Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-3708/2019 Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství opatření OCP 1.5.2019 - 31.12.2022
SLU-3702/2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením oznámení SLU 1.5.2019 - 30.7.2019
OVO-3717/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.774 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 29.4.2019 - 28.4.2021
OVO-3718/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.805 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 29.4.2019 - 28.4.2021
OVO-3719/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.781 - k návrhu na vrácení neinvestičních příspěvků na výkon pěstounské péče od MČ hl. m. Prahy Úřadu práce České republiky rozpočtové opatření OVO 29.4.2019 - 28.4.2021
OVO-3720/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.778 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z rozpočtové opatření OVO 29.4.2019 - 28.4.2021
OVO-3721/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.780 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 2 na rozpočtové opatření OVO 29.4.2019 - 28.4.2021
OVO-3722/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.777 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze Státního fondu životního prostředí určené pro MČ HMP a rozpočtové opatření OVO 29.4.2019 - 28.4.2021
OVO-3723/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.775 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 29.4.2019 - 28.4.2021
OVO-3724/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.802 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2019 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou (domy dětí a rozpočtové opatření OVO 29.4.2019 - 28.4.2021
OVO-3725/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.803 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a rezervního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce rozpočtové opatření OVO 29.4.2019 - 28.4.2021
OVO-3726/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.809 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků projektů OP Z a OP PPR do roku 2019 rozpočtové opatření OVO 29.4.2019 - 28.4.2021
OVO-3727/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.806 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 29.4.2019 - 28.4.2021
OVO-3728/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.779 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer určený městské části Praha 9 na projekt spolufinancovaný EU v rámci rozpočtové opatření OVO 29.4.2019 - 28.4.2021
OVO-3729/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.801 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2019 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich rozpočtové opatření OVO 29.4.2019 - 28.4.2021