Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ZSP-9157/2018 Vyhlášení Dotace hlavního města Prahy - Program podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2019 granty ZSP 10.9.2018 - 31.12.2018
PRI-9151/2018 Výzva č. 20 Nositele ITI - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu II. oznámení PRI 10.9.2018 - 22.10.2018
ODA-9096/2018 Výzva neznámému vlastníkovi vraku odstaveného na komunikaci Prosecká veřejná vyhláška ODA 8.9.2018 - 9.11.2018
ODA-9092/2018 Návrh opatření obecné povahy místní úpravy na pozemní komunikaci Českobrodská - omezení průjezdu vozidel těžších než 3,5t městskou částí Praha Dolní Počernice veřejná vyhláška ODA 8.9.2018 - 23.10.2018
PRI-9104/2018 Změna ve výzvě zprostředkujícího subjektu ITI č. 14 - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol II. - revize k 7. 9. 2018 oznámení PRI 7.9.2018 - 30.10.2018
SCZ-9041/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru dětská a dorostová psychiatrie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 7.9.2018 - 19.10.2018
SCZ-9042/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecná sestra - domácí péče pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 7.9.2018 - 19.10.2018
ROZ-9081/2018 spoluvlastnický podíl 1/2 - pozemek parc.č. 1016//1 (trvalý travní porost), LV 383, v k.ú. Dražice u Tábora, obec Dražice, okr. Tábor dražební vyhláška ROZ 7.9.2018 - 17.10.2018
OVO-9131/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/43 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů (opravy ulice Krymské,Zhořelecké a Libeňského mostu) MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9140/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/79 - k návrhu na změnu účelu části investičních dotací ponechaných MČ Praha - Suchdol k využití v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9141/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/46 - k návrhu na navýšení prostředků na letní údržbu MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9142/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/50 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha-Dolní Počernice, MČ Praha 19, MČ Praha-Čakovice, MČ Praha- Kolovraty, MČ Praha-Přední Kopanina, MČ Praha 14 a MČ Praha 8 a rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9143/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/20 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2018 u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9144/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/31 - k návrhu na uzavření smlouvy č. 110/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9145/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/40 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Praha v roce 2018 a poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy městské části Praha 14 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020