Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2873/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2653 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
OVO-2874/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2625 - k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 7 v roce 2016 rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
OVO-2875/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2669 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
OVO-2876/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2654 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
OVO-2877/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2666 - k návrhu na použití prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Divadlo pod Palmovkou a na úpravu rozpočtu v kap. 0662 v r. 2017 rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
ROZ-2854/2017 pozemek parc.č. 2178/17 (ostatní komunikace), LV č. 284 v k.ú. Ruzyně, obec Praha dražební vyhláška ROZ 31.10.2017 - 1.2.2018
SLU-2818/2017 Vyhlášení popisu věcí - trestní řízení ve věci ŠVACH KRÁDEŽ HODINEK BREITLING Z VOZIDLA V MYČCE PRAHA 1 vyhláška SLU 27.10.2017 - 27.4.2018
OVO-2733/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2589 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 a 04 v souvislosti s realizací energeticky úsporných opatření II. rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2734/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2543 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2735/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2553 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2736/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2560 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva průmyslu a obchodu na rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2737/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2559 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2738/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2555 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na likvidaci rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2739/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2552 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-3111/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2526 - k přeložkám inženýrských sítí v Sokolovské ul. a zařazení nové stavby č. 0000 - IS Sokolovská do rozpočtu OTV MHMP rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019