Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9135/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2403 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl.m. Prahy v kapitole 03 - Doprava na dofinancování právních a poradenských služeb v rozpočtové opatření OVO 4.9.2018 - 3.9.2020
ROZ-8996/2018 spoluvlastnický podíl id. /10 - objekt k rodinné rekreaci, Ledečko, č.e. 1159 na pozemku parc.č. 111/15, LV 351, v k.ú. Ledečko, obec Ledečko, okr. Kutná Hora dražební vyhláška ROZ 4.9.2018 - 12.12.2018
ROZ-8992/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - pozemek parc.č. 2219/4 (zahrada), LV 947, v k.ú. Mirošov, obec Mirošov, okr. Rokycany dražební vyhláška ROZ 3.9.2018 - 7.11.2018
PRI-8913/2018 Výzva č. 15 Zprostředkujícího subjektu ITI - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy II. oznámení PRI 31.8.2018 - 31.1.2019
ROZ-8965/2018 byt č. 1008/75, Černý Most, č.p. 1007, 1008, byt. dům na pozemku parc.č. 221/74, 221/75 (LV 111), podíl 6300/476168 na společ. částech budovy a pozemcích, LV 3976, včetně příslušenství (sklepní kóje, lodžie), v k.ú. Černý Most, obec Praha dražební vyhláška ROZ 31.8.2018 - 17.10.2018
OVO-9045/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2360 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OCP MHMP a OSI MHMP na r. 2018 (k rekonstrukci a zkapacitnění zatrubněného úseku Jinonického rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9046/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2376 - k návrhu na využití finančních prostředků z fondu investic a z fondu finančního vypořádání příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9047/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2290 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Dodávka a zajištění maintenence technologie integrační platformy včetně rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9048/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2285 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Bezpečné síťové prostředí“ rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9061/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2282 - ke zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Podpora a upgrade prostředí Adobe LiveCycle na AEM Forms“ rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9062/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2372 - k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy a přidělení grantů druhého kola v Celoměstských programech podpory vzdělávání na území hlavního města rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9063/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2292 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Obnova instalované báze perimetru a funkční upgrade managementu rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9064/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2281 - k úpravě celkových nákladů u víceletých investičních akcí odboru INF MHMP rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9065/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2286 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Zajištění rozvoje programového vybavení spisové služby a jejich modulů, rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9066/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2379 - k provedení úpravy rozpočtu běžných výdajů u projektu OP PPR, odboru AMP - Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020