Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
FON-3563/2019 43. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR - Nákup plně bezemisních elektrobusů se statickým i dynamickým dobíjením a budování nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy granty FON 24.4.2019 - 25.6.2020
OVO-3645/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.743 - k návrhu na úpravu kapitálových výdajů v kap. 09 - Vnitřní správa v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 23.4.2019 - 22.4.2021
OVO-3647/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.753 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 23.4.2019 - 22.4.2021
OVO-3648/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.742 - k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do roku 2019 odboru FON MHMP a úpravu rozpočtu v kap. 09 rozpočtové opatření OVO 23.4.2019 - 22.4.2021
OVO-3649/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.752 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 23.4.2019 - 22.4.2021
HOM-3539/2019 rodinný dům, Čimice, č.p. 622, na pozemku parc.č. 1125/51 a pozemek parc.č. 1125/50 (zeleň), LV 638, v k.ú. Čimice, obec Praha dražební vyhláška HOM 23.4.2019 - 18.9.2019
HOM-3542/2019 odročení dražby: spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům Hodkovičky, č.p. 32 na pozemku parc.č. 503 a pozemek (zahrada) parc.č. 504, LV 409 v k.ú. Hodkovičky, obec Praha, z důvodu probíhající insolvence, na 20.6.2019 dražební vyhláška HOM 23.4.2019 - 20.6.2019
OPP-3484/2019 České dědictví UNESCO - Oznámení o konání VH a Závěrečný účet 2018 ČDU oznámení OPP 17.4.2019 - 30.6.2019
OPP-3486/2019 České dědictví UNESCO - Povinně zveřejňované údaje sdělení OPP 17.4.2019 - 30.6.2019
OPP-3487/2019 České dědictví UNESCO - Návrh rozpočtu na rok 2019 sdělení OPP 17.4.2019 - 30.6.2019
OPP-3488/2019 České dědictví UNESCO - Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2022 (návrh) sdělení OPP 17.4.2019 - 30.6.2019
SCZ-3494/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Květuše Répalová oznámení ZDR 17.4.2019 - 30.6.2019
OVO-3504/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.686 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 15.4.2019 - 14.4.2021
OVO-3505/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.705 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 15.4.2019 - 14.4.2021
OVO-3506/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.702 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl. m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 15.4.2019 - 14.4.2021