Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0026/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2743 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou (střední odborná rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0027/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2721 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0028/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2717 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky v rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0029/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2728 - k návrhu na použití fondu investic u příspěvkové organizace Městská nemocnice následné péče v působnosti odboru ZSP MHMP v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0030/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2725 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0031/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2722 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky v rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
ODA-9951/2018 Oznámení termínů zkoušek odborné způsobilosti pro rok 2019 oznámení ODA 23.10.2018 - 9.12.2019
ROZ-0004/2018 budova č.p. 515, Malá Strana, bytový dům ("Prachovna"), na pozemku parc.č. 742/7, LV 1564, v k.ú. Malá Strana, obec Praha dražební vyhláška ROZ 23.10.2018 - 20.12.2018
SCZ-9956/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Mária Vrbová oznámení SCZ 22.10.2018 - 31.12.2018
SCZ-9955/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - prof. MUDr. Vratislav Rybka, CSc. oznámení SCZ 22.10.2018 - 21.12.2018
OVO-9893/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2692 - k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů investičních akcí a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP rozpočtové opatření OVO 16.10.2018 - 15.10.2020
OVO-9894/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2677 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 16.10.2018 - 15.10.2020
OVO-9895/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2673 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na úhradu zvýšených nákladů na provoz dopravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace v rozpočtové opatření OVO 16.10.2018 - 15.10.2020
OVO-9896/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2694 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 956 ze dne 24.4.2018 k Pravidlům pro stanovení a sjednání platů a mezd ředitelů a ředitelek příspěvkových organizací rozpočtové opatření OVO 16.10.2018 - 15.10.2020
OVO-9897/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2655 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Rozšíření diskových polí a SAN“ rozpočtové opatření OVO 16.10.2018 - 15.10.2020