Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
KUC-4480/2018 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÁ VZOROVÁ JEDNOLETÁ SMLOUVA 2018 nad 200.000 Kč granty KUC 25.1.2018 - 31.1.2019
KUC-4481/2018 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÁ VZOROVÁ VÍCELETÁ SMLOUVA 2019 – 2022 granty KUC 25.1.2018 - 31.1.2019
ROZ-4469/2018 podíl 29/200 na byt. domě, Radlice, č.p.243 na pozemku parc.č. 176 a pozemek (zahrada) parc.č 177, LV 155, v k.ú. Radlice. obec Praha včetně příslušenství (garáž, oplocení) dražební vyhláška ROZ 25.1.2018 - 11.4.2018
ROZ-4459/2018 odročení dražby nemovitosti - podíl 1/2 na rodinný dům č.p. 183 Bohnice, na pozemku parc.č. 304/8; pozemek parc.č. 304/2 (zahrada), s příslušenstvím ( přípojky IS), na LV 19, v k.ú. Bohnice, obec Praha, z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení dražební vyhláška ROZ 25.1.2018 - 10.4.2018
FON-4428/2018 38. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR - Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť granty FON 24.1.2018 - 23.1.2019
FON-4427/2018 39. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR - Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III granty FON 24.1.2018 - 17.10.2018
SCZ-4432/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Zora Veverková oznámení SCZ 24.1.2018 - 24.3.2018
OVO-4430/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.150 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2017 - poskytnutí finančních prostředků osobám poškozených mimořádnou událostí rozpočtové opatření OVO 23.1.2018 - 23.1.2020
ROZ-4385/2018 vyhlášení Policie ČR o popisu věci: 1 ks mobilní telefon XIAOMI REDMI 4X, IMEI 863674032691105, černé barvy, bez SIM karty (byl pravděpodobně získán trestným činem a není znám vlastník) ztráty a nálezy ROZ 22.1.2018 - 22.7.2018
SCZ-4397/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jiří Kocián oznámení SCZ 22.1.2018 - 22.3.2018
ROZ-4371/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/6 - objekt k bydlení Běhánky, č.p. 34 na pozemku parc.č. 530 a pozemky parc.č. 531 a 532/2 (zahrady), LV 21 v k.ú. Běhánky, obec Dubí, okr. Teplice dražební vyhláška ROZ 19.1.2018 - 22.3.2018
ROZ-4349/2018 rodinný dům Rakovník II., č.p. 435 na pozemku parc.č. St. 250, LV 3540 v k.ú. Rakovník, obec Rakovník dražební vyhláška ROZ 18.1.2018 - 4.4.2018
SCZ-4316/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Vladimír Kouba oznámení SCZ 18.1.2018 - 31.3.2018
SCZ-4317/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jan Šír oznámení SCZ 18.1.2018 - 31.3.2018
KUC-4307/2018 RADOU HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2018 DO 200.000 Kč granty KUC 17.1.2018 - 31.1.2019