Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-7389/2018 pozemek parc.č. 1215/1 k.ú. Holešovice záměr - Pronajmout HOM 20.6.2018 - 5.7.2018
OCP-7499/2018 Státní plavební správa - opatření obecné povahy - zastavení plavebního provozu komora Praha-Štvanice ve dnech 16.7.2018 - 2.9.2018 opatření OCP 20.6.2018 - 5.7.2018
HOM-7501/2018 Zábory záměr HOM 20.6.2018 - 5.7.2018
TSK-7505/2018 Za Poříčskou branou, Praha 8, parc. č. 790/1, k.ú. Karlín záměr TSK 20.6.2018 - 5.7.2018
TSK-7506/2018 vyhrazené parkovací stání parc.č. 3172, k.ú.: Krč, ul. Na Dvorcích 122/18, P- 4 záměr TSK 20.6.2018 - 5.7.2018
TSK-7507/2018 vyhrazené parkovací stání parc.č. 3172 k.ú. Krč, ul. Na Dvorcích 122/18, P- 4 záměr TSK 20.6.2018 - 5.7.2018
TSK-7510/2018 č. parc. 2910/108, k. ú. Nusle, Plamínková 1560/13, Praha 4 záměr TSK 20.6.2018 - 5.7.2018
TSK-7511/2018 č. parc. 2473, k. ú. Nové Město, Sokolská 1868/20, Praha 2 záměr TSK 20.6.2018 - 5.7.2018
TSK-7512/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 20.6.2018 - 5.7.2018
TSK-7513/2018 č. parc. 1795/18, k. ú. Libeň, naproti domu Bedřichovská 1962/2, Praha 8 záměr TSK 20.6.2018 - 5.7.2018
TSK-7514/2018 č. parc. 2131/347, k. ú. Stodůlky, naproti domu Amforová 1902/10, Praha 5 záměr TSK 20.6.2018 - 5.7.2018
TSK-7515/2018 č. parc. 1767, k. ú. Řepy, Socháňova u zadního vchodu domu Makovského 1226/17, Praha 17 záměr TSK 20.6.2018 - 5.7.2018
OVO-7518/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1630 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7519/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1614 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7520/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1621 - k úpravě rozpočtu výdajů minulých let v kap. 09 - Výkon sociální práce 2017 rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020