Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2954/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.506 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku zaměstnanosti rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
OVO-2955/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.525 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2019 u školy, zřizované hlavním městem Prahou rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
OVO-2956/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.504 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
OVO-2957/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.505 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
OVO-2958/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.507 - k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 v kapitole 08 - Hospodářství a v kap. 10 - Pokladní správa rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
OVO-2959/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.498 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, na akci pořízení podkladů rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
OVO-2960/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.528 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
OVO-2961/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.496 - k převodu nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
OVO-2962/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.503 - k návrhu na použití výnosů z prodeje majetku hlavního města Prahy ve správě příspěvkových organizací hlavního města Prahy za rok 2018 a k návrhu na rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
OVO-2963/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.509 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer určený městské části Praha 9 na projekt spolufinancovaný EU v rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
OVO-2964/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.497 - k revokaci usnesení Rady HMP č.1493 ze dne 12. 6. 2018 k pořízení podkladů k soutěži o návrh na budovu pro koncertní sál rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
SCZ-2887/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Miloslava Hartmanová oznámení ZDR 22.3.2019 - 30.6.2019
SCZ-2919/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jan Zdeněk oznámení ZDR 22.3.2019 - 30.6.2019
OVO-2891/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.5/2 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 21.3.2019 - 20.3.2021
OVO-2892/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.5/36 - k návrhu na přidělení jednoletých grantů na rok 2019 v programech III.A.1., III.B.1., III.C.1., IV.A., IV.B. a IV.C v oblasti sportu rozpočtové opatření OVO 21.3.2019 - 20.3.2021