Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ZIO-7549/2018 Volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy - oznámení o potřebném počtu podpisů na petici oznámení ZIO 20.6.2018 - 6.10.2018
ZIO-7550/2018 Volby do zastupitelstev MČ - oznámení o potřebném počtu podpisů na petici oznámení ZIO 20.6.2018 - 6.10.2018
ODA-7503/2018 OOP - povodně 2018 opatření ODA 20.6.2018 - 23.9.2018
SCZ-7449/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru rehabilitační a fyzikální medicína pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 20.6.2018 - 3.8.2018
SCZ-7509/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru fyzioterapie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 20.6.2018 - 3.8.2018
ROZ-7555/2018 spoluvlastnický podíl 1/2 - objekt k bydlení Radotín, č.p. 574 na pozemku parc.č. 423 a pozemek parc.č. 424 (zahrada) včetně příslušenství - garáž, LV 180 v k.ú. Radotín, obec Praha dražební vyhláška ROZ 20.6.2018 - 31.7.2018
ROZ-7566/2018 byt č. 356/10 Střížkov, č.p. 356, 357, byt. dům, na pozemku parc.č. 619, LV 6563 a podíl 426/39110 na společných částech nemovitosti, v k.ú. Střížkov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 20.6.2018 - 30.7.2018
OCP-7544/2018 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení (23. změna) v zařízení „Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně“ provozovatele Českomoravský cement, a.s., IČ 26209578. rozhodnutí OCP 20.6.2018 - 20.7.2018
STR-7557/2018 Oznámení o možnosti převzít písemnost (rozhodnutí MHMP sp.zn. S.MHMP 709089/2015/STR, č.j. MHMP 1929187/2017 z 11.12.2017) - pan Jiří Wittmann, posledně bytem Husova 165/5, 602 00 Brno oznámení STR 20.6.2018 - 6.7.2018
STR-7558/2018 Umístění stavby nazvané "Obchodní centrum Ládví", č.parc. 2364/1, 2364/145, 2364/150, 2364/155, 2364/292, k.ú. Kobylisy. rozhodnutí STR 20.6.2018 - 6.7.2018
STR-7560/2018 Umístění stavby nazvané "Obchodní centrum Ládví", k.ú. Kobylisy - nepřiznání občanského sdružení Krásné Kobylisy, z.s. účastníky řízení rozhodnutí STR 20.6.2018 - 6.7.2018
STR-7561/2018 Umístění stavby a dělení pozemků, nazvané "Řadové domy Ďáblice - ulice Šenovská", k.ú. Ďáblice, č.parc. 65/1,2, 1562/1,18,31,44,45,46, 1568/1, 1570/1. sdělení STR 20.6.2018 - 6.7.2018
ODA-7562/2018 Mar. hrad. opatření ODA 20.6.2018 - 6.7.2018
ODA-7571/2018 Dvořákovo nábř., Na rejdišti opatření ODA 20.6.2018 - 6.7.2018
SLU-7573/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 82648/2018, ze dne 25. 05. 2018, (Patrik Stojka, Praha 9) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 99556/2018 veřejná vyhláška SLU 20.6.2018 - 6.7.2018