Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-3467/2017 soubor pozemků (trvalý travní porost nebo orná půda) na LV č. 2009 v k.ú. Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, okr. Kolín dražební vyhláška ROZ 29.11.2017 - 25.1.2018
OVO-3443/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2947 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3444/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2964 - k návrhu na úpravu rozpočtu, na odpis nedobytných pohledávek a na použití fondu investic příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP - rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3445/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2944 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3446/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2946 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3447/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2939 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 09 - INF MHMP v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3448/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2945 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na Program regenerace rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3449/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2948 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 v souvislosti s finančním vypořádáním projektu financovaného z Operačního rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3450/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2981 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů mezinárodního projektu FINERPOL v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3451/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2988 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3452/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2965 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0504 a kap. 0924 rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3453/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2940 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport a úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže hlavního rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3454/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2989 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání peněžních fondů příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
SCZ-3433/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Vladimír Matěna oznámení SCZ 28.11.2017 - 31.1.2018
ROZ-3437/2017 podíl 1/1 - byt č. 31/5, budova Purkarec, č.p. 31, byt. dům, na pozemku parc.č. St. 20/3 a 20/1 včetně podílu 5854/34568 na společných částech domu a pozemku , LV č. 940 v k.ú. Purkarec, obec Hluboká nad Vltavou, okr. České Budějovice dražební vyhláška ROZ 28.11.2017 - 24.1.2018