Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ODA-9844/2018 Zenklova - rekonstrukce komunikace opatření ODA 15.10.2018 - 31.10.2018
HOM-9708/2018 budova bez č.p. na pozemku parc. č. 1150 k.ú. Černošice záměr - Pronajmout HOM 15.10.2018 - 30.10.2018
HOM-9719/2018 budova bez. č.p. na pozemku parc. č. 1151 k.ú. Černošice záměr - Pronajmout HOM 15.10.2018 - 30.10.2018
HOM-9757/2018 pronájem spoluvlastnického podílu parc. č. 1870/2 k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 15.10.2018 - 30.10.2018
HOM-9806/2018 část pozemku parc.č. 5913/2 v kat. území Záběhlice záměr - Pronajmout HOM 15.10.2018 - 30.10.2018
HOM-9821/2018 zábory záměr HOM 15.10.2018 - 30.10.2018
ODA-9829/2018 Žitná, Sokolská (Sokol) opatření ODA 15.10.2018 - 30.10.2018
PER-9831/2018 vedoucí oddělení péče o zaměstnance v odboru personálním - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 15.10.2018 - 30.10.2018
ODA-9855/2018 Sekaninova - CT opatření ODA 15.10.2018 - 30.10.2018
PER-9839/2018 referent / referentka ve spisovně v odboru památkové péče volná pracovní místa na MHMP PER 15.10.2018 - 26.10.2018
OCP-9808/2018 EIA - závěr zjišťovacího řízení - Stavba č. 42823, 3 - Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP rozhodnutí OCP 13.10.2018 - 28.10.2018
TSK-9812/2018 Zařízení staveniště- Bassova Praha 9 záměr TSK 13.10.2018 - 28.10.2018
TSK-9815/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 13.10.2018 - 28.10.2018
TSK-9816/2018 ul.Hradecká, Slezká, P.3 - výkop, ZS záměr TSK 13.10.2018 - 28.10.2018
ODA-9820/2018 Rozhodnutí o odvolání - komunikace Klapálkova veřejná vyhláška ODA 13.10.2018 - 28.10.2018