Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2628/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.379 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 11.3.2019 - 10.3.2021
OVO-2629/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.380 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 11.3.2019 - 10.3.2021
OVO-2630/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.405 - k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci z MPSV u projektu Školní obědy rozpočtové opatření OVO 11.3.2019 - 10.3.2021
OVO-2631/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.406 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a rezervního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce rozpočtové opatření OVO 11.3.2019 - 10.3.2021
OVO-2632/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.400 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku rozpočtové opatření OVO 11.3.2019 - 10.3.2021
OVO-2633/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.371 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura rozpočtové opatření OVO 11.3.2019 - 10.3.2021
OVO-2634/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.413 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP rozpočtové opatření OVO 11.3.2019 - 10.3.2021
OVO-2635/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.376 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 11.3.2019 - 10.3.2021
SCZ-2596/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - BRANDEIS CLINIC, s.r.o. oznámení SCZ 9.3.2019 - 9.5.2019
SCZ-2496/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru psychiatrie pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 8.3.2019 - 23.4.2019
ROZ-2547/2019 byt č. 2855/464, Žižkov, č.p. 2855, byt. dům, na pozemku parc.č. 4238/1 a 4250/8 a podíl 8229/5633671, včetně příslušenství: technická místnost, sklep, terasa, parkovací stání v P.P., vše LV 21852, LV 13178, v k.ú. Žižkov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 7.3.2019 - 26.4.2019
ROZ-2536/2019 byt č. 580/18, Troja, č.p. 578-582, byt. dům, na pozemku parc.č. 1160/16 a podíl 2292/298943 na společ. částech pozemku a domu, LV 7155 a LV 1018 (+ lodžie a sklepní kóje) a soubor movitých věcí (vybavení bytu), v k.ú. Troja, obec Praha dražební vyhláška ROZ 6.3.2019 - 26.4.2019
ROZ-2506/2019 spoluvlastnický podíl 1/2 - pozemek parc.č. 106/46 (zemědělský půdní fond), LV 2760, v k.ú. Brnky, obec Zdiby, okr. Praha-východ dražební vyhláška ROZ 6.3.2019 - 24.4.2019
ROZ-2495/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - rodinný dům, Okřísky, na pozemku parc.č. St. 107/1, pozemky parc.č. 388/11, 388/16 a 388/25 (ostatní plocha nebo zahrada), LV 12, Okřísky, obec Okřísky, okr. Třebíč dražební vyhláška ROZ 5.3.2019 - 25.4.2019
OVO-2466/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.330 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku rozpočtové opatření OVO 4.3.2019 - 3.3.2021