Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SML-5628/2018 Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 konkursy na ředitele / ředitelky městských organizací SML 21.3.2018 - 10.4.2018
PER-5601/2018 investiční specialista / investiční specialistka v odboru sportu a volného času volná pracovní místa na MHMP PER 21.3.2018 - 9.4.2018
ROZ-5606/2018 odročení dražby: objekt k bydlení Mečeříž, č.p. 133 na pozemku parc.č. St. 133, LV 312 v k.ú. Mečeříž, obec Mečeříž, okr. Mladá Boleslav, na neurčito dražební vyhláška ROZ 21.3.2018 - 6.4.2018
TSK-5554/2018 pronajmout část komunikace viz příloha záměr TSK 21.3.2018 - 5.4.2018
TSK-5555/2018 Pronájem pozemku za účelem umístění infopoutače záměr TSK 21.3.2018 - 5.4.2018
HOM-5556/2018 parc. č. 2705/25 v kat. území Stodůlky záměr - Pronajmout HOM 21.3.2018 - 5.4.2018
SE7-5557/2018 Revize č. 2 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 2014 - 2020 - závěr zjišťovacího řízení oznámení SE7 21.3.2018 - 5.4.2018
OCP-5558/2018 nebytové prostory ve 3. podlaží domu č.p. 3180/1c v ulici Šermířská o celkové rozloze 86,3 m2 panu Pavlu Míkovi, za účelem rozšíření stávajícího nájmu pro zázemí a středisko zahradnické firmy, a to na dobu neurčitou záměr - Pronajmout OCP 21.3.2018 - 5.4.2018
ODA-5559/2018 Bucharova jeřáb opatření ODA 21.3.2018 - 5.4.2018
TSK-5560/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 21.3.2018 - 5.4.2018
TSK-5564/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 21.3.2018 - 5.4.2018
TSK-5568/2018 č. parc. 527/43,k. ú. Střížkov, NN 4721 naproti č. 523/10, Praha 8 záměr TSK 21.3.2018 - 5.4.2018
TSK-5570/2018 Milady Horákové 526/77, parc.č. 2223, k.ú. Holešovice záměr TSK 21.3.2018 - 5.4.2018
ODA-5616/2018 Sokolská - stěhování opatření ODA 21.3.2018 - 5.4.2018
ODA-5617/2018 Korunní, Slezská - film opatření ODA 21.3.2018 - 5.4.2018