Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SVM-3124/2018 Mezinárodní designérská soutěž o návrh na nové prvky pražského mobiliáře – uliční vybavení veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise SVM 13.11.2017 - 14.11.2018
OCP-3115/2018 Restaurátorské práce - autorské objekty na dětském hřišti Kaštánek ve Stromovce veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 13.11.2017 - 13.11.2018
SVM-3125/2018 Mezinárodní designérská soutěž o návrh na nové prvky pražského mobiliáře – uliční vybavení veřejná zakázka - Předběžný výsledek hodnocení nabídek SVM 13.11.2017 - 13.11.2018
ROZ-3033/2017 stavby Habrovany bez čp/če na pozemcích parc.č. St. 110 a 111 a pozemky parc.č. St. 116, 123 a 133 (zbořeniště); pozemky parc.č. 426/5 a 437/6 (ostatní), vše LV č. 109 v k.ú. Habrovany u Řehlovic, okr. Ústí nad Labem dražební vyhláška ROZ 8.11.2017 - 30.1.2018
OVO-3007/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2712 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3008/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2731 - k rozpočtovému opatření MČ Praha 10 na rok 2017 - motivační odměny zaměstnancům hl.m. Prahy zařazeným do orgánů Městské policie hl.m. Prahy, OŘ rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3009/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2683 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Zajištění služeb databázového prostředí Oracle“ rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3010/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2743 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3011/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2742 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3012/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2684 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Dodávka HW pro potřeby ISMP - POVS (Informační systém Městské policie rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3013/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2741 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3014/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2714 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3015/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2733 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v kap. 07 a 09 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3016/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2713 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3017/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2732 - k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy o účelovou dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 6 a navýšení limitu rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019