Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3507/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.685 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 15.4.2019 - 14.4.2021
OVO-3508/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.684 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku zaměstnanosti rozpočtové opatření OVO 15.4.2019 - 14.4.2021
OVO-3509/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.683 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy na Projekt Soutok rozpočtové opatření OVO 15.4.2019 - 14.4.2021
OVO-3510/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.674 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů odborů MHMP z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 15.4.2019 - 14.4.2021
SCZ-3404/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Renata Holečková oznámení ZDR 12.4.2019 - 30.6.2019
OVO-3279/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.618 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 8.4.2019 - 7.4.2021
OVO-3280/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.638 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2019 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich rozpočtové opatření OVO 8.4.2019 - 7.4.2021
OVO-3281/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.615 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v rozpočtové opatření OVO 8.4.2019 - 7.4.2021
OVO-3282/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.616 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v rozpočtové opatření OVO 8.4.2019 - 7.4.2021
OVO-3283/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.613 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v rozpočtové opatření OVO 8.4.2019 - 7.4.2021
OVO-3284/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.641 - k návrhu na úpravu běžných výdajů v kap. 09 - vnitřní správa v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 8.4.2019 - 7.4.2021
OVO-3285/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.614 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v rozpočtové opatření OVO 8.4.2019 - 7.4.2021
OVO-3286/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.619 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 8.4.2019 - 7.4.2021
OVO-3363/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.593 - k návrhu na poskytnutí dotace pro spolek Česká ZOO rozpočtové opatření OVO 8.4.2019 - 7.4.2021
SCZ-3264/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Mária Dědinová oznámení ZDR 8.4.2019 - 30.6.2019