 12.1.2018 - 17.4.2018
ROZ-4225/2018 odročení dražby: byt č. 1279/5 Krč, č.p. 1279, byt. dům na pozemku parc.č. 2869/42 a podíl 618/16050 na společ. částech domu a pozemku, LV 9773 v k.ú. Krč, obec Praha dražební vyhláška ROZ 12.1.2018 - 15.3.2018
ROZ-4227/2018 doplnění dražební vyhlášky: byt č. 1279/5 Krč, č.p. 1279, byt. dům na pozemku parc.č. 2869/42, LV 9773 v k.ú. Krč, obec Praha, o možnost uspokojení pohledávky ve věci správy domu dražební vyhláška ROZ 12.1.2018 - 15.3.2018
SCZ-4228/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Milan Šašek oznámení SCZ 12.1.2018 - 12.3.2018
SCZ-4230/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - COLUSOR s.r.o. oznámení SCZ 12.1.2018 - 12.3.2018