Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-1769/2019 Malešický statek záměr - Pronajmout HOM 19.2.2019 - 6.3.2019
HOM-1935/2019 Jana Růžičky- gar. stání záměr - Ostatní HOM 19.2.2019 - 6.3.2019
HOM-2044/2019 parc. č. 2780/243, v kat. území Stodůlky záměr - Pronajmout HOM 19.2.2019 - 6.3.2019
HOM-2045/2019 parc. č. 500/10, v kat. území Střížkov záměr - Pronajmout HOM 19.2.2019 - 6.3.2019
TSK-2062/2019 Veleslavínská, lešení , výkop záměr TSK 19.2.2019 - 6.3.2019
ODA-2063/2019 Slánská most opatření ODA 19.2.2019 - 6.3.2019
HOM-2064/2019 prodloužení doby nájmu nebytových prostor v objektu Národní 43, Praha 1 záměr HOM 19.2.2019 - 6.3.2019
TSK-2065/2019 Kyjevská, zařízení staveniště záměr TSK 19.2.2019 - 6.3.2019
TSK-2069/2019 NN 104, staveništní vjezd záměr TSK 19.2.2019 - 6.3.2019
TSK-2071/2019 Lyčkovo nám. 459/11, pronájem části chodníku a vozovky, stavební výtah a kontejner, rekonstrukce bytu záměr TSK 19.2.2019 - 6.3.2019
HOM-2072/2019 Pozemky parc.č. 88/1, parc.č. 86, parc.č. 83/3 a parc.č. 2235/1 k.ú. Hostivař záměr - Pronajmout HOM 19.2.2019 - 6.3.2019
TSK-2073/2019 Sokolovská 6/85, Praha 8, parc. č. 801/1, k.ú. Karlín záměr TSK 19.2.2019 - 6.3.2019
TSK-2074/2019 Praha 4 - Nusle, Rostislavova 3, parc. č. 543, novostavba bytového domu - ZS záměr TSK 19.2.2019 - 6.3.2019
OCP-2094/2019 Trasa pro pojízdný prodej – KOOL FOOD SERVICE s r.o. záměr - Pronajmout OCP 19.2.2019 - 6.3.2019
ZSP-2119/2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace hl. m. Prahy Domov Svojšice se sídlem 281 07 Svojšice 1. konkursy na ředitele / ředitelky městských organizací ZSP 19.2.2019 - 5.3.2019