Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
KUC-4308/2018 RADOU HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2018 DO 200.000 Kč DE MINIMIS granty KUC 17.1.2018 - 31.1.2019
KUC-4309/2018 RADOU HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2018 DO 200.000 Kč INVESTIČNÍ granty KUC 17.1.2018 - 31.1.2019
KUC-4310/2018 RADOU HMP SCHVÁLENÉ VYŘAZENÉ – STAŽENÉ ŽÁDOSTI O GRANT KUL 2018 granty KUC 17.1.2018 - 31.1.2019
KUC-4313/2018 VZOROVÁ JEDNOLETÁ SMLOUVA GRANTŮ KUL 2018 do 200.000 Kč granty KUC 17.1.2018 - 31.1.2019
OVO-4270/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.103 - k převodu nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let rozpočtové opatření OVO 16.1.2018 - 16.1.2020
OVO-4356/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.80 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Gymnázium J. Heyrovského, P 5 - vybudování 4 šaten s příslušenstvím v rozpočtové opatření OVO 16.1.2018 - 16.1.2020
ROZ-4214/2018 byt č. 1326/1 Strašnice, byt. dům, č.p. 1326-2582 na pozemcích LV 2935, vše LV 4731; pozemek parc.č. 2798/352 (zeleň), LV 2941 a podíl 1/25 na společ. částech pozemků a domu včetně příslušenství, v k.ú. Strašnice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 12.1.2018 - 17.4.2018
ROZ-4154/2018 bydlení Černošice, č.p. 166 na pozemku parc.č. 176; stavba bez čp/če (garáž) na pozemku parc.č. 177; stavba bez čp/če na pozemku parc.č. 178/2 a pozemky parc.č. 178/1 a 179 (zahrady), vše LV 395 v k.ú. Černošice, obec Černošice, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 10.1.2018 - 12.4.2018
OVO-4146/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.25 - k návrhu na uvolnění finančních prostředků na zajištění výpravy hl.m. Prahy na Hry VIII. Zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018 v rozpočtové opatření OVO 9.1.2018 - 9.1.2020
OPP-8206/2017 Oznámení povinně zveřejňovaných údajů Dobrovolného svazku obcí Českého dědictví UNESCO, jehož členem je hl. m. Praha. oznámení OPP 1.1.2018 - 31.12.2038
PRI-3882/2017 Pražský voucher na koučing a mentoring - výzva č. 1 oznámení PRI 1.1.2018 - 28.6.2018
PRI-3883/2017 Pražský voucher na kreativní služby - výzva č. 1 oznámení PRI 1.1.2018 - 28.6.2018
PRI-3884/2017 Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech - výzva č. 1 oznámení PRI 1.1.2018 - 28.6.2018
PRI-3885/2017 Pražský voucher na zahraniční veletrhy a výstavy - výzva č. 1 oznámení PRI 1.1.2018 - 28.6.2018
PRI-3881/2017 Pražský voucher na inovační projekty - výzva č. 1 oznámení PRI 1.1.2018 - 30.4.2018