Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-5048/2018 jiný nebytový prostor č. 535/3 Karlín, č.p. 535, byt. dům na pozemku parc.č. 587 a podíl id. 421/15546 na společ. částech domu a pozemku, LV 586 a 229 v k.ú. Karlín, obec Praha dražební vyhláška ROZ 26.2.2018 - 26.3.2018
OVO-5016/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.34/10 - k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků k 31.12.2017 do rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hlavního města Prahy na r.2018 za rozpočtové opatření OVO 22.2.2018 - 22.2.2020
OVO-5017/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.34/12 - k návrhu záměny zdrojů v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 rozpočtové opatření OVO 22.2.2018 - 22.2.2020
OVO-5040/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.34/45 - k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury z kapitoly 0662 KUC MHMP v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 22.2.2018 - 22.2.2020
OVO-5041/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.34/40 - k návrhu na udělení grantů v oblasti kongresového turismu na rok 2018 rozpočtové opatření OVO 22.2.2018 - 22.2.2020
OVO-5042/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.34/50 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 22.2.2018 - 22.2.2020
OVO-5043/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.34/42 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 06, odboru 62 - KUC MHMP - převod nevyčerpaných rozpočtové opatření OVO 22.2.2018 - 22.2.2020
OVO-5044/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.34/43 - k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 z kap. 06 městským částem hl. m. Prahy rozpočtové opatření OVO 22.2.2018 - 22.2.2020
ROZ-5009/2018 soubor pozemků (zemědělský půdní fond, vodní plocha), LV 304 v k.ú. Nová Říše, obec Nová Říše, okr. Jihlava dražební vyhláška ROZ 22.2.2018 - 10.5.2018
ROZ-4996/2018 objekt k bydlení Mečeříž, č.p. 133 na pozemku parc.č. St. 133, LV 312 v k.ú. Mečeříž, obec Mečeříž, okr. Mladá Boleslav dražební vyhláška ROZ 22.2.2018 - 28.3.2018
SCZ-4976/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Dan Navrátil oznámení SCZ 21.2.2018 - 30.6.2018
SCZ-4990/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Josef Jiřička oznámení SCZ 21.2.2018 - 30.4.2018
SCZ-4991/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Andrea Dutková oznámení SCZ 21.2.2018 - 21.4.2018
ROZ-4974/2018 movitá věc: TATRA T815-290R84 41 300 8X8.2 T81, RZ: 3AF 8873, rok výroby 2006 dražební vyhláška ROZ 21.2.2018 - 29.3.2018
ROZ-4971/2018 automobil TATRA, T815-290R25 28 300 6X6.2 T81, rok výroby 2006, RZ: SAD 0292 dražební vyhláška ROZ 21.2.2018 - 27.3.2018