Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-7193/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1400 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer určený městské části Praha 6 na projekt spolufinancovaný EU v rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7194/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1434 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7195/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1373 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OTV MHMP v kap. 02 Městská infrastruktura a navýšení CIN u stavby č. 42699 Rekonstrukce ulice rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7196/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1411 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7197/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1409 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
ROZ-7119/2018 spoluvlastnický podíl id.1/4 - pozemek parc.č. 124/1 (zahrada), včetně příslušenství (přístřešek a oplocení), LV 743 v k.ú. Přišimasy, obec Přišimasy, okr. Kolín dražební vyhláška ROZ 5.6.2018 - 12.7.2018
OCP-7120/2018 EIA - závěr zjišťovacího řízení záměru „SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, využití volné kapacity v prostoru I. etapy skládky, k. ú. Ďáblice“ oznámení OCP 5.6.2018 - 26.6.2018
HOM-7028/2018 pozemek parc. č. 232/457 k.ú. Černý Most záměr - Vypůjčit HOM 5.6.2018 - 22.6.2018
ROZ-7125/2018 odročení dražby nařízené na 31.5.2018: soubor pozemků Vracov, LV 4703 (ostatní plocha, zemědělský půdní fond) v k.ú. Vracov, obec Vracov, okr. Hodonín, na neurčito dražební vyhláška ROZ 5.6.2018 - 21.6.2018
HOM-6977/2018 pozemky parc. č. 4454/51 a 4454/52 k.ú. Horní Počernice záměr - Pronajmout HOM 4.6.2018 - 21.6.2018
ROZ-7060/2018 spoluvlastnický podíl 1/30 - garážové stání č. 1710/106 Nusle, budova č.p. 1710, byt. dům na pozemku parc.č. 365 a spoluvlastnický podíl 8224/60494 na společ. částech budovy a pozemku, LV č. 7403 a 6338 v k.ú. Nusle, obec Praha dražební vyhláška ROZ 1.6.2018 - 13.9.2018
OCP-7066/2018 IPPC - informace o vydání 8. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení "Teplárna Veleslavín", Na hradním vodovodu 42, 162 00 Praha 6 provozovatele Veolia Energie Praha, a.s., IČ 03669564 rozhodnutí OCP 1.6.2018 - 1.7.2018
ZSP-7070/2018 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace hl. m. Prahy Dětské centrum Paprsek, se sídlem Šestajovická 580/19, 198 00 Praha 9 konkursy na ředitele / ředitelky městských organizací ZSP 1.6.2018 - 29.6.2018
ROZ-7044/2018 spoluvlastnický podíl 1/66 - soubor lesních pozemků, LV 21 v k.ú. Vinařice u Suchomast, obec Vinařice, okr. Beroun dražební vyhláška ROZ 31.5.2018 - 18.7.2018
ROZ-7037/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/4 - byt č. 1126/29 Krč, č.p. 1126, 1127, byt. dům na pozemku parc.č. 2869/10, 2869/11 a podíl 342/34341 na společ. částech domu a pozemku, LV 5757 včetně příslušenství (sklep), v k.ú. Krč, obec Praha dražební vyhláška ROZ 31.5.2018 - 12.7.2018