Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-4956/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.348 - k návrhu na převedení finančních prostředků z roku 2017 do roku 2018 odboru FON MHMP rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4957/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.353 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektu Řídící systém Centra GEN“ z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4958/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.352 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektu Paralelní edukační centrum (PEC)“ z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4959/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.343 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé školství na rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4960/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.354 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektu Projekt komplexního řešení kvality vnitřního prostředí na středních školách zřizovaných rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4961/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.355 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu v kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-5064/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.295 - k záměru odboru informatiky MHMP na realizaci veřejné zakázky HW infrastruktura a SW licence pro běh aplikačního řešení MOS“ a ke jmenování rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
SCZ-4919/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Antonín Kratochvíl oznámení SCZ 20.2.2018 - 20.4.2018
ROZ-4931/2018 stavba bez čp/če na pozemku parc.č. 3646/4 a 3647/2 (pozemek jiného vlastníka), LV 2422 v k.ú. Libeň, obec Praha dražební vyhláška ROZ 20.2.2018 - 18.4.2018
ROZ-4934/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/6 - byt č. 401/9 Malá Strana, č.p. 401, byt. dům na pozemku parc.č. 358 a podíl 760/12594 na společ. částech domu a pozemku, LV 1371 v k.ú. Malá Strana, obec Praha dražební vyhláška ROZ 20.2.2018 - 29.3.2018
SCZ-4893/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jana Dolejší oznámení SCZ 19.2.2018 - 31.5.2018
SCZ-4892/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Hana Pospíšilová oznámení SCZ 19.2.2018 - 19.4.2018
SCZ-4891/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecné praktické lékařství pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 19.2.2018 - 6.4.2018
ROZ-4890/2018 spoluvlastnický podíl 2/3 - objekt k bydlení, Velká Javorská, č.p. 43 na pozemku parc.č. 15, LV 18 + vedlejší dřevěná stavba v k.ú. Velká Javorská, obec Žandov, okr. Česká Lípa dražební vyhláška ROZ 19.2.2018 - 28.3.2018
ROZ-4887/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/18 - pozemky parc.č. 435/2 (ostatní komunikace) a parc.č. 550/7 (zemědělský půdní fond), LV 12 v k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 19.2.2018 - 22.3.2018