Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-1041/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 19.12.2018 - 3.1.2019
TSK-1042/2018 Sokolovská x Thámova, Praha 8, parc.č. 805/3, k.ú. Karlín záměr TSK 19.12.2018 - 3.1.2019
ODA-1045/2018 Filmaři Pod Kaštany opatření ODA 19.12.2018 - 3.1.2019
TSK-1049/2018 Čertův Vršek, obytný soubor, výkopy přípojek záměr TSK 19.12.2018 - 3.1.2019
TSK-1052/2018 NN1588, parc.č. 2884, k.ú. Chodov záměr TSK 19.12.2018 - 3.1.2019
TSK-1053/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 19.12.2018 - 3.1.2019
TSK-1054/2018 Bucharova u metra Noveé Butovice - západ, Praha 13, parc.č.2929/4, k.ú. Stodůlky záměr TSK 19.12.2018 - 3.1.2019
TSK-1055/2018 NN7213, parc.č. 1340/1, k.ú. Vokovice záměr TSK 19.12.2018 - 3.1.2019
HOM-1057/2018 Pronájem pozemků v k.ú. Holešovice, parc. č. 2281/66 záměr - Pronajmout HOM 19.12.2018 - 3.1.2019
THM-1133/2018 Umístění nereklamních doplňků na stožárech VO záměr THM 19.12.2018 - 3.1.2019
THM-1134/2018 Umístění nereklamních doplňků na stožárech VO záměr THM 19.12.2018 - 3.1.2019
THM-1135/2018 Umístění nereklamních doplňků na stožárech VO záměr THM 19.12.2018 - 3.1.2019
OCP-1046/2018 Žádost o udělení výjimky dle ustanovení § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny ze zákazu držení mrtvého jedince krahujce obecného jakožto učební pomůcky pro výuku studentů na VŠ. oznámení o zahájení řízení OCP 19.12.2018 - 28.12.2018
ROZ-1093/2018 dodatek č. 2 k dražební vyhlášce: budova č.p. 515, Malá Strana, bytový dům ("Prachovna"), na pozemku parc.č. 742/7, LV 1564, v k.ú. Malá Strana, obec Praha, z důvodu administrativní chyby dražební vyhláška ROZ 19.12.2018 - 20.12.2018
ROZ-1047/2018 byt č. 2855/140, Žižkov, č.p. 2855, byt. dům, na pozemku parc.č. 4238/1 a 4250/8, LV 13517 a podíl ve výši 6100/5633671 na nemovitých věcech, LV 13178, v k.ú. Žižkov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 18.12.2018 - 5.2.2019