Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-4809/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.284 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
OVO-4810/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.286 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
OVO-4811/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.266 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
ROZ-4784/2018 stavba bez čp/če Záběhlice na pozemku parc.č. 5190/34 a pozemky (zahrady) parc.č. 5190/1 a 5190/24 s příslušenstvím (trvalé porosty), LV 11427 v k.ú. Záběhlice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 13.2.2018 - 12.4.2018
ROZ-4759/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - stavba Dejvice, bez čp/če, na pozemku parc.č. 4765/16, LV 2841 v k.ú. Dejvice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 12.2.2018 - 5.4.2018
ROZ-4766/2018 rodinný dům Benice, č.p. 41 (stavba není součástí pozemku parc.č. 71), LV 184 v k.ú. Benice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 12.2.2018 - 28.3.2018
ROZ-4740/2018 spoluvlastnický podíl 1/4: soubor pozemků parc.č. 4396/2, 4420/26 a 4451/2 ((zem. půdní fond, manipulační plocha), LV 3047 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.2.2018 - 7.5.2018
SCZ-4703/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru psychiatrie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 9.2.2018 - 22.3.2018
SCZ-4704/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru ortodoncie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 9.2.2018 - 22.3.2018
SCZ-4723/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Zoran Petrovič oznámení SCZ 8.2.2018 - 8.4.2018
SCZ-4725/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Marek Šlais oznámení SCZ 8.2.2018 - 8.4.2018
SCZ-4705/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Martin Kárník oznámení SCZ 7.2.2018 - 7.4.2018
SCZ-4706/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Bronislav Kobeda oznámení SCZ 7.2.2018 - 7.4.2018
OVO-4687/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.218 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4688/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.220 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020