Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-4689/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.219 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4690/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.221 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4691/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.217 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2018 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4692/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.211 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění bydlení rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4693/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.210 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4694/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.209 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4695/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.198 - k návrhu dopravních opatření v železniční dopravě v rámci systému PID – nostalgické vlaky rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4758/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.194 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Bezpečný perimetr sítě MHMP“ rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
ROZ-4664/2018 rodinné domy Sobín, č.p. 161,162,163 a 164 na pozemku parc.č. 230/112, 114, 116 a 118. Pozemky parc.č. 230/111, 230/113, 230/115 a 230/117 (zahrady) u jednotlivých domů, LV 2175 a LV 2224 v k.ú. Sobín, obec Praha dražební vyhláška ROZ 5.2.2018 - 11.4.2018
SCZ-4644/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Růžena Moravcová oznámení SCZ 2.2.2018 - 1.4.2018
PRI-4616/2018 Výzva č. 10 Zprostředkujícího subjektu ITI - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T II. oznámení PRI 1.2.2018 - 30.4.2018
ROZ-4615/2018 byt č. 353/26 Střížkov, č.p. 352,353, byt. dům na pozemku parc.č. 614 a podíl 708/39081 na společ. částech nemovitostí, LV 6510 v k.ú. Střížkov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 1.2.2018 - 28.3.2018
SCZ-4552/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Alena Vodáková oznámení SCZ 31.1.2018 - 30.4.2018
OVO-4575/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.172 - k návrhu na zajištění zvýšeného provozu a financování přívozů PID jako náhrady za využití lávek pro pěší a na převod nevyčerpaných finančních rozpočtové opatření OVO 30.1.2018 - 30.1.2020
OVO-4576/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.175 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí určený na úhradu rozpočtové opatření OVO 30.1.2018 - 30.1.2020