Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-1683/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Václava Andelová oznámení SCZ 28.1.2019 - 1.4.2019
SCZ-1684/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Barbora Muláčková oznámení SCZ 28.1.2019 - 1.4.2019
SCZ-1680/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Radka Soušková oznámení SCZ 26.1.2019 - 26.3.2019
FON-1665/2019 42. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II granty FON 25.1.2019 - 28.11.2019
OVO-1666/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.3/5 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2019 a poskytnutí účelové jednorázové neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ Praha 16 a MČ Prah rozpočtové opatření OVO 24.1.2019 - 23.1.2021
OVO-1667/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.3/11 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP - Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 24.1.2019 - 23.1.2021
OVO-1668/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.3/8 - k návrhu na úpravu běžných výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 24.1.2019 - 23.1.2021
OVO-1669/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.3/14 - k návrhu na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji rozpočtové opatření OVO 24.1.2019 - 23.1.2021
ROZ-1636/2019 bydlení, Černošice, č.p. 166, na pozemku parc.č. 176, garáž na pozemku parc.č. 177, stavba bez čp/če (jiná stavba) na pozemku parc.č. 178/2, pozemek parc.č. 178/1 a 179 (zahrada), LV 395, v k.ú. Černošice, obec Černošice, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 24.1.2019 - 4.4.2019
ROZ-1648/2019 spoluvlastnický podíl 4/15 - soubor pozemků: pozemek parc.č. 155/1 (trvalý travní porost) a pozemky parc.č. 155/5, 155/19, 156/5 a 156/10 (ostatní plocha), LV 229, v k.ú. Zvíkovec, obec Zvíkovec, okr. Rokycany dražební vyhláška ROZ 24.1.2019 - 3.4.2019
SCZ-1594/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D. oznámení SCZ 23.1.2019 - 31.3.2019
ROZ-1575/2019 id. podíl 678/20850 - stavby bez čp/če (garáže) na pozemcích parc.č. 65/14, 65/15, 65/16, 65/17 a pozemky parc.č. 65/1, 65/7, 65/12, 65/13 a 1875/1 (vodní nebo ostatní plocha), LV 3110, v k.ú. Řepy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 22.1.2019 - 29.3.2019
OVO-1567/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.55 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací hl.m. Prahy na rozpočtové opatření OVO 21.1.2019 - 20.1.2021
OVO-1568/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.56 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací hl.m. Prahy na rozpočtové opatření OVO 21.1.2019 - 20.1.2021
OVO-1569/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.58 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy na rok 2019 rozpočtové opatření OVO 21.1.2019 - 20.1.2021