Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-6972/2018 spoluvlastnický podíl 783/17396 na pozemku parc.č. 81/2, LV 471 v k.ú. Veveří, obec Brno, okr. Brno-město dražební vyhláška ROZ 28.5.2018 - 16.8.2018
ROZ-6974/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - stavba bez čp/če (garáž) na pozemku parc.č. 192, LV 103 v k.ú. Satalice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 28.5.2018 - 11.7.2018
ROZ-6978/2018 56 ks cenných papírůl (akcií) společnosti SMART Comp. a.s., o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč/1 ks dražební vyhláška ROZ 28.5.2018 - 29.6.2018
ROZ-6971/2018 podnik (obchodní závod) POLDI s.r.o. a podnik POLDI TRADE a.s.; stavby bez čp/če a pozemky na LV č. 31647 a 31603 v k.ú. Dubí u Kladna a na LV č. 20273 a 19222 v k.ú. Kladno a dále movitý majetek, pohledávky, listinné akcie aj. dražební vyhláška ROZ 28.5.2018 - 27.6.2018
UZR-6849/2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (dopravní infrastruktura – koridor železnice v úseku Dejvice - Veleslavín) veřejná vyhláška UZR 24.5.2018 - 2.7.2018
ROZ-6875/2018 pozemky parc.č. 78 a 1749/6 (zemědělský půdní fond), LV 374 (přípojky IS) v k.ú. Dolní Habartice, obec Dolní Habartice, okr. Děčín dražební vyhláška ROZ 23.5.2018 - 12.9.2018
ROZ-6873/2018 movité věci: obraz nástěnný, malba-stromy (1 ks); obraz nástěnný, malba-kostel (1 ks) dražební vyhláška ROZ 23.5.2018 - 22.6.2018
ROZ-6880/2018 SALENTO PÁNVE (24cm) á 4 ks; SALENTO PÁNVE (20 cm) á 4 ks; SALENTO PÁNVE (28 cm) á 4 ks. Pánve budou draženy jednotlivě á 4 ks. dražební vyhláška ROZ 23.5.2018 - 22.6.2018
ROZ-6882/2018 movitá věc: btv-plochy, černá barva-s do opotřebený (1 ks) dražební vyhláška ROZ 23.5.2018 - 22.6.2018
ROZ-6884/2018 movitá věc: pc, šedé (1 ks) dražební vyhláška ROZ 23.5.2018 - 22.6.2018
OVO-6902/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1149 - k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP - Zdravotnická rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6903/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1172 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6904/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1159 - k aktualizaci dokumentu Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2018 - 2022 rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6905/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1169 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6906/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1187 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02, 04 a 05 v souvislosti s realizací energeticky úsporných opatření I. rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020