Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OPP-7640/2018 Oznámení změny termínu podávání žádostí o grant hl. m. Prahy do V. kola grantového programu k Výročí 100 let vzniku samostatného čs státu a 25 let ČR v 2018 oznámení OPP 26.6.2018 - 5.9.2018
ZIO-7649/2018 Volby do zastupitelstev MČ - doplnění seznamu MČ, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m. Prahy a zveřejnění potřebného počtu podpisů na petici - MČ Praha - Křeslice oznámení ZIO 25.6.2018 - 6.10.2018
ROZ-7635/2018 pozemek parc.č. 550 (zahrada), LV 188 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, okr. Ostrava-město dražební vyhláška ROZ 25.6.2018 - 25.9.2018
ROZ-7645/2018 objekt k bydlení Jiřice, č.p. 60 na pozemku parc.č. St. 84 a pozemek parc.č. 430/1 (zahrada), LV 485 v k.ú. Jiřice u Humpolce, obec Jiřice, okr. Pelhřimov dražební vyhláška ROZ 25.6.2018 - 10.9.2018
ROZ-7647/2018 pozemek parc.č. 1599/11 (ostatní plocha), LV 414 v k.ú. Dolní Počernice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 25.6.2018 - 21.8.2018
SCZ-7608/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - LC Anděl-esthetic s.r.o. oznámení SCZ 22.6.2018 - 22.8.2018
ROZ-7595/2018 odročení dražby na neurčito: podíl 1/2 rodinný dům č.p. 183 Bohnice, na pozemku parc.č. 304/8; pozemek parc.č. 304/2 (zahrada), s příslušenstvím ( přípojky IS), na LV 19, v k.ú. Bohnice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 21.6.2018 - 3.9.2018
ZIO-7549/2018 Volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy - oznámení o potřebném počtu podpisů na petici oznámení ZIO 20.6.2018 - 6.10.2018
ZIO-7550/2018 Volby do zastupitelstev MČ - oznámení o potřebném počtu podpisů na petici oznámení ZIO 20.6.2018 - 6.10.2018
ZIO-7552/2018 Volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy - oznámení o počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022 oznámení ZIO 20.6.2018 - 6.10.2018
ZIO-7553/2018 Volby do zastupitelstev MČ - seznam MČ, kterým se kandidátní listiny podávají přímo oznámení ZIO 20.6.2018 - 6.10.2018
ZIO-7554/2018 Volby do zastupitelstev MČ - seznam MČ, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m. Prahy oznámení ZIO 20.6.2018 - 6.10.2018
ODA-7503/2018 OOP - povodně 2018 opatření ODA 20.6.2018 - 23.9.2018
OVO-7518/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1630 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7581/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1570 - k pořízení územní studie Sídliště Ďáblice a převodu neinvestičního příspěvku na její zpracování rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020