Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-0094/2018 dodatek č. 1 k dražební vyhlášce: objekt ke komerčním účelům nebo k luxusnímu bydlení Sviňišťany, č.p. 25 na pozemku parc.č. 129/2 a pozemky parc.č. 129/1 a 129/4, LV 587, v k.ú. Svinišťany, obec Dolany, okr. Náchod dražební vyhláška ROZ 26.10.2018 - 16.1.2019
OCP-0051/2018 Vyhlášení Grantů hl. m. Prahy - Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019 (s ukončením realizace v roce 2020). granty OCP 25.10.2018 - 28.2.2019
ROZ-0061/2018 oznámení o upuštění dražby s nově stanoveným termínem dražby: objekt ke komerčním účelům nebo k luxusnímu bydlení Sviňišťany, č.p. 25 na pozemku parc.č. 129/2 a pozemky parc.č. 129/1 a 129/4, LV 587, v k.ú. Svinišťany, obec Dolany, okr. Náchod dražební vyhláška ROZ 25.10.2018 - 16.1.2019
OVO-0009/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2742 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0010/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2720 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0011/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2723 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 v kap. 0461 v souvislosti s vratkou neinvestičního transferu MŠMT rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0012/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2733 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OTV MHMP v kap. 01 Rozvoj obce a kap. 02 Městská infrastruktura rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0013/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2727 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0014/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2718 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0015/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2731 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkové organizace Hudební divadlo v Karlíně rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0016/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2714 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0017/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2724 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0054/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2701 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0264 a kap. 0220 v souvislosti s novou inv. akcí v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0055/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2730 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací Divadlo Na zábradlí, Galerie hlavního města Prahy a Městská knihovna v Praze rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0092/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2709 - k návrhu na uzavření smlouvy na realizaci stavby č. 1/4/J90/00 Náhradní zdroje elektrické energie na vybraných čerpacích stanicích pitné vody“ rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020