Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-6932/2018 Malešický statek záměr - Vypůjčit HOM 6.6.2018 - 21.6.2018
HOM-7117/2018 parc. č. 2335/1, 2336/136, 2336/144 v kat. území Chodov záměr - Pronajmout HOM 6.6.2018 - 21.6.2018
HOM-7118/2018 parc. č. 645/1 v kat. území Kamýk záměr - Pronajmout HOM 6.6.2018 - 21.6.2018
TSK-7126/2018 Bělehradská 12, par. č.4178, k.ú.Vinohrady záměr TSK 6.6.2018 - 21.6.2018
TSK-7127/2018 Pod Harfou 68, par.č. 2153/1, k.ú. Vysočany záměr TSK 6.6.2018 - 21.6.2018
TSK-7128/2018 Pod nuselskými schody 1, par. č. 4208, k.ú. Vinohrady záměr TSK 6.6.2018 - 21.6.2018
TSK-7129/2018 Jaromírova , par.č. 3029, k.ú. Nusle záměr TSK 6.6.2018 - 21.6.2018
TSK-7133/2018 pronajmout část komunikace viz příloha záměr TSK 6.6.2018 - 21.6.2018
ODA-7135/2018 SSZ 4.402 Nuselská - Vladimírova rozhodnutí ODA 6.6.2018 - 21.6.2018
OVO-7172/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1435 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2018 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7173/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1401 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7174/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1406 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7175/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1403 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7176/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1432 - k návrhu na použití investičního fondu a fondu odměn příspěvkové organizace Lesy hl.m. Prahy v roce 2018 a k úpravě rozpočtu kapitálových výdajů rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7177/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1404 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020