Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-3423/2017 spoluvlastnický podíl 1/6 - rodinný dům Běrunice, č.p. 111 na pozemku parc.č. St. 77/5 a pozemek parc.č. 202/37 (orná půda), LV č. 127 v k.ú. Běrunice, obec Běrunice, okr. Nymburk dražební vyhláška ROZ 28.11.2017 - 17.1.2018
SCZ-3414/2017 Oznámení o ukončení činnosti ZZ - MUDr. Jaroslava Rádlová oznámení SCZ 27.11.2017 - 26.1.2018
SCZ-3387/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Marta Pavlatová oznámení SCZ 24.11.2017 - 23.1.2018
SLU-3363/2017 Vyhlášení popisu věci ve věci zajištěného neregistrovaného ohořelého vraku motorového vozidla Renault Megane, stříbrné barvy, bez SPZ, Č. j.: KRPA-655-119/ČJ-2017-001376-Mat vyhláška SLU 23.11.2017 - 23.5.2018
ROZ-3364/2017 SJM - byt č. 1054/1 Řepy, byt. dům č.p. 1053-1055 na pozemcích parc.č. 1142/42-44, LV č. 5996 a podíl 738/34378 na společ. částech domu a pozemku v k.ú. Řepy, obec Praha (odročení dražby - zahájení insolvence) dražební vyhláška ROZ 23.11.2017 - 14.2.2018
ROZ-3370/2017 č.j. 2441/105 (ateliér) Újezd nad Lesy, č.p. 2441, byt. dům na pozemku parc.č. 577/124 a podíl 556/3940 na společ. částech domu a pozemku, vše na LV č. 4472, v k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 23.11.2017 - 25.1.2018
SCZ-3372/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jitka Podsedníčková oznámení SCZ 23.11.2017 - 22.1.2018
SCZ-3345/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Richard Mindžák oznámení SCZ 22.11.2017 - 21.1.2018
SCZ-3346/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jitka Toušková oznámení SCZ 22.11.2017 - 21.1.2018
OVO-3324/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2891 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3325/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2913 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3326/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2855 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru na podporu projektu k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě a úpravu rozpočtu v rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3327/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2868 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum sociálních služeb Praha a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3328/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2889 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3329/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2845 - k záměru odboru informatiky MHMP na realizaci veřejné zakázky Služby systémové podpory SW produktů ArcGIS“ (geografický informační systém) a ke rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019