Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-1044/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/16 - pozemek parc.č. 2387/219 (zemědělský půdní fond), LV 3356, včetně příslušenství (trvalé porosty), v k.ú. Sadská, obec Sadská, okr. Nymburk dražební vyhláška ROZ 18.12.2018 - 31.1.2019
ROZ-1056/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/3 - pozemek parc.č. 733/2 (zemědělský půdní fond), LV 2101, v k.ú. Těptín, obec Kamenice, okr. Praha-východ dražební vyhláška ROZ 18.12.2018 - 24.1.2019
OCP-1058/2018 EIA - oznámení záměru BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o. – Navýšení kapacity výroby Horní Počernice oznámení OCP 18.12.2018 - 17.1.2019
HOM-0941/2018 pronájem části pozemku parc.č. 1975/9, k.ú. Košíře záměr - Pronajmout HOM 18.12.2018 - 3.1.2019
ODA-1050/2018 OOP - Českomoravská, 5. května - snížení max. povolené rychlosti opatření ODA 18.12.2018 - 3.1.2019
SLU-1091/2018 Oznámení organizací ROPID - Záměr uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v železniční dopravě s dopravcem "České dráhy" oznámení SLU 18.12.2018 - 3.1.2019
HOM-0927/2018 NP objekt Bryksova 781/57, Praha 9 k.ú. Černý Most záměr - Pronajmout HOM 18.12.2018 - 2.1.2019
TSK-1026/2018 zařízení staveniště, Bělohorská 21 záměr TSK 18.12.2018 - 2.1.2019
TSK-1027/2018 Za Pohořelcem 6, zařízení staveniště záměr TSK 18.12.2018 - 2.1.2019
TSK-1034/2018 Koněvova 223, Praha 3, parc. č. 2641/3, k.ú. Žižkov záměr TSK 18.12.2018 - 2.1.2019
ODA-1043/2018 Rohanské nábřeží - rekonstrukce Negrelliho viaduktu opatření ODA 18.12.2018 - 2.1.2019
THM-1059/2018 Umístění nereklamních doplňků na stožárech VO - Praha - Běchovice záměr THM 18.12.2018 - 2.1.2019
THM-1060/2018 Umístění nereklamních doplňků na stožárech VO, MČ Praha - Lipence záměr THM 18.12.2018 - 2.1.2019
THM-1061/2018 Umístění nereklamních doplňků na stožárech VO, MČ Praha - Štěrboholy záměr THM 18.12.2018 - 2.1.2019
THM-1062/2018 Umístění nereklamních doplňků na stožárech VO, MČ Praha - Újezd záměr THM 18.12.2018 - 2.1.2019