Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-4210/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/3 - lesní pozemek parc.č. 674, LV 38 v k.ú. Vilice, obec Vilice, okr. Tábor dražební vyhláška ROZ 12.1.2018 - 27.2.2018
ROZ-4216/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/6 - soubor pozemků (zemědělský půdní fond), LV 702 v k.ú. Dobrovice, okr. Mladá Boleslav dražební vyhláška ROZ 12.1.2018 - 22.2.2018
HOM-4178/2018 prodej části pozemku p.č.304/4 o výměře 7 m2 v k.ú. Hloubětín záměr - Prodat HOM 12.1.2018 - 2.2.2018
PER-4205/2018 technik / technička v odboru dopravněsprávních činností volná pracovní místa na MHMP PER 12.1.2018 - 2.2.2018
PER-4207/2018 právník / právnička v odboru živnostenském a občanskosprávním volná pracovní místa na MHMP PER 12.1.2018 - 2.2.2018
PER-4208/2018 stavař / stavařka v odboru stavebního řádu (2 pracovní místa) volná pracovní místa na MHMP PER 12.1.2018 - 31.1.2018
PER-4209/2018 stavař – vodař / stavařka - vodařka v odboru ochrany prostředí volná pracovní místa na MHMP PER 12.1.2018 - 31.1.2018
PER-4206/2018 referent / referentka prevence v odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence volná pracovní místa na MHMP PER 12.1.2018 - 30.1.2018
OBF-4186/2018 Prodej TFC Španielova 1327-1329 družstvu „Bytové družstvo Španielova 1327-1329“ se sídlem Španielova 1329/29. záměr OBF 12.1.2018 - 29.1.2018
STR-4203/2018 Umístění stavby "BARRANDOV KASKÁDY etapa VI,VII,IX, 1. etapa - objekty C,D,E na pozemcích v k.ú. Hlubočepy - vyrozumění o zastavení řízení o odvolání oznámení STR 12.1.2018 - 28.1.2018
STR-4218/2018 Umístění stavby "novostavba bytového domu mezi ul. V Podhájí a Nad Lomem" na pozemcích v k.ú. Braník - výzva k vyjádření k podanému odvolání oznámení STR 12.1.2018 - 28.1.2018
ODA-4223/2018 Žitná x Štěpánská obnova vodovodních řadů opatření ODA 12.1.2018 - 28.1.2018
STR-4224/2018 stavební záměr "novostavba obchodního a administrativního objektu" na pozemcích v k.ú. Dejvice mezi ul. Evropská, Kladenská, Liberijská v Praze 6 rozhodnutí STR 12.1.2018 - 28.1.2018
ODA-4231/2018 Boleslavská Půdy real opatření ODA 12.1.2018 - 28.1.2018
ZIO-4233/2018 Volba prezidenta ČR - telefonní spojení do všech volebních místností na území hlavního města Prahy - dodatek oznámení ZIO 12.1.2018 - 28.1.2018