Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-5356/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru oftalmologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 13.3.2018 - 25.4.2018
ROZ-5405/2018 objekt k bydlení Svobodné Dvory, č.p. 232 na pozemku parc.č. St. 267/3 a stavby (7) bez čp/če s pozemky a rekreační plochy, LV č. 21679, včetně příslušenství, v k.ú. Svobodné Dvory, obec Hradec Králové dražební vyhláška ROZ 13.3.2018 - 24.4.2018
SCZ-5381/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Miroslava Klimešová oznámení SCZ 12.3.2018 - 11.5.2018
SLU-5373/2018 Vyhlášení konkurzu na pozici ředitelky/ředitele Domu dětí a mládeže (DDM Praha 5 -Smíchov, Praha 6 - Řepy, Praha 6 - Suchdol, Praha 7 - Holešovice), jehož znění bylo dne 6. 3. 2018 schváleno usnesením Rady HMP č. 407 konkursy na ředitele / ředitelky městských organizací SLU 12.3.2018 - 30.4.2018
ROZ-5385/2018 stavba bez čp/če Třeboradice, (bydlení), na pozemku parc.č. 147/5 a pozemek parc.č. 147/4 (ostatní plocha), LV č. 303, včetně příslušenství (kotel na tuhá paliva, hliníková pergola, kuchyňská linka s elektrickým sporákem), v k.ú. Třeboradice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 12.3.2018 - 24.4.2018
SCZ-5334/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Dana Novotná oznámení SCZ 9.3.2018 - 8.5.2018
SCZ-5335/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jaroslav Hála oznámení SCZ 9.3.2018 - 8.5.2018
SCZ-5336/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Franzei Pharma s.r.o. oznámení SCZ 9.3.2018 - 8.5.2018
SCZ-5339/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - PharmDr. Katarina Reháková oznámení SCZ 9.3.2018 - 8.5.2018
SCZ-5340/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jiří Hančil oznámení SCZ 9.3.2018 - 8.5.2018
ROZ-5363/2018 spoluvlastnický podíl 1/6 - byt č. 2605/23 Žižkov, č.p. 2604, 2605, byt. dům na pozemku parc.č. 2852/1 2 853/4 a podíl 480/21240 na společ. částech domu a pozemku, LV 8057 v k.ú. Žižkov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.3.2018 - 3.5.2018
ROZ-5332/2018 rodinný dům Háje, č.p. 31 na pozemku parc.č. 104, LV č. 348 včetně příslušenství (vedlejší stavby) v k.ú. Háje, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.3.2018 - 24.4.2018
ROZ-5302/2018 byt č. 2119/20 Vinohrady, č.p. 2119, byt. dům, na pozemku parc.č. 1049 a podíl 564/15993 na společ. částech domu a pozemku, LV 4717 v k.ú. Vinohrady, obec Praha dražební vyhláška ROZ 8.3.2018 - 24.4.2018
ROZ-5262/2018 odročení dražby: byt č. 1279/5 Krč, č.p. 1279, byt. dům na pozemku parc.č. 2869/42 a podíl 618/16050 na společ. částech domu a pozemku, LV 9773 v k.ú. Krč, obec Praha dražební vyhláška ROZ 7.3.2018 - 9.5.2018
ROZ-5272/2018 odročení dražby: rodinný dům Řitka, č.p. 271 na pozemku parc.č. St. 580 a pozemky parc.č. 217/9 a 219/20 (zem. půdní fond), LV 634, v k.ú. Řitka, obec Řitka, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 7.3.2018 - 9.5.2018