Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2740/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2603 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2741/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2609 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2742/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2608 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OSI MHMP na rok 2017 v kap. 05 - zdravotnictví a sociální oblast rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2743/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2604 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy související s platbami projektů za PRK z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2744/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2556 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva průmyslu a obchodu na rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2745/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2601 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatření a jejich finanční rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2746/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2532 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Městská poliklinika Praha v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2747/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2557 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí určený na úhradu rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2748/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2558 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2749/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2519 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Vytvoření prostředí a nastavení funkcí správy a řízení SOA“ (SOA - Service rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OCP-2703/2018 Zajištění provozu GIS kalendáře akcí v ŽP a EVVO s výstupem do Portálu HMP, 7/2015-9/2017 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 23.10.2017 - 23.10.2027
ODA-2598/2017 Oznámení termínů zkoušek odborné způsobilosti pro rok 2018 oznámení ODA 18.10.2017 - 10.12.2018
ROZ-2609/2017 odročení dražby nařízené na 5.10.2017 na 18.1.2018: pozemky parc.č. 1420/2 a 1420/3 (orná půda), LV č. 906 v k.ú. Šeberov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 18.10.2017 - 18.1.2018
OVO-2577/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2475 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2017 v kap. 03 - doprava rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2578/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2508 - ke změně závazných ukazatelů u neinvestičního transferu z MŠMT poskytnutého na realizaci programu Bezpečné klima v českých školách na rok 2017“ rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019