Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-3464/2019 Bělohorská 243/75, parc.č. 3688/1, k.ú. Břevnov záměr TSK 18.4.2019 - 3.5.2019
TSK-3466/2019 Slezská, Řipská, Nitranská, Praha 3, výkop, ZS záměr TSK 18.4.2019 - 3.5.2019
TSK-3467/2019 Vítězné náměstí, parc.č. 3998/9, k.ú. Dejvice záměr TSK 18.4.2019 - 3.5.2019
ODA-3471/2019 Pod Krejcárkem - rekonstrukce plynovodu opatření ODA 18.4.2019 - 3.5.2019
TSK-3472/2019 záměr pronajmout část pozemku parc.č. 2332 v k.ú. Nové Město záměr TSK 18.4.2019 - 3.5.2019
HOM-3482/2019 Směna pozemků mezi JUDr. Pourovou a hl.m. Prahou záměr - Směnit HOM 18.4.2019 - 3.5.2019
OCP-3483/2019 Státní plavební správa - opatření obecné povahy - zastavení plavebního provozu komora Praha - Smíchov od 7.10.2019 do 24.11.2019 opatření OCP 18.4.2019 - 3.5.2019
TSK-3485/2019 Holečkova záměr TSK 18.4.2019 - 3.5.2019
ODA-3527/2019 nábřeží Edvarda Beneše opatření ODA 18.4.2019 - 3.5.2019
ODA-3528/2019 Hlávkův most - oprava obrub opatření ODA 18.4.2019 - 3.5.2019
OPP-3484/2019 České dědictví UNESCO - Oznámení o konání VH a Závěrečný účet 2018 ČDU oznámení OPP 17.4.2019 - 30.6.2019
OPP-3486/2019 České dědictví UNESCO - Povinně zveřejňované údaje sdělení OPP 17.4.2019 - 30.6.2019
OPP-3487/2019 České dědictví UNESCO - Návrh rozpočtu na rok 2019 sdělení OPP 17.4.2019 - 30.6.2019
OPP-3488/2019 České dědictví UNESCO - Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2022 (návrh) sdělení OPP 17.4.2019 - 30.6.2019
KUC-3480/2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Švandovo divadlo na Smíchově konkursy na ředitele / ředitelky městských organizací KUC 17.4.2019 - 14.6.2019