Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2298/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.289 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu Ministerstva práce a rozpočtové opatření OVO 25.2.2019 - 24.2.2021
OVO-2299/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.278 - k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v kap. 0254 v souvislosti se zajištěním akce Cervia Citta Giardino - Maggio in Fiore 2019 rozpočtové opatření OVO 25.2.2019 - 24.2.2021
OVO-2300/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.282 - k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků k 31. 12. 2018 do rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hlavního města Prahy na r. 2019 pro rozpočtové opatření OVO 25.2.2019 - 24.2.2021
OVO-2301/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.286 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 25.2.2019 - 24.2.2021
OVO-2302/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.281 - k návrhu na úpravu běžných výdajů na rok 2019 INV MHMP a RFD - SK MHMP pro zajištění běžné, letní a zimní údržby dokončených a nevyvedených rozpočtové opatření OVO 25.2.2019 - 24.2.2021
SCZ-2291/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Pavel Kučera oznámení SCZ 25.2.2019 - 30.4.2019
SCZ-2287/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Yulia Apanasevich oznámení SCZ 25.2.2019 - 25.4.2019
ROZ-2280/2019 byt č. 467/6, Letňany, č.p. 467, byt. dům, na pozemku parc.č. 629/109 a podíl 694/18761 na společných částech domu a pozemku, (sklep + lodžie), LV 2810, v k.ú. Letňany, obec Praha dražební vyhláška ROZ 25.2.2019 - 24.4.2019
ROZ-2282/2019 podíl id. 3/576 - vodní dílo (hráz) na pozemku parc.č. 1595/4, soubor pozemků parc.č. 1595/2, 1595/3, 1595/5 (sportoviště, rekreační plocha), LV 7004, v k.ú. Troja, obec Praha dražební vyhláška ROZ 25.2.2019 - 24.4.2019
ROZ-2283/2019 podíl 1/576 - vodní dílo (hráz) na pozemku parc.č. 1595/4, soubor pozemků parc.č. 1595/2, 1595/3, 1595/5 (sportoviště, rekreační plocha), LV 7004, v k.ú. Troja, obec Praha dražební vyhláška ROZ 25.2.2019 - 24.4.2019
ROZ-2215/2019 penzion, Dlouhé, č.p. 13, na pozemku parc.č. St. 10/1 a 3 samostatné stavby s ubytovacími kapacitami, byt 3+kk pro správce, rozsáhlé pozemky, bazén, vířivka aj., LV 562, v k.ú. Dlouhé, obec Nový Hrádek, okr. Náchod dražební vyhláška ROZ 21.2.2019 - 23.4.2019
SCZ-2184/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jana Motejzíková oznámení SCZ 20.2.2019 - 20.4.2019
OVO-2101/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.204 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 18.2.2019 - 17.2.2021
OVO-2102/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.199 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 18.2.2019 - 17.2.2021
OVO-2103/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.197 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 18.2.2019 - 17.2.2021