Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-6804/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/18 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6805/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/3 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 0940 - INF MHMP v r. 2018 rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6806/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/44 - k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2804/46 v k.ú. Nusle do vlastnictví hl.m. Prahy a o zřízení věcného břemene (pro výstavbu trasy I.D metra) rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6807/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/8 - k realizaci pokračování projektu Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka ve 21 MČ hl. m. Prahy - síť škol rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6808/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/111 - k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
SCZ-6757/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MEDICO Beauty Clinic s.r.o. oznámení SCZ 17.5.2018 - 16.7.2018
SCZ-6743/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru zubní lékařství pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 17.5.2018 - 28.6.2018
SCZ-6744/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru endokrinologie a diabetologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 17.5.2018 - 28.6.2018
SCZ-6745/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Věra Šatánková oznámení SCZ 16.5.2018 - 15.7.2018
ODA-6755/2018 rekonstrukce ul. Zenklova - úprava DZ opatření ODA 16.5.2018 - 30.6.2018
OVO-6714/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1072 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6715/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1096 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů OTV MHMP roku 2018 v kap. 06 rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6716/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1088 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6717/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1073 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6718/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1100 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020