Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-6922/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1160 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6923/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1110 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na zajištění služeb rozvoje programového vybavení HMP rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6924/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1192 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací Divadlo pod Palmovkou a Městská knihovna v Praze rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6925/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1177 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
ROZ-6854/2018 odročení dražby - členský podíl v Byt. družstvu Jarníkova, Praha: družstevní byt č. 20 na ul. Jarníkova, Chodov, č.p. 1879, byt. dům, na pozemku parc.č. 3423/9 v k.ú. Chodov, obec Praha, včetně podílu na společ. částech domu a pozemku dražební vyhláška ROZ 22.5.2018 - 13.9.2018
ROZ-6870/2018 oprava usnesení ve věci označené dražené nemovité věci: byt č. 2706/166 Stodůlky, č.p. 2704-2707 na pozemku parc.č. 2780/510-513 a podíl 9439/1810695 na LV 16972, LV 20994 a pozemek parc.č. 2780/536, LV 20995 v k.ú. Stodůlky, obec Praha dražební vyhláška ROZ 22.5.2018 - 10.7.2018
ROZ-6871/2018 nový termín dražby: byt č. 2706/166 Stodůlky, č.p. 2704-2707 na pozemku parc.č. 2780/510-513 a podíl 9439/1810695 na LV 16972, LV 20994 a pozemek parc.č. 2780/536, LV 20995 v k.ú. Stodůlky, obec Praha dražební vyhláška ROZ 22.5.2018 - 10.7.2018
ROZ-6866/2018 objekt k bydlení Dejvice, č.p. 1659, na pozemku parc.č. 711 a pozemek parc.č. 712 (zahrada), včetně příslušenství, LV 1390 v k.ú. Dejvice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 22.5.2018 - 27.6.2018
ROZ-6859/2018 rodinný dům Veřovice, č.p. 217 na pozemku parc.č. St. 198/2 a pozemek parc.č. 2171 (zeleň), LV 1772 včetně příslušenství (oplocení, bazén), v k.ú. Veřovice, obec Veřovice, okr. Nový Jičín dražební vyhláška ROZ 22.5.2018 - 26.6.2018
ROZ-6838/2018 spoluvlastnický podíl 1/6 - byt č. 401/9 Malá Strana, č.p. 401, byt. dům, na pozemku parc.č. 358 a podíl 76/12594 na společných částech domu a pozemku, LV 1371 v k.ú. Malá Strana, obec Praha dražební vyhláška ROZ 21.5.2018 - 10.7.2018
ROZ-6828/2018 podíl 5/6 - byt č. 895/14 Ruzyně, č.p. 894-898, byt. dům na pozemku parc.č. 1645-1653/2 a podíl 77/4166 na společ. částech domu a jiný nebyt. prostor č. 895/908 a podíl 15/4166 na společ. částech domu, LV 1829 v k.ú. Ruzyně, obec Praha dražební vyhláška ROZ 21.5.2018 - 26.6.2018
ROZ-6834/2018 zdravotní box, ventilation systém (2 ks); skf actuation systém, šedý (1 ks); skf actuation systém, vcp21 (1 ks) dražební vyhláška ROZ 21.5.2018 - 22.6.2018
ROZ-6836/2018 movitá věc: obraz, jakobozyk (1 ks) dražební vyhláška ROZ 21.5.2018 - 22.6.2018
SCZ-6820/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jakub Smrček oznámení SCZ 18.5.2018 - 17.7.2018
ROZ-6821/2018 objekt k bydlení Libeň, č.p. 473 na pozemku parc.č. 2876, LV 1731 v k.ú. Libeň, obec Praha dražební vyhláška ROZ 18.5.2018 - 28.6.2018