Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8051/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1794 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8052/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1830 - k návrhu na použití fondu investic příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP - Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8053/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1795 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na krytí rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8054/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1746 - k návrhu na zahájení přípravy nové investiční akce Drážní promenáda a úpravě rozpočtu kapitálových výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8055/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1722 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Obnova centrálních SAN prvků a hw komponent“ rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8056/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1838 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2018 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8057/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1743 - k návrhu na zvýšení neinvestičního příspěvku, úpravu limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkové organizace hl.m. Prahy ROPID rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8058/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1737 - ke zrušení pásmového provozu metra v úseku Ládví - Letňany rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8059/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1837 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8115/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1744 - k návrhu na navýšení provozních prostředků pro zlepšeni stavu čistoty komunikací na území hl.m. Prahy MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8116/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1832 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální investiční dotace z kap. 0544 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8117/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1723 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Rozšíření služeb integrace a konfigurace systému na předávání datových rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8118/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1741 - k zavedení trvalého provozu autobusové linky 216 rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8119/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1759 - k návrhu na poskytnutí jednorázové účelové investiční dotace Vodní záchranné službě ČČK Praha 6, pobočný spolek na financování výstavby nové jímky rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8120/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1765 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 06 - Kultura a cestovní ruch a vytvoření nové investiční akce pod názvem 0000 Obnova pláště Karlova mostu rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020