Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-2852/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/24 - pozemek parc.č. 709, LV 1435, v k.ú. Záběhlice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 20.3.2019 - 2.5.2019
ROZ-2849/2019 rodinná rekreace, Jáchymov, č.e. 95 na pozemku parc.č. St. 149/2 a pozemek parc.č. St. 150/3, LV 296, včetně příslušenství, v k.ú. Jáchymov, obec Jáchymov, okr. Karlovy Vary dražební vyhláška ROZ 20.3.2019 - 30.4.2019
ROZ-2851/2019 rodinná rekreace, Bohostice, č.e. 11, na pozemku parc.č. St. 111 a pozemek parc.č. 210/2 (zahrada), LV 246, v k.ú. Bohostice, obec Bohostice, okr. Příbram dražební vyhláška ROZ 20.3.2019 - 30.4.2019
ROZ-2846/2019 movité věci: AEG ruční vysavač (1 ks); multifunkční zařízení Canon MS 310 (1 ks); LCD monitor - ASUS (1 ks); Rotoped Polar (1 ks) dražební vyhláška ROZ 20.3.2019 - 29.4.2019
BEZ-2809/2019 Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. nařízení BEZ 20.3.2019 - 20.4.2019
OCP-2820/2019 Nařízení státní veterinární správy nařízení OCP 19.3.2019 - 4.3.2029
ROZ-2810/2019 byt č. 1335/1, Holešovice, č.p. 1335, byt. dům, na pozemku parc.č. 1448 a pozemek parc.č. 1449 (zahrada) a podíl 746/68677 na společ. částech nemovitosti, LV13271 a 12311, v k.ú. Holešovice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 19.3.2019 - 14.5.2019
ROZ-2804/2019 rodinná rekreace, Klecánky, č.e. 33, na pozemku parc.č. St. 622, LV 751, v k.ú. Klecany, obec Klecany, okr. Praha-východ dražební vyhláška ROZ 19.3.2019 - 30.4.2019
OVO-2790/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.451 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v rámci běžných výdajů v kap. 03 Doprava mezi INV MHMP a MHMP RFD - SK z důvodu převodu rozpočtové opatření OVO 18.3.2019 - 17.3.2021
OVO-2791/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.453 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 18.3.2019 - 17.3.2021
OVO-2792/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.460 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 18.3.2019 - 17.3.2021
OVO-2793/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.456 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 18.3.2019 - 17.3.2021
OVO-2794/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.447 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v rozpočtové opatření OVO 18.3.2019 - 17.3.2021
OVO-2795/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.454 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 18.3.2019 - 17.3.2021
OVO-2796/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.452 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 18.3.2019 - 17.3.2021