Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-4577/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.157 - k návrhu na zajištění investorské a projektové přípravy a realizace stavby Obnova Trojské lávky včetně úpravy rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 03 - rozpočtové opatření OVO 30.1.2018 - 30.1.2020
OVO-4578/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.171 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2018 v souvislosti s úplatným nabytím pozemků pro výstavbu trasy metra I. D rozpočtové opatření OVO 30.1.2018 - 30.1.2020
SCZ-4550/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Mgr. Lucie Melounová Šimková oznámení SCZ 30.1.2018 - 31.3.2018
SCZ-4551/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Hana Jakoubková oznámení SCZ 30.1.2018 - 31.3.2018
ROZ-4522/2018 byt č. 1566/5 Stodůlky, č.p. 1565-1569, byt. dům na pozemku parc.č. 155/10-155/13 a podíl 437/630651 na společ. částech domu a pozemku, LV 5072 v k.ú. Stodůlky, obec Praha dražební vyhláška ROZ 29.1.2018 - 11.4.2018
SCZ-4537/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Ingrid Janíková oznámení SCZ 29.1.2018 - 31.3.2018
SCZ-4518/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Vladimíra Poláková oznámení SCZ 29.1.2018 - 30.3.2018
SCZ-4519/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Renata Vlasáková oznámení SCZ 29.1.2018 - 30.3.2018
SCZ-4520/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Marie Codrová oznámení SCZ 29.1.2018 - 30.3.2018
OVO-4482/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.33/48 - k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu rozpočtové opatření OVO 25.1.2018 - 25.1.2020
OVO-4483/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.33/18 - k získání 100% akciového podílu hl.m.Prahy ve společnosti Pražské služby, a.s. rozpočtové opatření OVO 25.1.2018 - 25.1.2020
OVO-4484/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.33/41 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2018 a poskytnutí rozpočtové opatření OVO 25.1.2018 - 25.1.2020
KUC-4477/2018 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2018 NAD 200.000 Kč granty KUC 25.1.2018 - 31.1.2019
KUC-4478/2018 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2018 NAD 200.000 Kč INVESTIČNÍ granty KUC 25.1.2018 - 31.1.2019
KUC-4479/2018 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÉ VÍCELETÉ GRANTY KUL 2019 - 2022 granty KUC 25.1.2018 - 31.1.2019